Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Mikko Uljas, planerare på Ramboll, vid en karta på den nya dfeagningen av Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela.

Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela behöver förbättras – ny sträckning och nya trafikplatser väcker frågor

På tisdag kväll samlades ett 20-tal Helsingbybor i byns skola då NTM-centralen i Södra Österbotten och planerarna på Ramboll höll ett informationsmöte om den nya vägsträckningen i Korsholm.

Nu är det klart hur Korsholm använder sin första invånarbudget – Helsingby får utegym

Summan på 15 000 euro som har reserverats för Korsholms första invånarbudget går till ett utegym på Helsingby idrottsområde. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunens invånare fick först komma med förslag på hur pengarna skulle användas. Närmare 80 förslag lämnades in, varav de flesta berörde utveckling av utrustningen på grönområden och idrottsanläggningar. Tio förslag valdes sedan ut till en omröstning.

Totalt lämnades 827 röster in. Av dem gick flest röster, eller 155 stycken, till just ett utegym till Helsingby idrottsområde. Gymmet ska alltså färdigställas redan i år.

Alla förslag som inte gick vidare i omröstningen skickas vidare till sektorerna som ansvarar för dem.

Ny dragning av riksväg 8 i Korsholm

En ny väg ska dras mellan Vikby och Martois i Korsholm. Den kommer i framtiden att ses som en ny linjedragning av riksväg åtta från Vikby norrut.

Den nya vägförbindelsen börjar vid riksväg 3 och 8 planskilda anslutning och slutar vid Lillkyrovägen. Den planerade sträckan är cirka sju kilometer.

Målet är att planeringen ska vara klar i slutet av det här året men något beslut om genomförandet av projektet finns inte.

Under torsdagskvällen (11.5) presenterar NTM-centralen vägplanen för allmänheten på ett öppet möte i Helsingby skola i Korsholm.

Mer information om vägprojektet kan du läsa här.

Långskogens industriområde i Vasa.

Korsholm vill se mer fokus på sina områden när battericellsfabriken planeras

Vill också ha bättre utredning om trafikmängder.

Kvevlax skola i Korsholm

Föräldrarna ska höras om Kvevlax lärcenter

Väljer veikarseleverna Kvevlax eller Helsingby?