Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Havtornen vid Åbo Akademi i Vasa.

Utvecklingspsykologerna behöriga igen

Kraven på utbildning luckras upp.

Babel Special

"En fis i riksdagen känns på socialkontoret"

Ingen plats för nedskärning, anser socialarbetare.

Barn sitter ensamt inomhus

Borgås barnskydd får tack

Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-Säätiö och Kommunförbundet har gett Borgå ett hedersomnämnande för långsiktigt utvecklingsarbete. Borgå har lyckats halvera antalet barn som placeras utanför hemmet.

En sjukskötare invid en sjukhussäng.

Patientdatasystemet Apotti delar politikernas åsikter

Kommer patientdatasystemet Apotti att bli en likadan långkörare som den försenade automatmetron? Ett av de två företag som deltar i upphandlingen har lämnat in ett besvär till marknadsdomstolen. Politiker i regionen har olika syn på vad det innebär för projektet.

Stubb under statsministerns frågetimme

Stubb: Vi slutför vårdreformen

Statsminister Alexander Stubb (Saml) försäkrar att vårdreformen ros i hamn under pågående regeringsperiod. Stubb anser att den offentliga sektorns specialsjukvård fungerar bra, men när man talar om bashälsovården - angina eller snuva eller motsvarande - har vi problem.

Stubb inte enig med Haglund

Statsminister Alexander Stubb håller inte med försvarsminister Carl Haglund om att social- och hälsovårdsreformen är ett misslyckande. - Det är ett alldeles utmärkt paket, säger Stubb.

Karleby.

Fackorganisation accepterar inte permitteringar i Karleby

Fackorganisationen Talentia accepterar inte att socialarbetarna i Karleby permitteras. I ett öppet brev till politikerna i Karleby säger organisationens ordförande att permitteringarna skulle sätta extra bördor på en socialsektor som redan är överbelastad.

En lång tom sjukhuskorridor.

Budgetförslag prövas i social - och hälsovårdsnämnden

Borgå social- och hälsovårdsnämnds budgetförslag överskrider stadsstyrelsens budgetram för 2014.