Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En obebyggd tomt med högt gräs och mycket lupiner. En skylt visar att det är fråga om tomt 2 på Västersvängen i Ingå.

Ingåstyrelsen: Tomterna på Västerbrinken är för dyra

Kvadratpriset borde sänkas till 20 euro tycker styrelsen.

Rafael Palm vid sitt hus i Vasa.

Nu kommer räkningen för Vasabornas regnvatten – alla vill inte betala

Krav på betalning trots att vattnet inte rinner ner i brunn.

Småhusområde i vinterskrud

Intresset för småhustomter har minskat i Vasa – hustillverkare satsar på skolor och daghem

I Korsholm är det däremot stor efterfrågan på småhustomter.

ett halvfärdigt hus, husbygge på gång. Vinter och snö. En hög med bräden. I bakgrunden ett färdigt, nybyggt hus.

Vasa chockhöjer tomtpriser

Priserna justeras enligt marknadsvärde.

Skrot

Nu ska Korsholm hållas snyggt

Även en privatperson kan uppmanas städa på tomten.