Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

pappersrullar

Gerknäs pappersbruk byter ägare och slopar stenkol som bränsle men fortsätter att producera papper för tidsskrifter

Det tyska investeringsbolaget Aurelius köper upp pappersfabriken i Gerknäs i Lojo men verksamheten fortsätter sannolikt ungefär som förr. Däremot byts det fossila bränslet i produktionen mot biobränsle.

Bild från en kyrkogård för djur. I fokus är en grav med en stenstaty aven sovande hund med vingar.

Grannarna säger nej tack till smådjurskrematorium i Hindhår

Vill inte att krematoriet ska få miljötillstånd.

Medelålders man i kostym står med armarna i kors och tittar ut genom ett stort fönster. Bakom honom synns genom fönstret en tom gårdsplan och en del av det röda huset.

Borgå Energi flyttade sitt kontor ut till Tolkis: "Det är så närenergi det kan bli"

Kundbetjäningen blir ändå kvar i centrum, på Lundagatan.

Gallring intill Maxmo dansbana.

EU överens om tuffare klimatmål - användningen av biobränslen ska öka

"Goda nyheter för den finländska skogsindustrin"

SFP:s ordförande Carl Haglund

Haglund avancerar i kinesiskt bolag

Blir vd för Finlandsbolaget.

Plan på ett bioraffinaderi i Ajos i Kemi.

Kineser vill bygga miljardraffinaderi i Kemi

Raffinaderiet använder energived och blir det första i slag.

Björnön i Kristinestad.

Bioenergi kan ersätta kolkraft i Kristinestad

PVO stängde kraftverken. Nu behövs ny verksamhet.

Christine Hagström-Näsi

Över 10 000 nya arbetsplatser inom bioproduktion

Antalet arbetare ökar inte utan produktionen effektiveras.

Skogen – framtidens bränsle eller garant för naturens mångfald?

Skogsbranschen anser att vi kunde ta ut betydligt mer biobränslen ur skogen än det vi gör idag. Naturskyddsorganisationerna anser å sin sida att smärtgränsen redan är nådd. Det här var temat i onsdagens debattprogram Slaget efter tolv.

Flis i högar.

Flispris står sig mot oljepris

Priset på flis är fortfarande konkurrenskraftigt trots det kraftiga prisfallet på olja. Tretton större värmecentraler i Kronoby och Pedersöre hålls igång med flis och hanteringen ger jobb och omsätter stora pengar.

Avsågade tallar mellan Hangöbanan och gamla Ekenäsvägen i Karis.

"Bioenergi löser Finlands energiproblem"

Finland skulle kunna vara helt självförsörjande på energi. Och lösningen är biomassa. Det hävdar forskaren och biologen Pekka Peura i en färsk doktorsavhandling.

Lennart Nybergh

Åldersdiskriminering och snuttjobb

- Det finns en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden idag, säger Lennart Nybergh som är ekonom, 50+ och bosatt i Borgå. Och han tillägger att det kan kännas direkt sårande, eftersom det samtidigt talas så mycket om att arbetskarriärerna ska förlängas

Virke

Grönt guld ska räddas av högteknologi

Finland är redan världsledande inom flera nya former av skogs- och pappersindustri. Problemet är att så få ännu vet om det. Regeringen planerar nu en strategi så att branschen ska få ett uppsving.