Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nu kommer räkningen för Vasabornas regnvatten – alla vill inte betala

Krav på betalning trots att vattnet inte rinner ner i brunn.

Sjundeånämnd kritisk till planerna kring skolcentrumet

Flera brister i detaljplanen säger miljö- och byggnadsnämnd.

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Staden har blivit nedringd efter att räkningen skickats ut.

Boulevarden i Hangö får ny belysning

Lamporna i vajrarna lyser inte tillräckligt bra.

Hangö tar i bruk avgift för dagvatten

Småhusägare betalar 20 euro per år, industrier max 800.

Dagvattenavgiften i Lovisa stötte på patrull - kan vara olaglig

Ärendet ströks från tekniska nämndens lista.

Snart innebär också regnvattnet kostnader för husägare i Lovisa

Planer på att införa en årlig avgift på dagvatten förargar.

Bilism boven bakom mikroplast i världshaven

Plast från vägytor och bildäck sköljs ut i vattendrag.

Vasa får behandla dagvattenavgiften igen

Vasa förvaltningsdomstol bollar tillbaka besväret.

"Vasaborna får gärna tycka till om planläggningen"

Staden gör upp delgeneralplan för år 2040.

Avloppsvatten rinner orenat ut i havet vid häftiga regn

Flera tiotals år innan problemen i Helsingfors är lösta.

Vattenkvaliteten i Tölöviken försämras igen

Staden ska leda regnvatten från Mellersta Böle till viken.

Vasabo stoppade dagvattenavgift

Rafael Palm överklagade till förvaltningsdomstolen.

Ny vattenavgift på is i Vasa

Beslutet har överklagats. Skatteverket lägger sig i.

Nya vattenavgifter i Vasa

Husägare i Vasa ska börja betala för dagvattnet.