Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Färre organ än tidigare transplanterades i fjol

Det råder brist på lämpliga organ att transplantera, uppger Njur- och leverförbundet. Samtidigt har antalet personer som behöver ett nytt organ ökat. 550 finländare står i organkö just nu, enligt förbundet.

I fjol gjordes 371 organtransplantationer mot 420 året innan. Det var fråga om 250 njur-, 62 lever-, 20 lung-, 20 bukspottskörtel- samt 19 hjärttransplantationer. 19 av transplanationerna gjordes till barn.

I 27 fall måste en planerad transplantation ställas in på grund av donatorns coronavirusinfektion, uppger Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS dit alla organstransplantationer har koncentrerats.

Under coronatiden har också hjärt- och lungtransplantationerna blivit betydligt färre, enligt HUS. Många donatorer har varit äldre och sjukligare så deras hjärtan eller lungor har inte kunnat användas.

Enligt HUS har coronapandemin ändå inte ökat på dödligheten bland dem som väntar på ett nytt organ.

Källa: STT

Människans njurar.

Lännen Media: Njurdonation från levande donator underlättas

Uppdateringen av vävnadslagen pågår som bäst.

Sjukskötare med mask på i operationssal.

Tre organdonatorer per år behövs i Vasa

Ifjol utfördes inga organdonationer på Vasa centralsjukhus.

Lotta Pukkila vill att människor ska testamentera sina organ.

Det gula donationskortet kan rädda liv - 450 står i transplantationskö i Finland

Viktigt att informera anhöriga om donationsviljan.

Hjärtkirurger opererar

Organdonation: Brist på hjärtan

Över 400 finländare väntar på nya organ.

Carina Liljedahl

Njurtransplantationen gav nytt liv

I sju år väntade Carina Liljedahl på en ny njure.

Hjärtkirurger opererar

Aktivare sjukhus kunde ge fler organdonationer

Skillnaderna mellan olika sjukvårdsdistrikt är stora.

Carina Liljedahl

Carina Liljedahl väntar på en njure

Carina Liljedahl lever som vanligt mellan behandlingarna

Dietmar Hahn

Blev erbjuden en bit av levern

Vasanejdens njur-och leverförening finns till för att stöda patienter och anhöriga. På onsdag informerar de om sjukdomar och transplantationer - men också om lurenderjeri i samband med orgadonationer. Dietmar Hahn i Vasa fick ett brev av en person som påstod sig vara villig att ge en del av sin lever mot mycket stor kompensation

Nytt rekord för organtransplantationer

I fjol fick fler människor än någonsin ett nytt organ i Finland, men fortfarande väntar många i flera år på nytt organ - förgäves. Det fortsatt stora behovet av organdonationer uppmärksammas under Europeiska organtransplantationsdagen. Läs också: Finländarna positiva till organdonationer

Man transporterar ett organ i en väska.

Finländarna positiva till organdonationer

Finländarna är fortsättningsvis mycket positivt inställda till organdonationer, visar en undersökning som TNS Gallup gjort på uppdrag av projektet Lahja Elämälle. Just nu väntar nästan 400 finländare på en organtransplantation.

Operationsläkare.

Rekordmånga organ transplanterades i fjol

Det gjordes rekordmånga organtransplantationer i Finland i fjol. Helsingfors universitets centralsjukhus utförde totalt 310 transplantationer under 2012. Njurtransplantationer är vanligast.