Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Svenska församlingshemmet i Borgå

Lokal byggföretagare vill köpa Svenska församlingshemmet i Borgå

Blir kanske bostäder, kontor och företagslokaler.

En vit kerubaktig ängel sitter med armarna i kors på en gravsten av marmor.

Gravstenar omkullvälta på Näse begravningsplats

Tjugofyra gravstenar har välts omkull på Näsebackens begravningsplats i Borgå, meddelar Borgå kyrkliga samfällighet. Skadegörelsen upptäcktes på förmiddagen fredagen den 3 februari.

Stenarna har troligen fällts under natten mellan onsdagen och torsdagen. Enligt arbetsledare Jouni Manninen verkar en del stenar dessutom ha fällts under fredagsmorgonen, på basis av spåren i snön.

Skadegörelsen har skett på områdena J, L och M. Stenarna fotograferas under fredagen. Begravningsväsendet har anmält händelsen till polisen och kommer också att ha kontakt med övervakningsföretaget. Det finns övervakningskameror på begravningsplatsen.

Gravarna börjar återställas på måndagen den 6 februari. Anhöriga som man har kontaktuppgifter till meddelas om något gått sönder på den grav de sköter om. Enligt Manninen verkar gravstenarna ha föblivit hela, men lyktor och annat som blivit under kan ha gått sönder. Gravstenarna är privat egendom, så de anhöriga ska om de så vill göra egna brottsanmälningar om saken.

Borgåförsamlingarnas renoveringsprojekt fick större anslag

Två av Borgå kyrkliga samfällighets renoveringsprojekt blir över en miljon euro dyrare än väntat.

Det handlar om Lilla kyrkans spåntak som ska förnyas och om servicebyggnaden på Näsebackens begravningsplats. Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade i går tilläggsanslag för båda projekten.

Prislappen för Lilla kyrkans spåntak är nu 400 000 euro.

Samfälligheten ville inte senarelägga renoveringen eftersom kostnaderna riskerar stiga ännu mer. Taket måste också fås i skick med tanke på brandsäkerheten.

Dessutom steg kostnaderna för servicebyggnaden på Näsebacken från 1,7 miljoner euro till 2,8 miljoner euro.

Lilla kyrkan i Borgå utifrån

Priset på Borgåförsamlingarnas renoveringsprojekt steg med över en miljon

Servicebyggnad och Lilla kyrkans tak blir betydligt dyrare.

En prsät som står i en tegelkyrka.

Kyrkan betalade 55 miljoner euro om året i uppvärmningskostnader – innan elpriset sköt i höjden – nu vrider Karlebyförsamlingar ner termostaten

Den evangelisk-lutherska kyrkan har ett för stort fastighetsbestånd och dragiga kyrkor som kostar mycket i uppvärmning anser energikonsult Bengt Avellan. I Karleby inför samfälligheten energisparprogram och låter en del kyrkor stå kalla i vinter.

En vacker medeltida kyrka en dimmig vintermorgon.

Kyrkoskatten sjunker i Raseborg men församlingarna höjer tomtpriserna

Skattesatsen sjunker från 1,6 till 1,5 procent.

Kaplansgården i Borgå

Privatpersoner vill köpa Kaplansgården i Borgå - beslutet fattas i höst

Kaplansgården i Borgå säljs som bostadshus.

Kaplansgården i Borgå

Kaplansgården i Borgå säljs som bostadshus - Lekskolan Regnbågen flyttar troligen i sommar

Detaljplanen förhindrar småbarnspedagogik efter sommaren.

Lekskolan Regnbågen i Borgå 28.01.2020

Sju av Borgå kyrkliga samfällighets fastigheter ska säljas – hyresgäster överraskade

Bland annat Kaplansgården och Furunäs på försäljningslistan.

Borgå domkyrka

Språkkonflikt mellan församlingarna i Borgå

De finska och de svenska ofta oense i fastighetsfrågor.

Svenska församlingshemmet i Borgå.

Fortfarande oklart om svenska församlingshemmet i Borgå säljs eller inte

Borgåförsamlingar planerar att sälja många fastigheter.

Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå

Borgås miljöchef: “Ytterst viktigt att sanera Mätäjärvi”

Den gamla avstjälpningsplatsen är en risk för grundvattnet.

Jakobstads församlingscentrum

Fyra församlingar borde bli en ny i Pedersöreregionen

Senast nästa vår borde besluten fattas enligt kyrkopolitiker

Barn på Pernå församlings klubb. Sitter vid matbordet.

"Vi vill ha verksamheten kvar då församlingarna slås ihop"

Sju församlingar föreslås bli två i Lovisanejden.

Köksverktyg i Houtskär.

Borgåförsamlingar funderar på att släppa in frivilliga i sina kök

Frågan har diskuterats i flera omgångar.

Kullo bykyrka utifrån.

Kyrkan mitt i Kullo by firade hundra år

Hundraåringen firades med gudstjänst och kaffe.

Kors

Nej till en kyrklig samfällighet i Borgånejden

Askola och Mörskom satte stopp.

Karis kykra.

Raseborgs kyrkobudget i balans

Krematoriet i Karis är den största satsningen.

Sirkkaliisa Cavonius, ekonomidirektör vid Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.

Kyrkslätt tvångsinlöser kyrkans mark

Kyrkslätt kommun får tvångsinlösa kyrkliga samfällighetens mark i närheten av centrum. Miljöministeriet har nu godkänt kommunens ansökan om inlösningslov av marken vid som man har förhandlat om sedan 2010.

Aura å med Åbo domkyrka i bakgrunden.

Ingen DBTL vid Åbo domkyrka

Stadsfestivalen Down by the laituri kommer inte att ordnas invid Åbo domkyrka nästa sommar, i alla fall om Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet får bestämma.

Henrikskyrkan i Åbo

Kyrkoskatten fortsättningsvis en procent

Åboborna och S:t Karinsborna fortsätter betala en procent i kyrkoskatt nästa år, det beslutade kyrkofullmäktige för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet på sitt möte på torsdag.

Aura å med Åbo domkyrka i bakgrunden.

Inget beslut av kyrkorådet om DBTL

Kyrkorådet vill ha mer information innan de fattar beslut om festivalen Down by the laituri får ordnas invid Domkyrkan nästa år.

Arrangör vill flytta DBTL till Domkyrkotorget

Arrangörerna till Down by the laituri i Åbo vill flytta festivalen till Domkyrkotorget och parkerna kring kyrkan.

Pellinge kurscentrum hyrs ut?

Borgå kyrkliga samfällighet överväger att hyra ut Pellinge kurscentrum. Det skriver tidningen Uusimaa.

flygfoto borgå

Färre medlemmar utmaning för Borgåförsamlingarna

Invånartalet i Borgå stad stiger år för år. Däremot sjunker antalet församlingsmedlemmar i Borgå.

Samfälligheten äger hyreshus mitt i stan.

Bostäder för den som klarar hyran

Förutom ett andligt hem, så erbjuder Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet tak över huvudet för många i Åbo. Samfälligheten äger långt över 900 lägenheter, allt från ettor till stora familjelägenheter.