Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

lappträsk kyrkby

Kulturmiljön i Lappträsk ska bevaras

Miljöministeriet har valt att inte fastställa det område som anvisats i Lappträsk för tätortsfunktioner, eftersom området räknas som nationellt värdefull kulturmiljö.

Vindkraft

NTM-centralen vill stryka nio vindkraftsområden

Nio vindkraftsområden borde strykas från etapplanen för Österbotten, föreslår Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. NTM-centralen motiverar sin ståndpunkt med att vindkraften har skadlig inverkan på fågellivet, i synnerhet havsörnen.

Vindmöllor

600 vindkraftverk kan producera hälften av elbehovet i Österbotten

Österbottens förbund kommer snart att presentera etapplan II för förnybara energiformer. Totalt har Österbottens förbund reserverat 33 områden som täcker 435 kvadratkilometer av Österbottens yta för vindkraft.