Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stor läkarbrist i Mellersta Österbotten

Om det fanns läkare att tillgå kunde Mellersta Österbottens välfärdsområde genast anställa 15 stycken enbart inom primärhälsovården.

Det uppger ledande överläkare Katja Virta.

Behoven är också stora inom specialsjukvården. I synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin, missbruk, urologi och barnjouren behövs fler läkare.

Också vårdarna är för få; i Mellersta Österbotten finns cirka 20 tomma platser på äldreboenden efterom det inte finns personal att tillgå.

THL: Mycket smittspridning men coronaläget ändå stabilt

Institutet för hälsa och välfärd THL betecknar coronaläget i Finland som stabilt, trots många fall av smitta och trots nytt rekord i antalet covidpatienter inom primärvården i oktober-november.

Ökningen beror enligt THL på att hemvården inte fungerar optimalt på grund av personalbrist.

Inom specialsjukvården har antalet covidpatienter bibehållits oförändrat under flera månader, uppger THL.

Folkhälsomyndigheten tänker inte ändra på sina vaccinrekommendationer i rådande epidemiläge.

Källa: STT

Ingången till en stor byggnad i flera våningar.

Hälsostationerna i Vasa inleder sin verksamhet i det nya H-huset i mitten av december: ”Kunderna mera jämlika nu”

H-huset öppnar tisdagen den 13 december och då inleds mottagningsverksamheten i den nya byggnaden.

Tobaksfimp.

Rökfri innan operation – Lojo sjukhus uppmuntrar patienter att sluta röka

Bättre behandlingsresultat och färre komplikationer.

En bild på Raseborgs sjukhus byggnader och vägen som leder fram till dem.

Nu får kommunerna säga sin åsikt om primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus

Raseborgs stad vill ha jourverksamhet nära invånarna.

En bild på raseborgs sjukhus entre. Byggnadsställningar syns på bilden. De byggs på innergården.

Sjukhusrapport: Samjouren vid Raseborgs sjukhus ska finnas kvar

Nu är det HUS styrelses tur att ta det slutliga beslutet.

Kristina Stenman

Jakobstad går 3,9 miljoner på minus: "Vi måste diskutera servicen"

Stadsdirektören vill diskutera servicenivån under 2019.

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vårddirektör: Svårt att gå vidare med planeringen utan lagstiftning

Marina Kinnunen inte överraskad att vårdreformen sköts upp.

hammaslääkäri hoitaa pienen pojan hampaita

Kristinestad privatiserar en tredjedel av vården

Vill trygga tillgången till vård.

Anka som funderar vilken vårdinrättning den ska välja

Vad kan vi lära av Sveriges erfarenheter av valfrihet i vården? Vi sammanfattar i 5 punkter!

Färsk rapport jämför hälsovården i Finland och Sverige.

En läkare undersöker ett barn med stetoskop.

Åboländskt vårdbolag diskuteras i Pargas

Ska Pargas gå vidare i planeringsarbetet?

bild på regeringen

Regeringen vill förhindra vårdbolag att plocka russinen ur kakan

Tidtabellen för reformen håller, intygar Juha Rehula (C).

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida