Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kuvakollaasi pankkien logoista. Kuvassa Handelsbanken, Nordea, Danske Bank ja Osuuspankki.

Bankkontoren blir färre och de som finns kvar har kortare öppettider

Antalet bankkontor fortsatte att minska i hela landet förra året. Nu finns det bara cirka 700 kvar.

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank går ihop

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank har beslutat om en fusion mellan bankerna. Beslutet fattades på Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde på måndagen.

Den nya banken kommer att heta Vasa Andelsbank. Banken inleder sin verksamhet första november.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver bankerna att fusionen inte innebär någon ändring för kunderna. Kundrelationerna fortsätter som förut. Korsnäs Andelsbanks ägarkunder blir ägarkunder i Vasa Andelsbank och behåller alla sina rättigheter.

Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk säger enligt pressmeddelandet att fusionsbeslutet är glädjande.

”En samgång är en positiv sak för kunderna. Genom att förena våra krafter tryggar vi den fortsatta verksamheten. En regional bank kan erbjuda mer omfattande tjänster än i dag både för privatkunder och för företagskunder.”

bussar och bank med andelsbankens fana

Östnylands Andelsbank fusioneras igen – servicen på svenska fortfarande viktig

Fusionen planeras genomföras före utgången av 2022.

En man med en flicka i famnen betjänas vid ett bankkontor.

Ekenäs Sparbank går mot strömmen - öppnar kontor i Ingå

Kontoret öppnar enligt banken före sommaren.

Nagu Andelsbank, en låg bankbyggnad i gult tegel, en höstdag då löven redan fallit från träden.

Behövs bankkontor längre? I Åboland tänker bankerna helt olika

Aktia Bank stänger kontor, Nagu Andelsbank öppnar ett nytt.

Nordeas bankkontor i Nickby

Nordea stänger sitt bankkontor i Nickby i Sibbo

Varken Aktia eller Andelsbanken har planer på att stänga.

Nordeas kontor på Köpmansgatan i Karis.

Nordea stänger sitt bankkontor i Karis

Betjäningen flyttar till Ekenäs.

Ingåbor köar utanför Aktias bankkontor.

Ingåborna köar utanför Aktias kontor efter att öppettiderna minskade

Öppettiderna minskade från fem till två dagar i veckan.

Betjäning i Aktias torgkontor i Vasa.

Bankkontoren stängda på grund av två dagar lång strejk

Strejken beror på oenighet om villkoren för veckoslutsjobb.

Banksalen i Bankhuset på Krämaretorget 2.

Savon Sanomat: Antalet bankkontor snart färre än 1 000

Minskningen beror på ökande elektronisk användning.