Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Första bygg-inred-bo mässan växer fram i Kristinestad

Fullsmockat av utställare på ny mässa i Kristinestad

Stans första bygg, inrednings- och bomässa ordnas i helgen.

Patrik Byholm

Skogsskyddet är otillräckligt

Tre fjärdedelar av Finlands landareal täcks av skog. Trots att vi har mycket skog är skogsskyddet inte tillräckligt. Ekonomiskogsbruket har dominerat och den biologiska mångfalden är hotad.

Tvättmaskin

"Kunderna märker knappast något"

Elkunderna kommer knappast att märka någonting av att Fortums eldistribution byter ägare. De nya, huvudsakligen utländska ägarna kan inte utnyttja läget för att höja priserna hur som helst. Det beror på att branschen är kraftigt reglerad i elmarknadslagen.

Sampsa Kataja: Ett pensionsbolag räcker

Riksdagsledamot Sampsa Kataja (saml) anser att man borde frångå systemet med flera pensionsbolag. Kataja var tidigare ordförande för den offentliga pensionsanstalten Keva.

Nykarleby kraftverk.

Kraftverket i Nykarleby blir ett bolag

Nykarleby bolagiserar stadens kraftverk. Stadsstyrelsen beslöt i går att bolagiseringen sker vid nyår. För stadsborna och konsumenterna ska det här inte innebära några förändringar.

Nykarleby kraftverk.

Nykarleby kraftverk bolagiseras

Nykarleby väntas gå in för en bolagisering av Nykarleby kraftverk. Ärendet har varit uppe flera gånger i stadsstyrelsen, inför måndagens möte är förslaget att bolagiseringen genomförs vid årsskiftet.

Raseborgs vapen

Raseborg besluter om kärnkraftsägande

Raseborgs stad borde sälja sina sina aktier i Katternö Kärnkraft - men bara om staden får en skälig avkastning för dem. Stadsstyrelsen ska ta ställning till det här förslaget på sitt möte i dag (14.10).

Skylt på Ekenäs Energi

Ingen nytta av elverksbolagisering för Raseborg

Sedan hösten år 2012 har Raseborgs stad förberett en bolagisering av Ekenäs Energi. Orsaken är en ny lag som kräver att alla finländska kommuner gör sig av med sådana affärsverk som snedvrider konkurrensen på marknaden.