Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Dagvatten mer nersmutsat än tidigare trott

Regn- och smältvatten, alltså dagvatten, är inte så rena som man tidigare trott. Det visar en utredning som Miljöministeriet och Kommunförbundet har gjort.

Dagvattnet innehåller ofta bland annat näringsämnen, tungmetaller, olja och mikroplaster.

Vattnet leds ofta direkt från gator till dagvattenbrunnar eller diken och hamnar då obehandlat i naturen.

Utredningen visar att vattendrag och grundvattnet kan lida av de skadliga ämnena som sprids till dagvattnet via till exempel trafik, byggen, gödsel och motarbete av hala vägar.

Källa: STT

Dagvattenbrunn.

Gjut en dagvattenbrunn och håll husgrunden torr då regnet öser ner

En torr grund är en förutsättning för ett friskt hus.

Rafael Palm vid sitt hus i Vasa.

Nu kommer räkningen för Vasabornas regnvatten – alla vill inte betala

Krav på betalning trots att vattnet inte rinner ner i brunn.

En ljusgrå skolbyggnad.

Sjundeånämnd kritisk till planerna kring skolcentrumet

Flera brister i detaljplanen säger miljö- och byggnadsnämnd.

Vatten ur stuprör.

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Staden har blivit nedringd efter att räkningen skickats ut.

En gata.

Boulevarden i Hangö får ny belysning

Lamporna i vajrarna lyser inte tillräckligt bra.

Regndroppar.

Hangö tar i bruk avgift för dagvatten

Småhusägare betalar 20 euro per år, industrier max 800.

Höstrusk.

Dagvattenavgiften i Lovisa stötte på patrull - kan vara olaglig

Ärendet ströks från tekniska nämndens lista.

Regnet öser ner i Borgå

Snart innebär också regnvattnet kostnader för husägare i Lovisa

Planer på att införa en årlig avgift på dagvatten förargar.

a Ghanaian collecting recyclable material at the polluted Korle Gono beach, that is covered in plastic bottles and other items washed ashore, following weeks of heavy flooding in Accra, Ghana 12 June 2016. The recyclable materials were washed from the cap

Bilism boven bakom mikroplast i världshaven

Plast från vägytor och bildäck sköljs ut i vattendrag.

Stuprör och dagvattenbrunn.

Vasa får behandla dagvattenavgiften igen

Vasa förvaltningsdomstol bollar tillbaka besväret.

Vasa centrum

"Vasaborna får gärna tycka till om planläggningen"

Staden gör upp delgeneralplan för år 2040.

Översvämmad dagvattenbrunn vid café.

Avloppsvatten rinner orenat ut i havet vid häftiga regn

Flera tiotals år innan problemen i Helsingfors är lösta.

Tölöviken i mars 2016.

Vattenkvaliteten i Tölöviken försämras igen

Staden ska leda regnvatten från Mellersta Böle till viken.

Rafael Palm vid det hus som inte är kopplat till dagvattensystemet.

Vasabo stoppade dagvattenavgift

Rafael Palm överklagade till förvaltningsdomstolen.

Stuprör och dagvattenbrunn.

Ny vattenavgift på is i Vasa

Beslutet har överklagats. Skatteverket lägger sig i.

Stuprör och dagvattenbrunn.

Nya vattenavgifter i Vasa

Husägare i Vasa ska börja betala för dagvattnet.

Åbos avlopp klarar nu kraftiga skyfall

För två år sedan överbelastades avloppsnätet i Åbo av ett skyfall och kloakvatten strömmade in i källare i centrum. Nu har staden byggt om vissa avloppsrör så att samma sak inte kan ske igen.

Översvämning i Karis

Regnvatten ställer till det vid reningsverket

Det är oklart hur mycket orenat vatten som rinner förbi Karis-Pojo reningsverk när det regnar mycket eller när snön smälter. Reningsverket vill ha lindrigare utsläppsvillkor för de här tiderna.

Tasträsks skogsoas blir en vattenrenande park

En ny park ska byggas vid Tasträsk i Sibbo. Parken ska kallas Tasträsk skogsoas och ska hjälpa till med att rena vattnet som rinner ner mot Tasträsket från det nya bostadsområdet.