Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En karta över ett område där det ska byggas nya bostäder i Ingå.

Ingå kommun planerar ett nytt bostadsområde

Området, som heter Smeds II, finns söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Storkyrkovägen.

Planeringsområdet är cirka elva hektar och Ingå kommun är den största markägaren.

Smeds II är till största delen av bergig blandskog. I närheten finns Merituulen koulu, Dals daghem och idrottsplanen.

Byggnads- och miljönämnden beslöt på sitt möte den 20 december att informera intressenterna om planen och lägga fram den till påseende. Nämnden ber också om utlåtanden av olika myndigheter och föreningar.

Småhustomter planeras på Åldermansgatan i Hangö

Hangö stad har knappt med tomter för småhus att bjuda i stamstaden. Nu vill staden öka antalet tomter för just mindre hus.

Det finns en tomt vid Åldermansgatan i gällande detaljplanen, och ett brett gatuområde på södra sidan av den, där det skulle det vara möjligt att förverkliga några småhustomter.

Stadsstyrelsen beslöt den 19 december att miljönämnden ska påbörja detaljplaneändring för Åldermansgatan. Syfte med planändringen är att planera småhustomter på området.

Besked om funkisstationen i Karleby dröjer

Framtiden för den så kallade funkisbenstinstationen i Karleby är fortfarande oviss.

Vid förvaltningsdomstolen räknar man med att ett beslut om rivning kan dröja ännu ett år på grund av två besvär som lämnats in.

Förra året fick de nya ägarna för den gamla Teboilstationen i centrum ett undantagslov för rivning av stadens byggnads- och miljönämnd.

Både K.H Renlunds museum och en privatperson har lämnat in besvär.

Funkisbensinstationen är skyddad i detaljplanen.

Hus bakom träd

Hangö säljer ett dussin småhustomter i Furuviksområdet

Tomterna kostar mellan 24,70 – 41,20 euro per kvadratmeter.

En bil kör på bron över riksväg 25 i Lojo

Biltema vill bygga affär i Lojo och Lidl öppna en till

Lidl till Tallbacka och Biltema till Tynnismalmen.

Hangö frontmuseum.

Hangö frontmuseum växer – ny lokal ska visa vardagen under kriget

Byggrätten får överskridas, beslöt Hangö miljönämnd.

Närbild av en äldre kvinna som sitter i en rullstol.

Seniorboende i Ingå behöver större tomt

Utvidgas med drygt 144 kvadratmeter.

Helikopterbild av korsningen i Karis läpp

Raseborgs stad säljer tre affärstomter i Läpp

Två separata detaljhandelsenheter får byggas.

En skiss av Långskogens industriområde där en batterifabrik planeras på en 300 hektar stor tomt.

Vasa förhandlar med flera aktörer om batterifabrik

I slutet av mars ska fullmäktige fatta beslut.

Eka vid brygga.

Strandnära boende planeras i Trollshovda i Raseborg

I planen finns även tomter för boende vid strand.

Ikkuna raollaan.

Ingå vill ha moderna bostadshus

Har förhandlat med byggbolag om att bygga våningshus.

Planerat höghus i Hangö.

Nytt flervåningshus planeras i centrum av Hangö

Detaljplaneförslaget ska nu läggas till påseende.

Gammal tre våningar hög fastighet i tegel.

Mera bostadsyta då planen för Gamla bastun i Ekenäs ändras

Det ska bli möjligt att bygga nytt på tomten.

sandstrand

Supershe Islands planer i Ekenäs östra skärgård tar ett steg framåt

Staden håller fast vid att ön kan få en större byggrätt.

Raseborgs nya stadshus filmat från luften.

Attendo planerar öppna servicehem på Ekåsens parkområde

Stadsstyrelsen beslutar om staden arrenderar Ekenästomter.

tygtält invid havet

Byggplanerna på Kvinnoön i Ekenäs skärgård får mera kritik

Företagare önskar mycket byggrätt på ö i känslig skärgård.

En väg fotograferat ur en bils vindruta. Till höger en byggnad och i horisonten träd.

Tokmanniområdet kan bli kommersiellt centrum för östra delarna av Karis

Massor av ny affärsbyggrätt på kommande runtom i Karis.

En gammal stor ljusgul lite medfaren stockbyggnad. En skåpbil står parkerad framför huset. Sommar och grönt gräs.

Sandö i Hangö kan bli turism- och friskvårdscenter

Stora planer att utvidga kring frikyrkans tidigare institut.

människor på trappor upp till hus i skog

Företagaren bakom kvinnoön i Ekenäs vill bygga mer på holmen - nämnd skeptisk

Inkvartering för 30 besökare och stor bastu i planerna.

En karta som visar ett markområde Raseborgs stad får av Fiskarsbolaget.

Mycket byggrätt i nytt industriområde i Skogby

Det 66 hektar stora området är obebyggt.

En landsväg i ett vintrigt landskap.

Sjundeå vill växa - köper mera mark nära centrum

Kommunen utnyttjar förköpsrätt och förhandlar om bytesaffär.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida