Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Wilma-järjestelmän etusivu tietokoneen ruudulla.

Skolpsykologer och kuratorer har ännu inte tillgång till elevinformation i Wilma – men Wilma fungerar ändå som en kommunikationskanal

Ännu finns det ingen lösning på problemet om skolpsykologernas och kuratorernas användarrättigheter för skolornas informationssystem Wilma, trots att eleverna på måndag återvänder till skolorna efter jullovet.

Undervisningsminister Li Andersson.

Li Andersson: "Det behövs en nationell modell för hur man jobbar med skolfrånvaro"

Undervisningsminister Li Andersson (Vf) vill att skolorna blir bättre på att förebygga skolfrånvaro. För att det ska lyckas behöver skolorna bli mera mångprofessionella och eleverna få mera stöd i skolan, anser Andersson.

Människor tittar på telefoner.

Ekenäsrektor: Det är svårt för utomstående att förstå hur vardagen fungerar i skolorna

Osäkerheten i samhället gör att elever bär på större oro.

Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator.

Elevvården efterlyser mera resurser – i Pargas har frågan inte nått politikerna

"Vi ser positivt på psykiatriska sjukskötare i skolorna."

Ung människa vandrar bort över en bro.

När skolångesten tar över

I Finland ökar antalet skolvägrande barn.

En knivspets mot en handled.

Nyhetsskolan: Över en tredjedel har haft kontakt med självskadebeteende

Flera tror att sjävskadebeteende betyder att man skär sig.

Sjätteklassister i Norra Korsholms skola.

Korsholm vill ha skolpsykologer men "de växer inte på träd"

Kommunstyrelsen vill anställa två stycken under 2018.

Linn Söderlund

10 år efter Jokela: "Inte längre pinsamt att säga att man mår dåligt"

Det har blivit lättare att tala om psykisk ohälsa.

Näsdukar och blomma på ett bord

Svårare att locka psykologer till landsbygden

I huvudstadsregionen är konkurrensen hård.

Gympatimme i klass fem i Vindängens skola i Esbo

Grundskolan goes MOVE – den sittande livsstilen behöver motvikt

Barnens fysiska funktionsförmåga mäts nationellt

Tre gymnasieelever

Tutorer stöder nya gymnasieelever i Lovisa

Lovisa Gymnasium satsar mer på tutorverksamheten.

innergården vid ströhö

Borgåskolor: ”Vi är beredda att tala om Trollhättan”

Vid behov sätts böckerna åt sidan.

Ungdom sitter ute på marken medan en annan står bredvid.

En skolpsykolog ansvarar för tusen elever

En psykolog kan jobba i fem skolor.

Skolväska i skolan.

Större fokus på barnskydd inom elevvården

Socialarbetarnas yrkeskunskap är viktig i skolorna.

En pojke står ensam på skolgården och tittar på när andra barn leker.

Mobbning är de vuxnas ansvar

Det är självklart de vuxnas ansvar att trygga alla skolbarns dag i skolan. Det säger rektor Ulrika Willför-Nyman och det kan tyckas vara just så självklart som det låter. Men det är det ingalunda för alla vuxna i våra skolor.

En person sitter ensam med korsade ben.

Mer blev mindre – svagheter i den nya elevvårdslagen

Behovet av bättre elevvård har varit angeläget. I och med en ny lag försöker man rätta till en del ojämlikheter skolorna emellan. Men det finns många ”men” som ställer till det.

lärare undervisar i klassrum

"Skolpsykologer behövs i skolan"

Eleverna kan i framtiden tvingas gå till hälsovårdscentralen för att träffa skolpsykologen, i stället för i skolan som nu. Ett nytt lagförslag föreslår att ansvaret för skolpsykologerna flyttas från undervisningsväsendet till kommunernas hälsovårdsenheter. Psykologförbundet är upprört över förslaget.

Elevvårdsutrymmena i Borgå gymnasium är inte ändamålsenliga.

Kuratorer efterlyser konkreta krav i nya elevvårdslagen

Elev- och studentvården ska bli mer förebyggande efter den pågående lagändringen. - Det vore det bra om man var mera konkret i lagförslaget, säger kurator Anders Svartbäck som är rädd för att kommunerna annars inte tar sitt ansvar.

Elevvårdsutrymmena i Borgå gymnasium är inte ändamålsenliga.

Stora skillnader i elevvården

Grundskoleelever har bäst tillgänglighet till psykologtjänster enligt en lägesanalys av Utbildningsstyrelsen. Skillanderna är stora även regionellt.