Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kimitoöns nya bildningschef Marjaana Hoikkala framför Kimitoöns snötäckta bibliotek.

Kimitoöns nya bildningschef är inte rädd för att ifrågasätta gamla rutiner och idéer

Det finns fördelar med mindre skolor under coronapandemin.

skolklocka

Försvinnande få behöriga bland de som söker klasslärartjänster i Helsingfors

Bara 13 % av sökandena till klasslärartjänst har behörighet.

Ingången till Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium.

Gymnasiesammanslagning kan ge synergieffekt åt lärarna

En intressant utmaning, tycker rektor Mikael Eriksson.

Academill, Åbo Akademi i Vasa

Åbo Akademi satsar på att förbättra lärarutbildningen

Brister i ämneslärarutbildningen ska åtgärdas.

Spotlight granskar arbetslösheten

Dagbok del 2: Spotlight granskar arbetslösheten

Många berättar om problem på arbets- och näringsbyrån.

Kvinna på gata.

Arbetslös lärare: Jag är ett offer för politiken

Arbets- och näringsbyrån är inte till någon hjälp.

Frida Melén och Amelie Julin har bytt lärare tio gånger under fem år i skolan.

Många elever saknar behörig lärare

I Nyland finns skolor utan en enda behörig klasslärare.

Behörig ämneslärare är lika med obehörig klasslärare

Trots brist på behöriga lärare i huvudstadsregionen behandlas ändå ämneslärare som helt obehöriga när klasslärare ska anställas.

Musiklärare Filippa Salo och rektor Agneta Torsell vid Lagstads skola

”Vi glömmer ofta de elever som är jätteduktiga”

Rektor Agneta Torsell efterlyser mer utbildning för ämneslärarna, då man på Utbildningsstyrelsen är man rädd att ämneslärarna inte klarar av elever med specialbehov.

Lovisa lägger lärarpussel

Rektorsjobbet vid Lovisanejdens högstadieskola är lediganslaget. Lovisa letar också efter behöriga ämneslärare.

Kommentera lärarutbildningen vid ÅA

Bristfällig undervisning, jätteviktig eller på fel plats? Vad tycker du om lärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten i Vasa? Fixa högskolan är på plats där måndag 2.12.

Språkbadsundervisning i Keskuskoulu i Vasa

Språkbadslärarutbildning startar i Vasa nästa höst

Språkbadslärare i svenskt språkbad skall börja utbildas kontinuerligt från och med nästa höst i Vasa. Det är frågan om ett samarbete mellan Åbo Akademi och Vasa universitet. Enligt Professor Siv Björklund vid Vasa universitet är intresset för språkbad stort.