Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En grå skolbyggnad

Högsta budet för Svartå skola 31 100 euro

Åtta budgivare deltog i anbudsförfarandet.

Den gamla varvshallen på Smulterö i Vasa.

Bara två anbud på varvet på Smulterö i Vasa

Säljs för en euro till den som har ett trovärdigt koncept.

Telakka Porvoo Borgå föreslås vinna anbudsförfarandet för Västra åstrandens gästhamn

Med anbudsförfarandet sökte staden en aktör till gästhamnen på Västra åstranden. Området som anbudsförfarandet gäller inbegriper också de skyddade varvsbyggnaderna vid Wilenius båtvarv. Borgå stad har bedömt de två anbuden som kom in mot slutet av sommaren.

Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området och Wilenius båtvarv ry:s anbud varvsbyggnaderna och den tomt där varvet ligger. Här kan du läsa mer om de båda anbudsgivarnas visioner.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar anbudsförfarandet på sitt nästa möte den 13 december. Förslaget är att Telakka Porvoo Borgå vinner anbudsförfarandet eftersom det bara är i deras anbud som verksamhet i gästhamnen ingår.

Föreningen Wilenius båtvarv föreslår i ett eget pressmeddelande att staden kunde ändra på planen för gästhamnen så området skulle få mer byggrätt och de båda anbudsgivarna kunde rymmas sida vid sida.

Helikopterbild av korsningen i Karis läpp

Raseborg vill ha mera pengar för tomter i Läpp i Karis

Anbud gavs på två av tre tomter.

En gul trävilla, gammal arbetarbostad med fler bostäder. Målfärgen flagar, stockarna är ruttna vilket lett till hål i ytterväggarna.

De gamla järnvägshusen i Karis kan snart säljas via anbudsförfarade

Bostadshusen och ekonomibyggnaderna kan säljas.

Ett Bombardier-plan som har försetts med övervakningsystemet Globaleye.

Saab erbjuder Finland Globaleye-övervakningplan utöver Gripenplan

Finland saknar ett luftburet övervakningssystem.

Ett vattentorn syns långt borta uppe på en backe. Vinterlandskap, solsken. Buskage och byggnader syns också i förgrunden.

Consti Julkisivut renoverar Karis vattentorn

Företaget gav det billigaste av de sju anbuden som kom in.

Silorna som står intill Academill i Vasa

Silorna ska rivas - två tävlingar avgör vad som byggs på i stället

Byggföretaget ska riva och ordna arkitekturtävling.

En del ungdomar jobbar med textiler vid ungdomsverkstaden i Borgå

Raseborg valde bort Kaippari

Staden köper arbetsverksamhet av två föreningar.

Bromarvhemmet.

Förslag: Bromarfhemmet till salu

Det tidigare äldreboendet säljs genom anbud.

civiltjänstcentralen i Lappträsk

Lappträsk kan förlora civiltjänstcentralen

Lahtis är en annan möjlig plats.

Elever går uppför trappan in i träskola.

Mäklare: Raseborg får inte ha för höga priser på husen

Raseborgs stad ska sälja nästan hundra fastigheter.

Lönnebergas skylt i Ingå. Bakom skymtar den äldre delen av servicehemmet till vänster.

Lönnebergas tak ska äntligen repareras

Lojoföretag utför reparationerna.

Person i granna skyddskläder klipper gräset med åkgräsklippare.

Kuntec sköter det gröna i östra Åbo och Reso

Viktiga kontrakt för Kuntec, meddelar Åboägda bolaget.

Seija Kankkunen och Jopo nummer 400 000.

Helkama Velox snusar på miljonaffär

Hangöföretaget föreslås få vara med och leverera citycyklar.

Salladsbord i skolmatsal.

Sodexo tar över städning och mat i Ingå

Internationella bolaget vann anbudstävling.

Åvalla interiör.

Förslag: Sjundeå säljer Åvalla för 62 000 euro

Usprungspriset var 160 000 euro.

Markarbeten på dagisgård i Kristinestad

Daghemsbygget i Kristinestad försenas av besvär

En byggentreprenör anser att staden bröt mot lagen.

Verktyg och virke på golvet vid ett kontorsbygge.

Raseborg gör upp nya ramavtal

Staden har valt nya entreprenörer för bl.a. elplanering.

En stor byggnad fotograferad nerifrån. Det är Ekåsens sjukhus i Ekenäs.

Arkitekt vald för Raseborgs nya stadshus

Arkitektföretaget Arkkitehdit Siistonen Oy från Helsingfors har valts till arkitekt och huvudplanerare för omändringsarbetena för huvudbyggnaden på Ekåsens område i Ekenäs. Byggnaden ska göras om så att lokalerna passar staden Raseborgs förvaltning.

Inlösta tomter bjuds ut i Vasa

I år kan Vasa stad dela ut 14 tomter som staden har köpt i samband med att staden uppmanade tomtägare att bygga på sina obebyggda tomter. Tomterna finns i Vapenbrödrabyn, Skogsberget, Dragnäsbäck och på Brändö.

Fira bygger seniorbostäder i Karis

Vandaföretaget Fira Ab får i uppgift att bygga det resurserade serviceboendet samt seniorbostäderna i Karis. Fira fick i utvärderingen flest poäng och deras anbud var också det lägsta.

Raseborg lovar bättre info om upphandlingar

Nu kan den som vill gå in på Raseborgs stads webbsidor för att få uppgifter om pågående upphandlingar. Det är lokala företagare som har önskat mera information av staden om offertförfrågningar.

Ruusa Viljanen Rossi vid Sandviksvillan.

Ett unikt objekt för den händige

På fredag klockan 15.00 går anbudstiden ut för Sandviksvillan i Vasa. Förutom den över 150 år gamla villan ingår också ett arrendeavtal på 2000 kvadratmeter av parken.

norsen

”Försenad Norsenrenovering är inte vårt fel”

SFP-politiker kräver att tjänstemännen bär sitt ansvar för att högstadieskolan Svenska Normallyceums renovering försenas. Vid Lokalcentralen säger man ändå att allt gått enligt normal kutym.

Nordic Duck sommaren 2014

Konkurrensutsättning av Pargasrutten ger fjärilar i magen

I sommar borde det bli klart vilket rederi som sköter Pargasrutten mellan åren 2016 och 2020. Rutten konkurrensutsattes i våras och anbudstiden gick ut i mitten av juni. Närings-, trafik- och miljöcentralen har fått in tre anbud inom utsatt tid.

Sandvikens fotbollsstadion

Bakläxa för Vasa och Sandvikens fotbollsstadion

Vasa stad måste göra om offerttävlingen för Sandvikens fotbollsstadion. Orsaken är att marknadsdomstolen anser att staden agerade fel i samband med att man valde huvudplanerare för stadion.

Karleby fick rätt i fråga om äldreboenden

Det gick rätt till då Karleby stad i höstas valde producenter för äldreomsorgen. Föreningen bakom Pettersborg överklagade beslutet som innebär att storföretag tar hand om flera hundra åldringar i staden. Men marknadsdomstolen ger staden rätt.

En spårvagn i Helsingfors.

Strul kring spårvagnstvätt - hela anbudstävlingen tas om

Trafikverket i Helsingfors tvingas nu ta om hela anbudstävlingen om vilket företag som ska sköta tvätten av spårvagnarna. Orsaken är att det i det ursprungliga anbudsförfarandet inte tillräckligt tydligt framgick att varje företag som deltar ska bekanta sig med spårvagnarna på förhand.

Kronoby begär nya offerter för mat och städning

Efter en tre timmar lång diskussion beslöt Kronoby kommunstyrelse att begära nya offerter för städning och matlagning i kommunen. En del styrelseledamöter ville ta upp ärendet på nästa möte, men det förslaget röstades ner.

Lovisa vattentorn

Lovisa Vatten i startgroparna för ny cistern

Lovisa Vatten utlyser vid månadsskiftet en offerttävling för en vattencistern som ska ersätta det gamla vattentornet.

Skiss över hur torget i Jakobstad kunde se ut.

Byggbolag får styra torgprojekt i Jakobstad

Jakobstad överlåter planeringen av hela torget till bolaget Mäenpää Byggnads Ab. Den pågående offertrundan avbröts av stadsdirektören. Att staden ger ett enda bolag möjlighet att påverka torget är märkligt, tycker tidigare stadsplanearkitekt Ilmari Heinonen.