Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Domstol: Villkor i gåvobrev förhindrar inte Helsingfors från att bygga bostäder

Helsingfors förvaltningsdomstol avslår besvär mot att bygga bostäder på en sandplan i Haga i Helsingfors.

Det är Haga svenska förening som protesterade mot planerna med hänvisning till ett gåvobrev.

Enligt gåvobrevet ska området vara allmänt tillgängligt för samfund och boende i Haga.

Förvaltningsdomstolen anser att villkor i ett gåvobrev inte är bindande för en detaljplan. Därför avslås besväret.

Det var i juni 2022 som stadsfullmäktige godkände en detaljplan som möjliggör bostäder på Steniusplanen ett stycke från Hoplax station.

Planerna på att omvandla Finlands största rondell till en central för hälsa och välbefinnande går framåt

Helsingfors Stads planer på att omvandla Finlands största rondell, som ligger i Haga, tilll en ny central för hälsa och välbefinnande går framåt.

Översiktsplanen godkändes, men med några motförslag. Enligt motförslagen ska träd där flygande ekorrar rör sig skyddas och Djurbergsparkens naturvärde och bergarter ska skyddas i större utsträckning. Dessutom ska trafiken planeras i samråd med industriföretagen i området.

Målet är att skapa ett nytt centrum i Västra Haga där Vichtisvägen planeras bli en bulevard.

Kollektivtrafiken ska utvecklas, bland annat med nya spårvägar. Planen innefattar också service- och affärslokaler som ska ligga intill det nya Västra Hagas torg där fotgängare lätt ska kunna ta sig fram.

Linnea Gärkman

Linnea uppfostrades av morfar i 1930-talets Helsingfors: Flickor kan!

Han ägde "halva" Helsingfors och behandlade barn som vuxna.

knivhuggning

Haga-knivman efterspanas i Åbo

Polisen har fått seriösa tips.

En person håller en smarttelefon i handen och håller fingret ovanpå skärmen.

Hagabon Pias nät och telefon krånglar – Telia nekar till problem

Många i Haga har haft problem med internet och telefon.

mjölk

Polisen undersöker bara ett av mjölkpaketen i Haga

Mjölksabotaget i Haga sysselsätter polisen.

rhododendron i Haga i Helsingfors

Rhododendronparken blommar för fullt

I parken växer också azalea