Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En stor grå tank och en massa rör i grått, gult och rött.

Incident på Borealis plastfabrik i Borgå – en person kan ha exponerats för bensen

Det här hände i samband med den stora årsrevisionen.

Borealis servicestopp kan orsaka ljud och lukt i trakterna kring Sköldvik

Plasttillverkaren Borealis Polymers i Borgå meddelar att de utför servicestopp nu i augusti.

Det första stoppet började 15 augusti och fortsätter till början av september.

Under stoppen görs olika granskningar, rengöringar och förbättringar.

Arbetena kan leda till att det stundvis kan lukta lite illa eller höras mer buller än vanligt från anläggningarna.

Trafiken i Sköldvik är också livligare än vanligt eftersom arbetena sysselsätter över 2 000 personer via 150 olika serviceföretag.

Borealis Polymers får ny vd

Satu Kosonen-Kaija har utnämnts till vd för plasttillverkaren Borealis Polymers i Sköldvik i Borgå.

Kosonen-Kaija är diplomingenjör i kemiteknik och har jobbat länge inom koncernen.

Hennes företrädare Salla Roni-Poranen går i pension i maj efter 40 år i bolaget.

Neste köper hus i skyddsområdet närmast Sköldvik

Neste har börjat köpa husen närmast industriområdet i Sköldvik i Borgå.

Neste och Borealis Polymers utvecklar sin verksamhet och industriområdet behöver därför en ny detaljplan. Målet är att stadsfullmäktige ska kunna godkänna planen 2024. Det första planutkastet beräknas bli färdigt i vår.

För att underlätta arbetet köper Neste upp fastigheter som ligger inom skyddszon A i Nyby i Kullo. Det är den av tre skyddszoner som ligger närmast industriområdet.

Vad som händer med fastigheterna klarnar i ett senare skede, men åtminstone en del av dem ska rivas. Den nya planen tillåter inte att några nya bostäder byggs i skyddszonerna.

Kraftig smäll under Borealis servicestopp i Sköldvik i måndags

Borealis plastfabrik i Sköldvik i Borgå har haft servicestopp sedan i måndags. Det här kan leda till fackling och buller speciellt då enheterna startas upp igen.

Servicestoppet beräknas hålla på i tretton dygn.

En av enheterna drabbades av störningar i måndags, skriver tidningen Uusimaa.

Trycket i en av reaktorerna blev för stort, vilket ledde till en kraftig smäll som hördes i närområdet.

Störningen ledde till att sot spreds i omgivningen. Enligt Borealis orsakade den ingen övrig fara för miljön.

Arno Avela och Tarja Korvenoja ler. De har gula jackor på sig och blå bygghjälm på huvudet. Soligt väder.

Plasten till din ostförpackning kommer från Borgå – så här tillverkas plast!

På plastfabriken finns det hemligheter och små gröna korn.

En skylt där det står muovitehdas på i från sköldvik.

Det smällde i Sköldvik - ljudet hördes flera kilometer bort

Det var fråga om en säkerhetsåtgärd på Borealis.

Årsrevision på Borealis i Sköldvik

Problem vid Borealis olefinenhet i Sköldvik

Mätningar görs av kolväte- och bentsenhalter på området.

Facklor på industriområde

Det luktar i Sköldvik – kemikalier har läckt ut i avloppsvattnet på raffinaderiet

Kemikalierna läckte ut i samband med Borealis servicestopp.

Facklor på industriområde

Elavbrott i Sköldvik orsakade väldiga facklor

Avbrottet torde vara över under eftermiddagen.

Årsrevision på Borealis i Sköldvik

Det största driftstoppet någonsin börjar på Borealis i Sköldvik

Större facklor och mer buller på området.

Årsrevision på Borealis i Sköldvik

Uusimaa: Borealis dotterbolag måste betala sina kvarskatter

Borealis har förlorat en skattetvist i Finland.

Årsrevision på Borealis i Sköldvik

Uusimaa: Borealis ska betala en halv miljard i kvarskatt

Borealis har överklagat beslutet.

Årsrevision på Borealis i Sköldvik

Borealis investerar 40 miljoner euro i Sköldvik

Produktionskapaciteten för propen ska ökas.

flygbild från Sköldvik i Borgå

Neste: Storkraftverk i Sköldvik blir miljövänligt

Den nya anläggningen tas i bruk år 2018.

Gubbar i Sköldvik

Experter och arbetsfolk behövs i Sköldvik

Specialkunskapen som behövs i Sköldvik är svår att få tag på

Borealis.

HS: Finskt rekord i skattesmäll kan sättas i Borgå

Borealis kan tvingas betala restskatt på en miljard.

Borealis.

Borealis hotas av enorm restskatt i Finland

Borealis kommer att överklaga de finländska skattemyndigheternas beslut om att dotterbolaget Borealis Technology Oy ska betala närmare 300 miljoner euro i restskatt.