Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Missad deadline för statligt stöd får tuffa konsekvenser – paralympiska kommittén tvingas till omställningsförhandlingar

Finlands paralympiska kommitté inleder omställningsförhandlingar med vilka man siktar på besparingar på cirka 125 000 euro för 2023.

I förhandlingarna kommer man att diskutera permitteringar av anställda under en beräknad maximal period på 90 dagar, står det i pressmeddelandet.

Bakgrunden till omställningsförhandlingarna är Paralympiska kommitténs svåra ekonomiska situation. Paralympiska kommittén fick inget statsbidrag på cirka två miljoner euro för 2023, eftersom ansökan lämnades in en dag för sent.

I normala fall har statsbidraget täckt två tredjedelar av kommitténs budget.

Statliga pengar ska förbättra ungdomsarbete i Österbotten

Det uppsökande ungdomsarbetet i ÖSterbotten ska bli bättre med hjälp av statsunderstöd.

Österbottniska kommuner kan anställa mer folk för ungdomsarbetet för totalt 465 000 euro.

Den största potten går till Vasa som får ett understöd på 180 000 euro. Även Laihela, Korsholm och Jakobstad får pengar av staten.

Med det uppsökande ungdomsarbetet når kommunerna ungdomar som är i fara att marginaliseras. Regionförvaltningsverken delar i år ut drygt 15 miljoner euro till det uppsökande ungdomsarbetet.

Soli Labbart som Helene Schjerfbeck, 1991

Tv-filmen om konstnären Helene Schjerfbeck (1991) är nästan en melodram

Schjerfbecks liv och konst är bra material för fiktion.

Eckerö Lines båt på havet.

Staten garanterar över 10 miljoner i lån till rederibolaget Eckerö

Eckerö är det första rederiet som beviljas statsborgen.

Skyltar i Närpes

Tvåspråkigheten ger Österbotten mer pengar

Behöver inte spara lika mycket som befarat.

Bergö

EPV vill att domstolen granskar vindkraftsbeslut i Närpes

Bolaget är missnöjt med att det inte fick statsstöd.

Osku pajamäki

Nu ligger Centrumslingan på förhandlingsbordet

Staten och kommunerna förhandlar om markanvändningen.

Stort behov av ungdomsverkstäder i Borgå

Borgå får 125 000 euro för sina ungdomverkstäder.

Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna

Borgå har pengar att hämta för skolgångshandledare

Borgå stad borde anhålla om statsbidrag för skolgångshandledare, anser stadsfullmäktigeledamot Eila Kohonen (SDP) i en motion. Artikeln är uppdaterad klockan 15.

Kristinestad

Kristinestad får mera pengar

Kristinestad får nästan en miljon extra i statsbidrag, meddelar statsrådet. Sett till invånarna rör det sig om 140 euro per Kristinestadsbo.

Mångkulturalism.

Sannfinländarunga överklagar statsbidragsbeslut

Sannfinländarnas ungdomsorganisation anser sig ha blivit utsatt för politisk diskriminering i och med att de inte fick höjt statsbidrag i år.

Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter

Orättvist sparande i Jakobstad

Rektorerna i de fyra svenska lågstadieskolorna i Jakobstad anser i ett brev till stadsstyrelsen att smärtgränsen är nådd när det gäller sparandet för skolornas del.

ungdomsarbetare i Raseborg

Västnyland får pengar för uppsökande ungdomsarbete

Samtliga västnyländska kommuner har beviljats statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. Lojo får mest och Hangö får minst.

Eurosedlar i en hög.

Åbo 2011 kan tvingas betala tillbaka miljonbelopp

Stiftelsen som arrangerade kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011 kan tvingas betala tillbaka statsbidrag, skriver Turun Sanomat.

Lyceiparkens skola

Bbl: Statspengar för skolor upp i rök

Regeringens färska sparbeslut innebär att staten bland annat upphör med att stöda Västra enhetsskolan i Borgå, skriver Borgåbladet.

Östnyländska föreningshus får renoveringsbidrag

Flera föreningar får över 10 000 euro för att renovera sina lokaler. Se lista på alla östnyländska föreningar som får renoveringsbidrag!

Hembygsdföreningen Heimdals hus.

Åboländska föreningshus får renoveringsbidrag

Hembygdsföreningen Heimdal i Norrskata, Lielax Byaförening, Utö Hembygdsförening och Nötö Hembygdsförening hör till de föreningar som får renoveringsbidrag för sina föreningshus.

Klass i Korsnäs kyrkoby skola

Skolklasserna ska bli mindre

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut 60 miljoner euro i statsunderstöd till den grundläggande utbildningen. Målet är att skapa flera mindre undervisningsgrupper.

U-sjukhuset vid ÅUCS

Sjukvårdsdistriktet ansöker om statsbidrag för nybygge

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kommer att ansöka om statsbidrag för det planerade barn- och ungdomssjukhuset och förlossningssjukhuset vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Etelänummi skola i Jakobstad

Jakobstad kan få nytt finskt gymnasium

Ett nytt finskt gymnasium i Jakobstad ingår i undervisningsministeriets finansieringsplan för 2015. Gymnasiet förverkligas i samband med renoveringen av Etelänummifastigheten där också högstadiet ingår.

Etelänummi skola

Pengar till renoveringen av finska gymnasiet i Jakobstad

Gymnasiediskussionen i Jakobstad tar ny fart. Undervisningsministeriet har gett det finska gymnasieprojektet i Jakobstad 1,8 miljoner euro i statsbidrag. Det finska gymnasiet i Jakobstad verkar för tillfället i samma utrymmen som det svenska gymnasiet.

Jakobstadsvägen i Nykarleby.

Mer pengar till vägarna i Nykarleby

Stadsfullmäktige i Nykarleby höjde investeringarna med närmare en halv miljon vid budgetmötet igår. De största anslagen gick till vägar.

Normens skola i Nykarleby

Skolor fick pengar i Nykarleby budget

Stadsfullmäktige i Nykarleby höjde investeringarna med närmare en halv miljon vid budgetmötet igår. De största anslagen gick till vägar. Ringvägen på Rajåkern ska byggas klar för 150.000 euro.

Ny tvåfilig rondell planeras i Jakobstads tyngst trafikerade korsning

Julklappspengar ger stor trafikrondell i Jakobstad

Regeringens julklappspeng till Jakobstad på tre miljoner kommer att användas till att bygga en tvåfilig trafikrondell modell större vid östra infarten. Rondellen kommer där Kållbyvägen möter Nordanvägen. Nu förväntas staden i en tilläggsbudget skjuta till lika mycket som regeringen gav.

Det blir ännu dyrare att dö

Det är ganska dyrt att dö. Samtidigt blir pressen på att höja priset på en gravplats allt större.

Ingås nya bibliotek

Grönt ljus för nytt bibliotek i Ingå

Det nya biblioteket i kommungården i Ingå ska börja byggas. Kommunfullmäktige i Ingå beslöt i måndags (30.9) att biblioteksprojektet startas i år och att det finansieras med lån.

ung man svetsar

Extra stöd till unga som blev utanför

Ingå och Sjundeå har anställt två uppsökande ungdomsarbetsledare. De skall stöda unga utan utbildningsplats eller jobb.

Pengar.

Kristinestad och Karleby ansöker om förhöjda statsbidrag

Kristinestad ansöker om en miljon euro i förhöjt statsbidrag. I Karleby behövs två miljoner euro.

Carleborgsskola i Nykarleby är i brådskande behov av renovering

Att komma igång med renoveringen och tillbyggnaden av Carleborgsskolan i Nykarleby är det mest brådskande projektet i Österbotten. Det anser landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Jakobstadslärare vill inte ha finska gymnasiet under samma tak

Lärarna i svenska gymnasiet i Jakobstad vill inte ha det finska gymnasiet i samma byggnad som det svenska gymnasiet. Det visar den enkät som gjorts bland lärarna.

Ekenäs museicentrum EKTA

Landskapsmuseet viktigt för Raseborg

Raseborgs stad behöver landskapsmuseet. Det anser stadens kulturnämnd, som i går diskuterade framtiden för landskapsmuseet.

Oravaisungdomsförening får 11 000 euro i statsbidrag

110 500 euro till föreningshus i Österbotten

Föreningar i Österbotten får 110 500 euro i bidrag för föreningshus av Finlands hembygdsförbund. 56 000 euro går till föreningar i Mellersta Österbotten. Störst bidrag får Oravais Ungdomsförening med 11 000 euro.

Dyrare vård än Hangö räknade med

I Hangö har grundtrygghetssektorn inte riktigt klarat av att hålla sig till sin budget för i fjol, inte ens efter en ändring i budgeten under året.

Stiftelsen tillbakavisar kritiken

Revisionsverket anklagar stiftelsen för att man missuppfattat stödvillkoren och menar att man nu borde betala tillbaka över sex miljoner euro. Stiftelsen Åbo 2011 avisar kritiken.

Christer Eriksson

RG-lines konkursförvaltare vill behålla statsstöd

RG-lines konkursförvaltare Christer Eriksson är kritisk till ett förslag att ta bort det statliga stödet för Kvarkentrafiken efter två år. Enligt Eriksson skulle det göra det omöjligt för en privatföretagare att sköta trafiken över Kvarken.

Stadshuset i Kaskö

Kaskö ansöker om förhöjt statsbidrag

Kaskö ansöker om det förhöjda statsbidraget på två miljoner euro. Det är många och stora problem när det gäller det ekonomiska säger fullmäktigeordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Händer.

Sjundeå satsar på uppsökande ungdomsarbete

Sjundeå kommun har fått ett statsunderstöd på 60 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet. Sjundeå ska anställa ett arbetspar som utför uppsökande ungdomsarbete.

Kvarnbackens skola i Borgå

Kvarnbacken i Borgå får näridrottsplats

Kvarnbacken i Borgå ska få en näridrottsplats. Bollplanen vid Kvarnbackens skola ska grundrenoveras och byggas om till en näridrottsplats.

I utrymmena för bussresenärerna finns produkter från verkstaden till salu

Mera pengar för ungdomsverkstäder i Borgå och Lovisa

Verkstäder för unga i både Borgå och Lovisa har fått statsbidrag. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat Borgå stads sysselsättningtjänster 110 000 € och Lovisa stads grundtrygghetsnämnd 43 000 €.