Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En fiskgjuse plaskar i vattnet.

Vårtecken: WWF:s fiskgjusekamera sänder igen

Nådde miljonpublik i fjol.

Aura å med släckt belysning i samband med Earth Hour 2019.

Åbo stad uppmärksammar Earth Hour och släcker 1 200 lampor – deltar för 15 gången i evenemanget

Åbo stad uppmärksammar på lördagskvällen Världsnaturfonden, WWF:s klimatkampanj Earth Hour och släcker 1 200 lampor längs med Aura å i en timmes tid från och med klockan 20.30

Också stadsteaterns konstvägg samt konserthusets fasad släcks i en timmes tid. Flera offentliga instanser deltar i kampanjen och släcker belysningen i många byggnader i centrum.

Staden hoppas att invånarna deltar i evenemanget och man kan exempelvis njuta av musik i Domkyrkan eller delta i en stillsam stund i Mikaelskyrkan.

Avskogningen i Brasiliens regnskog minskade rejält i januari

Efter att Lula da Silva tog över Brasiliens presidentpost minskade avskogningen i Brasiliens del av Amazonas i januari med 61 procent jämfört med samma månad året innan.

Satellitbilder visar att 167 kvadratkilometer regnskog förstördes i januari i år, jämfört med 430 kvadratkilometer i januari 2022, då Jair Bolsonaro hade makten.

Bolsonaros politik gynnade jordbruks- och avverkningsindustrin, som bär det största ansvaret för avskogningen.

Världsnaturfonden WWF varnar ändå för att det är för tidigt att tala om en vändning, inte minst för att avverkningen oftast kulminerar under torrperioden som inleds i juni.

Källa: AFP

Saimenvikarkut på is.

Saimenvikare ska förflyttas i sommar

I sommar ska ett antal saimenvikare flyttas från Pihlajavesi till Kolovesi och de södra delarna av Saimen.

Enligt världsnaturfonden WWF är det här den första förflyttningen som görs på 30 år och den kommer att ske i maj–juni.

Flyttningarna görs för att öka den genetiska mångfalden bland de cirka 440 saimenvikare som nu simmar i Saimen.

”Med hjälp av förflyttningar kan ett genetiskt fattigt delbestånd återfå någon egenskap som på lång sikt är bra för överlevnaden”, säger forskningsdirektör Petri Auvinen vid Helsingfors universitet.

År 1992 flyttades vikaren Venla från Haukivesi för att stärka det minskade vikarbeståndet i södra Saimen. På 30 år har Venla fått avkommor i flera generationer. Venla lever fortfarande och är minst 35 år gammal, vilket tyder på att förflyttningen till den nya livsmiljön gick bra.

Källa: WWF

Ett dike vid en grön åker. Blå himmel och skog i bakgrunden.

WWF fortsätter samarbeta med markägare i Västnyland för att skydda vattnen

Samarbetet mellan Världsnaturfonden WWF och markägare sträcker sig nästan fem år tillbaka. Under den här tiden har sammanlagt 21 vattenskyddsobjekt, till exempel våtmarker, byggts i Ingå ås, Ingarskilaåns och i Sjundeå åars avrinningsområden.

Arbetet kommer att fortsätta med ett nytt projekt som pågår fram till hösten 2024.

Inom projektet Valuta 2 kommer WWF att skapa ett tiotal olika helheter som ska reglera vattenflödet från avrinningsområdena till vattendrag. Det är till exempel våtmarker, tvåstegsdiken och bottentrösklar.

Syftet är att minska översvämningsproblem, erosion i fåror och belastning i vattendrag.

Arbetet är viktigt. Då stora mängder vatten snabbt rinner från de övre delarna av avrinningsområdet finns det risk för att vattnet svämmar upp på åkrar. Vattnet från åkrarna sköljer i sin tur ut näringsämnen i åar och vidare ut i Östersjön.

Projektet gynnar också markägarna eftersom översvämningar på åkrarna inte heller är bra för jordbruket.

Ett dike vid en åker i Björkkulla i Ingå.

WWF fortsätter vattenskyddsjobbet Ingå – nytt dike minskar översvämningar

Miljöorganisationen samarbetar med lokal markägare.

Flygbild av våtmark i Täktom i Hangö som byggs under WWF:s RANKKUprojekt för att minska utsläppen i Östersjön.

Våtmarker i Hangö ska göra Östersjön renare

Våtmarkerna byggs på privat mark.

människor rensar upp på en strand

Talkoarbete ska ge mera rum för växter på Uddskatan i Hangö

Uddskatan är ett viktigt naturområde.

Luftbild på avskogning i Indonesiens regnskog på grund av palmoljeplantage.

WWF: EU är världens näststörsta skogsskövlare

EU:s import av soja och kaffe kopplas till avskogning.

Plastavfall och annat skräp på en sandstrand

Interpol och WWF: Illegal hantering av plastavfall är en utbredd verksamhet

Skum sophantering döljer ofta andra typer av brottslighet.

En åker som svämmat över vid en å.

Projekt ska hålla åarna rena i Ingå och Sjundeå

Ska göras i samarbete med markägare.

En talltita sitter på en gren.

WWF: Förbjud skogsavverkningar under fåglarnas häckningstid

"Finlands naturskyddslag strider mot EU:s fågeldirektiv".

Aura å med släckt belysning i samband med Earth Hour 2019.

Folksamling på distans när Earth Hour ordnas för fjortonde gången

Earth Hour ordnas för fjortonde gången.

En blond, mycket hårig ko av rasen highland cattle stirrar in i kameran på nära håll.

Animalia och SLC kritiska mot svenska WWF:s köttguide

Klassar guiden som en "tyckar-rapport".

Lammkotletter

WWF i Sverige rödmarkerar finska köttprodukter i sin senaste köttguide

Nya köttguiden flaggar för svenskt kött och svensk ost.

dålig väg

WWF om de senaste klimatrönen: Finland får ta farväl av vintrar med snö och is

Vintervädret har flyttat 300 kilometer norrut, enligt WWF.

Avverkade träd i en skog i Brasilien.

Köttet i skottgluggen då Amazonas brinner - men mest importerar vi pappersmassa från Brasilien

Köttimporten från Brasilien är de facto ganska obetydlig.

miljödemonstration i London

Det här är ingen övning - klimatkrisen kräver omställning också av dig

Forskare: Förnekan eller förtvivlan präglar diskussionen.

Utsträckt handflata med grafisk bild av granris

Städa upp efter dig? Med ökad kunskap växer viljan att miljökompensera

Nya smidiga betalsätt för utsläpp på kommande.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida