Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ett rött hus i trä på Tovö i Ekenäs skärgård.

Högsta budet på Tovö skärgårdshemman i Raseborg drogs tillbaka

Staden säljer i stället till Max Ilmoni.

södra fasaden på söderkulla gård

Sibbobor vill inte låta nybyggen sudda ut den lokala historien

Hur bygga nytt men samtidigt värna om det gamla?

Planritning över forsby sjukhusområde

Forsby sjukhusområde ska bli hem för 3 000 nya invånare

Invånare: Fiffigt med mera bostäder men var inte girig.

Billnäs bruk.

Förorenad jord får inte rinna i ån vid Billnäs bruk

Nya skyddsbestämmelser ska skrivas in i planen.

Gammelstadsforsen

Dammen i Gammelstadsforsen fortfarande på den säkra sidan

Stadsplaneringsnämnden föreslår att den bevaras.

Billnäs detaljplaneras för tillfället.

Sand och stenar ska städas bort i Billnäs

I Billnäs i Raseborg har en fastighetsägare inte tagit hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. Föreningen Pro Billnäs r.f har kontaktat Raseborgs stad om sand och stenar på fastigheten.

Biodynamisk odling på Kurala bybacke i Åbo

Hus får byggas nära Kurala bybacke

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären som lämnats in mot detaljplanen som möjliggör bostadsbyggen invid Kurala bybacke i Åbo. Enligt domstolen är åkrarna tillräckligt skyddade i detaljplanen och bostadsområdet anses heller inte påverka landskapsbilden i större grad.