Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Olkiluoto 3 producerar el igen

Nu producerar den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto el igen.

Vid 20.30-tiden i kväll kunde man på Industrins krafts hemsida se att reaktorn igen var kopplad till elnätet och att elproduktionen långsamt började stiga.

Det var på onsdagseftermiddagen som något gick fel under ett test och elproduktionen vid reaktorn stoppades.

Efter det uppskattades det att reaktorn skulle producera el igen i eftermiddags, men starten sköts fler gånger upp.

Olkiluoto 3 börjar kanske producera el i kväll igen

Kärnkraftsbolaget Industrins Kraft har uppdaterat sin bedömning om när Olkiluoto 3 kan börja producera el igen.

Nu räknar bolaget med att elproduktionen återupptas i kväll. Tidigare bedömning var torsdag eftermiddag.

Elproduktionen vid Europas största kärnreaktor Olkiluoto 3 avbröts klockan 13.35 på onsdagen med anledning av ett pågående test.

Under testet uppstod ett nätverksfel i turbinanläggningen, vilket ledde till att kärnreaktorns skyddsmekanismer aktiverades och elproduktionen upphörde automatiskt, enligt Industrins Kraft.

Människor i reflexvästar inne i en turbinsal tittar på saker och bär på väskor.

Olkiluoto 3 ligger nere, likt annat nordiskt kärnkraftverk – leder till dyr el

Ett utdraget produktionsstopp kan påverka elpriset.

Olkiluotos tre reaktorbyggnader på andra sidan en frusen vik en solig vinterdag med torr vass i förgrunden.

Olkiluoto 3 producerar el igen – rörliga elpriset sjunker ändå under onsdagen

Reparationstidtabellen har justerats flera gånger.

Olkiluoto 3 har slutat producera el

Den tredje reaktorn vid kärnkraftverket Olkiluoto ligger nere, meddelar Industrins Kraft i ett inlägg på X (tidigare Twitter) strax efter klockan 20 på söndagskvällen.

Orsaken uppges vara ett fel i turbinanläggningen, men exakt hur felet uppstått utreds som bäst. Industrins Kraft skriver att man meddelar när anläggningsenheten är i bruk igen.

Den regelbundna elproduktionen vid Olkiluoto 3 kom i gång i april i år. Med sin maxkapacitet på 1 600 megawatt står reaktorn för cirka 14 procent av hela landets elproduktion.

Elstolpar, högspänningsledningar och elledningar avtecknar sig mot himlen.

Elförbrukningen minskade med sex procent i fjol

Över hälften av finsk el producerades med förnybar energi.

Vindkraftsmöllor i havet vid en kust i solnedgången.

Finland kan snart producera mer el än vi använder

Sabina reder ut vad det leder till.

Låg- och medelaktivt avfall är säkert att slutförvara på Olkiluoto ö

Deponeringen av låg- och medelradioaktivt material vid slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto i Euraåminne är säkert, säger Strålsäkerhetscentralen i ett pressmeddelande.

Det betyder att avfallet från Olkiluoto kärnkraftverk enligt gällande tillstånd kan fortsätta lagras till utgången av 2051.

Strålsäkerhetscentralen utvärderar säkerheten i slutförvaringsanläggningen minst vart femtonde år.

Det är meningen att låg- och medelaktivt avfall slutförvaras i Olkiluoto fram till de första decennierna i början av 2100-talet.

Högaktivt avfall, det vill säga huvudsakligen använt kärnbränsle, ska förvaras i slutförvaringsanläggningen Onkalo, granne till Olkiluoto.

Olkiluoto

Olkiluoto 2 kördes igång igen

Uppstarten tar cirka 50 timmar.

Omstarten av elproduktionen vid Olkiluoto 2 skjuts fram med en vecka

Olkiluoto 2 kommer inte att börja producera el igen förrän den 4 september, meddelar Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. TVO hade tidigare meddelat att elproduktionen vid Olkiluoto 2 återupptas 28 augusti.

Elproduktionen stoppades i fredags efter att man upptäckt en läcka i kylsystemet till en vattenkyld generator. TVO meddelar nu att man lokaliserat läckan till generatorns rotor. Den skadade rotorn kommer att bytas ut och sedan kan Olkiluoto 2 börja producera el igen.

Enligt TVO påverkar läckan och reparationsarbetet inte kärnsäkerheten.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Börspriset på el har nått rekordhöga nivåer under de senaste dagarna. På måndag kväll kommer det rörliga elpriset att vara drygt 68 cent per kilowattimme och på tisdagen är priset som högst mitt på dagen.

Höga elpriser också på söndagen

Också imorgon kommer elpriset att vara högt, visar siffror från den nordiska elbörsen Nord Pool.

Dyrast är elen på söndag kväll mellan klockan 19 och klockan 23, då priset varierar mellan 24 och 31 cent per kilowattimme.

I dag var börspriset på el som högst i förmiddags klockan 11 då en kilowattimme kostade drygt 26 cent.

Ett skäl till att elpriset är högt just nu är att en av reaktorerna vid kärnkraftverket i Olkiluoto stängdes ner natten till igår. Det höga elpriset beror också på byggandet av en ny kraftledning mellan Finland och Sverige samt på reparationsarbeten på en tidigare kraftledning mellan länderna.

Elproduktionen vid Olkiluoto 2 stoppas tillfälligt

Elproduktionen vid kärnkraftverket Olkiluoto 2 avbröts natten till fredag då förhöjda fuktnivåer uppmättes vid en generator.

Kraftverket började köras ner vid ett-tiden och enheten kopplades ur elnätet klockan 4.02, uppger Industrins Kraft TVO i ett pressmeddelande.

Det finns tillsvidare inga uppgifter om hur länge avbrottet varar. Enligt TVO påverkas inte kärnsäkerheten.

Finländarna har lyckats minska på energianvändningen

Under årets första tre månader har energiförbrukningen i Finland minskat, speciellt användningen av fossila bränslen och torv. Det rapporterar Statistikcentralen.

Finländarna har använt nästan tio procent mer förnybar energi än de gjort under samma tidpunkt året innan.

Det är speciellt träbränslenas popularitet som ligger bakom höjningen, men Olkiluoto kärnkraftverks nya reaktor och vindkraftsparker har också bidragit.

Användningen av fossilgas har sjunkit med en tredjedel.

Trots kylan har finländarna lyckats spara på elen – elförbrukningen har sjunkit med fem procent.

Koldioxidutsläppen från bränsleanvändningen har sjunkit med tolv procent jämfört med året innan.

Foto av Olkiluoto 3 reaktorn som är röd och kantig med en cylinderformad stor silo i mitten som är silverfärgad.

Olkiluoto var tvungen att bromsa elproduktionen – elen är för billig

Elproduktion kan tvingas bromsas allt oftare i framtiden.

Hundratals av Areva-Siemens anställda stannar kvar efter att Olkiluoto 3 blivit klar

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 stod i mars 2023 äntligen färdigt, 14 år försenat.

Men trots att bygget är klart kommer flera hundra av underleverantören Areva-Siemens anställda att stanna kvar i Euraåminne för hela garantitiden.

Kraftverket har en garantitid på två år, och för vissa delar upp till åtta år.

Areva-Siemens sysselsätter för närvarande 200–300 personer i Olkiluoto.

Enligt Johanna Aho, kommunikationschef på Industrins Kraft TVO, ansvarar de för att lösa eventuella problem som uppstår under garantitiden.

Som mest jobbade 4 500 personer med arbetet vid Olkiluoto 3.

Areva och Siemens har officiellt levererat Olkiluoto 3 till TVO – garantitiden börjar löpa

Leverantörerna Areva och Siemens överlät på torsdag officiellt kärnkraftverket Olkiluoto 3 till beställaren Industrins Kraft Abp (TVO).

Det här betyder att den garantitid på två år som parterna kommit överens om börjar löpa. Vissa enskilda garantier som leverantörerna svarar för gäller i upp till åtta år.

Olkiluoto 3 inledde regelbunden elproduktion natten till söndag. Reaktorn som ursprungligen skulle stå färdig 2009 täcker ungefär 14 procent av Finlands elbehov.

En flicka med hästsvans, solglasögon uppe på det mörka håret, en näspiercing och med blå hängande örhängen tittar snett upp mot himlen,

Det blev inte endast ett kort uppdrag – Olkiluoto 3 gjorde fransmän till finnar

Olkiluoto 3 har börjat producera el efter en över tretton år lång försening. Den långa väntan har påverkat projektets utländska arbetskraft på ett stort sätt.

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 i gång i förtid

Efter flera år av förseningar och väntan beträffande Olkiluoto 3 kommer Industrins kraft med ett sällsynt besked: Den regelbundna elproduktionen vid kärnkraftverket inleds i förtid.

Den regelbundna elproduktionen inleds på söndag i stället för på måndag, meddelar Industrins kraft i ett pressmeddelande.

Elproduktionen kommer i gång klockan två på söndagsnatten. Tidtabellen förkortas med andra ord med en dag.

I det sista testet av Olkiluoto 3 sänktes produktionens effekt från maximala 1 600 megawatt till 500 megawatt på kort tid, för att höjas tillbaka till max igen.

Årliga servicearbeten stoppar Olkiluoto 1 och 2

Det är snart dags för de årliga serviceuppehållen för kärnkraftsreaktorerna ett och två vid Olkiluoto.

På söndag kopplas reaktor ett bort från elnätet för ungefär en vecka medan bland annat bränslestavarna ska bytas. Servicen för reaktor två börjar 1 maj och pågår i drygt två veckor.

Förutom personal från Industrins Kraft deltar 1 200 personer från underleverantörerna i servicearbetet.

På måndag är det tänkt att reaktor nummer tre vid Olkiluoto kör igång med regelbunden elproduktion.

Källa: STT

Olkiluotos tre reaktorbyggnader på andra sidan en frusen vik en solig vinterdag med torr vass i förgrunden.

Olkiluoto 3 försenas ytterligare, igen

Den här gången finns felet i en övertrycksventil.

Ventilfel orsakar ny försening för Olkiluoto 3

Ett ventilfel fördröjer starten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 ytterligare. Felet ska repareras innan provdriften återupptas, meddelar Industrins Kraft.

Industrins Kraft räknar med att enheten ska börja producera elektricitet den 20 februari. Det tidigare datumet var den 14 februari.

Den kontinuerliga elproduktionen startar enligt planerna den 23 mars 2023.

Källor: Industrins Kraft, STT

Olkiluoto 3 kör igång igen först på fredag – omstart sköts upp igen

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 fördröjs ytterligare.

Provkörningen av reaktorn kommer att fortsätta på fredagen den 10 februari.

Tidigare hade Industrins Kraft meddelat att produktionen skulle återupptas måndagen 6 februari.

Reaktorn har varit stängd för underhåll i ungefär en månad.

Ventilfel stoppar elproduktionen vid Olkiluoto 2

Elproduktionen vid Olkiluoto 2 står stilla i drygt två dygn under helgen, uppger Industrins kraft (TVO) i ett pressmeddelande. Det här beror på ett ventilfel som måste åtgärdas.

Olkiluoto 2 producerar el på lägre effekt från och med fredag klockan 17 och kopplas helt bort från elnätet klockan 19.

Elproduktionen återupptas på nytt på söndag den 29 januari.

Olkiluoto 2 kopplas till stamnätet på söndagseftermiddagen. Det tar cirka 50 timmar tills kraftverket producerar el på full effekt igen.

Felet eller avbrottet har ingen effekt på kärnsäkerheten, enligt TVO.

Fingrid: Liten risk för roterande elavbrott

Finländarna behöver inte oroa sig för elavbrott på grund av elbrist just nu. Det konstaterar Fingrids vd Jukka Ruuusunen som till STT säger att risken för roterande elavbrott är liten i nuläget.

Enligt Ruusunen kan bara en längre period av hård kyla äventyra tillgången till el och någon hård kyla finns inte i sikte, åtminstone inte i januari.

Just nu finns det gott om tillgänglig el och det beror bland annat på att finländarna tacksamt minskat sin elförbrukning.

Fingrid räknar också med att Olkiluoto 3 ska producera el med full kapacitet i början av februari, vilket minskar risken för elbrist och elavbrott ytterligare.

Bild från ett kärnkraftverk.

Olkiluoto 3 stängs ner för underhåll

Ingen el från OL3 på ungefär en månad.

Bild från ett kärnkraftverk.

Provkörningarna vid kärnreaktorn Olkiluoto 3 har gått enligt plan

Ett viktigt test kvarstår, säger Industrins Kraft.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto producerade ungefär en femtedel av elen som förbrukades i Finland i fjol

Olkiluoto kärnkraftverk producerade totalt 16,4 terawattimmar el i fjol. Olkiluoto 3, som ännu är i provdrift, producerade 1,9 terawattimmar el under testanvändningen.

Testkörningen av Olkiluoto 3 återupptas i dag

Olkiluoto 3 fortsätter producera el i dag.

Den testkörning som inleds i dag beräknas pågå i elva dagar. Under den här perioden varierar kraftverkets effekt kraftigt. Enligt Industrins Kraft producerar kraftverket under provkörningen kring 1,3 terawattimmar el.

Reaktorn förutspås börja producera el regelbundet från och med den 8 mars, uppgav Industrins Kraft innan jul.

Källa: STT

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto 3 kan fortsätta provköras trots sprickor på matarpumparna – ”Alldeles tryggt”, enligt Industrins Kraft

Hållbara pumphjul till matarpumparna fås först i månadsskiftet februari–mars. Under provkörningen förekommer det stor variation i produktionskraften.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto 3 kan fortsätta provköras trots sprickor på matarpumparna – ”Alldeles tryggt”, enligt Industrins Kraft

Hållbara pumphjul till matarpumparna fås först i månadsskiftet februari–mars. Under provkörningen förekommer det stor variation i produktionskraften.

Elkraftverket i Taivalkoski vintertid

Regn ger vattenkraft då Olkiluoto trilskas – vattenreserverna lite under medelnivån

20 procent vattenkraft behövs när reaktorn inte drar igång.

Bild från området av ett kärnkraftverk.

Olkiluoto 3 försenas igen – Energiindustrin: Osäkerheten fortsätter

Påverkar både elpriset och tillgången till el.

bild av ett kärnkraftverk.

Sprickor i alla matarpumparna i Olkiluoto 3 – reparationstidtabellen oklar

Orsaken till sprickorna ska utredas innan de åtgärdas.

Bygget av reaktorn Olkiuoto 3.

Svenska professorn om kärnkraftsplanerna i Finland och Sverige: ”Rent önsketänkande”

Kärnkraft ingen lösning på klimatproblemen, anser professor.

Bild av ett kärnkraftverk.

Skador upptäckta i Olkiluoto 3

IK: Utgör ingen fara för strålsäkerheten.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida