Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Två bebisar i blöjor ligger och tittar på varandra på en filt.

Forskning: Att sjunga för bebisen motverkar läs- och skrivsvårigheter

Visor lär hjärnan särskilja mellan språkljud.

baby tittar på en bok

Forskare: ”Ett litet ordförråd i tvåårsåldern kan påverka skolframgången hos barn”

Pappans närvaro och mammans jobb påverkar ordförrådet.

Elever i en skolklass sitter och lyssnar på läraren.

Finskan är fortfarande en stötesten för elever i kommuner där svenskan dominerar – i vissa fall sker det ingen språkutveckling alls

Kunskaperna i finska är sämst i kommuner med stor svenskspråkig majoritet. Nu vill utbildningsexpert se att man tar till krafttag för att alla elever ska lära sig finska.

Emil, Lisa och Eva visar stödtecken i BUU-klubben.

BUU-klubben vill normalisera användningen av stödtecken

Tecken som stöd används av många olika barn.

Författaren Hanna Lundström.

Bärtils bokklubb: Hanna Lundström skriver prasslande poesi för de minsta

Föremål och företeelser i vardagen i poesi för de minsta.

Spädbarn i en säng

Temperamentet kan påverka språkutvecklingen

Temperamentet kan vara en av de faktorer som påverkar barnets språkutveckling. Det visar en pro gradu- avhandling i logopedi vid Åbo Akademi.

Jennica forskar i den finländska svenskan

Hur tänkte de svenskspråkiga i Finland för över hundra år sedan? Skulle man följa den rikssvenska språkutvecklingen eller ville man gå egna vägar?