Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En skylt där det står Mörskom invid en vägkant.

Mörskom protestnobbar Borgås förslag om gemensamt sysselsättningsområde

Mörskom vill inte att Borgå ensamt ska kunna bestämma.

Jakobstadsregionen lutar mot ett eget sysselsättningsområde – Nykarleby meddelade avvikande åsikt

Kommunerna i Jakobstadsregionen kan gå in för att bilda ett eget sysselsättningsområde.

Den kommunala samarbetsnämnden där alla fem kommuner finns representerade diskuterade ärendet på tisdagen. Man beslöt att rekommendera att kommunerna godkänner avtalet för ett sysselsättningsområde med Jakobstad som värdkommun.

Nykarlebys representanter i nämnden meddelade avvikande åsikt. I Nykarleby är förslaget att man ansluter sig till sysselsättningsområdet där Vasa är värdkommun.

Ärendet ska behandlas i varje kommuns styrelse och fullmäktige innan slutet av oktober. Sysselsättningsområdena inleder sin verksamhet 2025.

Kristinestad föreslås välja Österbottens sysselsättningsområde

Kristinestad vill samarbeta med Vasa och Österbotten i fråga om sysselsättningstjänsterna. Det föreslår stadsstyrelsen i Kristinestad för fullmäktige.

Förslaget från stadsdirektören Mila Segervall var att Kristinestad skulle välja samma område som Kaskö, alltså ett område där kommunerna Storå, Bötom, Kauhajoki, Östermark och Kurikka ingår.

Efter omröstning valde styrelsen ändå Vasamodellen som utgår från att de kommuner som hör till Österbotten utgör ett gemensamt område för arbets- och näringstjänsterna.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Thomas Söderlund (SFP) förde styrelsen en lång diskussion, men det som avgjorde till Vasamodellens fördel var att det andra området skulle bli så litet med högst omkring 25 000 invånare.

Närpes föreslås välja Österbottens sysselsättningsområde

Närpes siktar på att ansluta sig till ett sysselsättningsområde med Vasa som värdkommun. Stadsstyrelsen behandlade ärendet på tisdagen, nu går frågan vidare till fullmäktige.

Styrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) säger att man ogärna vill splittra Österbotten i frågan.

– Vi är nöjda med de förändringar som har gjorts i avtalet, säger Lindqvist.

Förändringarna innebär bland annat att alla kommuner kommer att ha minst en representant i det styrande organet i det nya sysselsättningsområdet. Enligt ett tidigare utkast skulle Vasa ha haft egen majoritet.

Lindqvist hoppas att man också kan få grannkommunerna Kristinestad och Kaskö med sig. Kaskö beslöt tidigare att man vill tillhöra det sysselsättningsområde som ska bildas i Suupohja-området.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna träder i kraft 2025. Alla kommuner ska meddela vilket sysselsättningsområde de vill tillhöra innan slutet av oktober.

Arbets- och näringsbyrån.

TE-byrån i Böle tömdes på grund av pepparsprejlukt

Räddningsverket: "Oklart om det var pepparsprej"

Arbets-och näringsbyrån i karis flyttar

Arbetsförmedlingen flyttar till Ekenäs

Nylands arbets- och näringsbyrå flyttar vid årsskiftet från Karis till Fix-huset i Ekenäs. Det innebär ett mera centralt läge och kortare väg för hangöborna.

Raseborgs arbets- och näringsbyrå i Karis.

Telefonerna strular på Raseborgs arbetskraftsbyrå

Telefonproblemen som har förekommit på arbets- och näringsbyråerna runt om i landet har också drabbat Raseborgs arbetskraftsbyrå. Det har lett till att kunderna har fått vänta onödigt länge i telefon och åkt in till arbetskraftsbyrån i onödan.

Arbets- och näringsbyråns kommande utrymmen i Kimito i Kemitra-fastigheten, som renoveras i november 2012

Arbetskraftsbyråernas framtid luddig

Den här veckan har NTM-centralen börjat förhandla med kommunerna om hur arbets- och näringsbyråernas service ska se ut i framtiden. Det som står klart är att det från och med årsskiftet kommer att finnas bara en byrå i Egentliga Finland.

Jobbfrågorna sköts allt mer på nätet, säger vd Helvi Riihimäki

Utländsk arbetskraft ökar i Österbotten

Utlänningar som kommer till Österbotten för att jobba kommer troligen att öka. Det säger Helvi Riihimäki, direktör på Österbottens arbets- och näringsbyrå. För att kunna hjälpa utlänningar som kommer till landskapet har det öppnats ett så kallat friendly office i Vasa, Närpes och Jakobstad.