Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sjukhusen kan tvingas locka patienter genom reklam

Osaklig marknadsföring oroar chefsöverläkare vid VCS.

Annika Saarikko blev ny omsorgsminister

Juha Rehula beviljades befrielse från ministeruppdraget.

Rehula gav otydliga svar om Vasa centralsjukhus

Debatten om jouren vid sjukhuset fortsatte i riksdagen.

Debatten i riksdagen om jour i Vasa skjuts upp

Tas upp till behandling första juni.

Riksdagsdebatten om fulljour i Vasa skjuts fram

Förhoppningen är att ministrar ska vara på plats.

Jacob Storbjörk: Rehula borde försvara sitt beslut

Juha Rehula borta när riksdagen debatterar jourreformen.

Medborgarinitiativet för Vasa centralsjukhus i riksdagen i dag

Riksdagen kan rösta om omfattande jour först i höst.

De fattiga ska få välja vård, säger Zyskowicz - århundradets blåsning säger Nylander

Riksdagens starkaste argument för och emot vårdreformen

Regeringen vill förhindra vårdbolag att plocka russinen ur kakan

Tidtabellen för reformen håller, intygar Juha Rehula (C).

Borreliospatienter kräver bättre vård

Adressen lämnas in till familje- och omsorgsministern.

Näringschef: Valfriheten inom vården en positiv sak

"En hälsosam konkurrens sparrar verksamheten."

Oppositionen: Regeringen leker med människors hälsa och välfärd

Regeringens svar övertygade inte oppositionen.

Rehula: De långsammaste landskapen kan få tilläggstid med valfriheten

Regeringen har besvarat oppositionens interpellation.

Sjukhus med omfattande jour behöver inte ha alla specialiteter

Specialsjukhus behöver inte en total omfattande jour.

Minister Rehula får utredningarna om kirurgin

Cancerkirurgin rekommenderas fortsätta i Vasa.

Ginman & Suominen: Oppositionen ger strimma av hopp för svenskan

Förståelsen för finlandssvenskarna har ökat på sina håll.

Rehula: SFP kommer med verkligt hårda anklagelser

Omsorgsministern tar hårt på oppositionens skäll.

Omsorgsministern: Köksa och gårdskarl ska inte vårda åldringar

Bara yrkesutbildade vårdare ingår vårdardimensioneringen.

Vårdreformen bereder mark för allt mera populism?

Politikpodden synar omsorgsministerns dåliga beteende.

Stefan Wallin fick svar: Regeringen tänker inte lagstifta om dödshjälp

Spörsmålsställaren Wallin hoppas nu på medborgarinitiativ.

Minister Rehulas beteende upprör i Österbotten

Rurik Ahlberg är upprörd över minister Rehulas beteende.

Motsägelsfulla svar på Peter Östmans spörsmål

Vården på svenska haltar, enligt Östman.

Riksdagen debatterade jourreformen: "Svårt att operera i Österbottens skogar"

Landskap ställs inte mot varandra, försäkrade ministern.

Jourreformen tar ett steg framåt

Nu tar stadsrådet tar upp jourreformen till behandling.

Språkutredningarna kring vårdreformen otillräckliga, medger regeringen

Minister Rehula lovar utförligare bedömning.

Det blir ingen åldersgräns i handikappvården

Förslaget i våras väckte ett ramaskri.

Lagförslag om joursjukhus till riksdagen om två veckor

Rehula står fast vid sin åsikt. Vasa utan omfattande jour.

Rehula: Förlossningar och kirurgjour på VCS också i framtiden

Minister Juha Rehula (C) förstår folks oro.

Demonstration för äldreomsorgen – ”Ni blir också äldre”

Äldrevårdare protesterade mot att minska antalet vårdare.

Chefsöverläkare: Vasa centralsjukhus utlovas särbehandling

Lagtexterna lär ha redigerats om säger chefläkare Rauhala.

Svenskan i vården ska utredas mer

Språkkonsekvensbedömningen är bristfällig, säger tjänsteman.

Förhuden alltför öm punkt för lagstiftarna

Finland behöver en omskärelselag.

Mikrobryggerierna får vänta länge än på försäljningstillstånd

Oklart när den alkohollagen träder i kraft.

Karleby får ministerberöm för vårdreformen

Mellersta Österbotten har kommit långt med vårdreformen.

Juha Sipilä: Brexit måste minska antalet europarlamentariker

Om britterna lämnar EU ska parlamentsledamöterna bli färre.

Vårdreformen presenterades – jättelagpaket på 600 sidor

Ansvaret mellan kommun och landskap definieras.

Direkt: Regeringen om vårdreformen

Presskonferensen börjar kl 16.

Experter vill ge dig rätt att välja vem som vårdar dig

Privat och offentlig vård likställs i förslag från experter.

Nu får vi veta vad valfrihet i vården betyder

En rapport med experters förslag presenteras.

Borgå sjukhus ska räddas med hundratals postkort

SFP delar ut kort som ska skickas till minister Rehula.

Rehula vill se en vårdplan från Österbotten

Vi har redan presenterat vår plan, säger Hans Frantz (SFP).

Tjugonio mammor belönades på mors dag

En ceremoni hölls på Ständerhuset

Nu samlas namn för Vasa centralsjukhus

Målet är att få behålla den fullständiga jourverksamheten.

Namninsamling för Vasa centralsjukhus lever vidare

Fortsätter samla namn på nätet trots att den har överräckts.

Vårdreformen: Fem specialområden, bolagisering och högre avgifter förestår

Regeringen har reviderat sitt förslag till vårdreform.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida