Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Strejkdemonstranter med plakat och ballonger nedanför Riksdagshusets trappor.

Industrifacket utesluter inte generalstrejk – så här kan arbetstagarna protestera

Strejkvapnet är framme inför höstens regeringsbeslut.

Lärarfacken efterlyser dimensionering för speciallärare och mindre gruppstorlekar

Lärarfacket OAJ och Finlands svenska lärarförbund FSL efterlyser större satsningar på stödet för lärande och skolgång under den kommande regeringsperioden.

Organisationerna föreslår en dimensionering för speciallärare, där det skulle finnas en speciallärare per hundra elever. Gruppstorlekarna skulle begränsas till max 18 elever i klasserna 1-2 och max 20 elever efter det.

Enligt OAJ skulle personaldimensioneringen kosta uppskattningsvis 150 miljoner euro per år och mindre gruppstorlekar runt 55 miljoner euro.

Lärarorganisationerna föreslår också en reform av det så kallade trestegsstödet. I OAJ:s modell skulle det centrala inte längre vara på vilken stödnivå eleven är på, utan i stället vill OAJ att man direkt fattar bindande beslut om vilken form av stöd eleven ska få.

Två elever sitter vid en bord och gör läxor.

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.

Ett tomt klassrum

Lärarstrejken inleds i fyra städer – så här påverkar den dig

En historisk lärarstrejk inleds på flera håll i dag.

En lärare med munskydd står framför ett klassrum fullt av elever.

Över hälften av lärarna funderar på att byta bransch, visar ny undersökning

Antalet som överväger att byta bransch har fördubblats.

Fyra elever och en lärare sitter i ett klassrum.

Lärarfacket vill att yrkesgruppen prioriteras när coronavaccineringar inleds

Finlands Svenska Lärarförbund stöder OAJ:s förslag.

Eftisbarn i Jakobstad.

Eftis i Svenskfinland: Bristfälliga utrymmen och för lite utbildning största problemen

Eftis är pop: Sju av tio i de första klasserna deltar.

Skolbarn går längs trottoar

OAJ: Upp till 20 procent av eleverna kan låta bli att dyka upp i skolorna nästa vecka

Närundervisningen i grundskolorna återupptas på torsdag.

Grafik med Tehys och Supers logotyper framför sjukhusmiljö.

Tehy och SuPer förkastade medlingsbud om avtal i kommunbranschen

Förhandlingarna har pågått sedan januari.

Läraren Evald Hemströms händer när han kastar tärning i klassrumet.

Lärarfacket: "Respekten för vårt yrke måste synas i lönen"

Höstens avtalsrunda väntas bli knepig.

betyg

Lärare och rektorer: Elever borde få sifferbetyg i ett tidigare skede

Verbal bedömning är inte till elevens fördel.

Elever på väg till Näse skola

48 000 finländska barn saknar egentlig skolbyggnad

Inomhusluften främsta orsaken till baracker.

Små leksaksbilar står radade i en kö på ett bord.

Tusentals barnträdgårdslärare begärde löneförhöjning av chefen

Lönekravet är 700 euro till i månaden.