Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Weesö FBK:s nya depå

Myndigheter vill inte kommunicera på svenska

Tips om myndighers ovilja att kommunicera på svenska.

Eivor Sommardahls specialområde är myndigheternas svenska och hon är en av experterna i Språkväktarna.

Expert: Byråkratiskans tradition måste brytas

Det handlar inte så mycket om vilka ord man väljer, det är hur man formulerar sig som göra byråkratiska texter lätt- eller svårlästa. Det säger Eivor Sommardahl, expert i myndighetsspråk vid Institutet för de inhemska språken.

Heidi Grandell-Sonck: Ner med byråkratiskan

I viss mån kräver väl varje skrå sin egen terminologi och jargong – och till exempel lagtexten är på många sätt ett specialfall med sina exakthetskrav – men vi får inte låta jargongen ta över språket. Och vi måste alltid minnas vem vi riktar oss till när vi skriver. Klarspråk är till syvende och sist en fråga om demokrati.

Namnet på statens ämbetsverk på verkets vägg i Hangö.

Får vi världens första Klarspråksombud?

Finland behöver en Klarspråksombudsman som har en helhetsbild av språkutveckling inom den offentliga förvaltningen. Hen skulle också leda samarbetet mellan de olika myndigheterna. Klarspråksombudet skulle vara den första i sitt slag i världen.

Blanketter

Myndigheter vill ha språkhjälp

För att utveckla sitt språk så att det blir enklare att förstå ber myndigheter om hjälp av allmänheten. Exempel på bra och dåligt myndighetsspråk kan skickas in via nätet.

Henriksson bekymrad över attitydklimatet

Regeringens språkberättelse slår fast att språkrättigheterna i stort inte förverkligas. Också justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att det finns mycket kvar att göra.