Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ralf Koho sitter på ett räcke på¨en bro som går över Hardombäcken i Lovisa.

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Hardombäcken i Lovisa ska dräneras.

Lovisa å rinner genom Gislom

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

200 000 euro ska minska på näringsbelastningen.

Vatten och avlopp till Kitö

Borgå skärgårds vattentjänster utan borgen

I stället för ett lån borde andelslaget sköta sina akuta skuldproblem genom extra avgifter, anser stadsstyrelsen i Borgå. Gustav Ulander, styrelsemedlem i andelslaget, tycker att stadsstyrelsen ser för kortsiktigt på projektet.

Niklas Brandt är bekymrad: ån rinner igenom vassen på bara en och en halv meter.

Risk för översvämning då Tjöck å växer igen

Tjöck å är endast omkring en meter bred på vissa ställen, där växtligheten har tagit över. Det här borde åtgärdas för att undvika översvämningar, anser vägmästare Niklas Brandt i Kristinestad.