Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Björn Josefsson sitter på huk vid en granplanta på ett kalhygge i Hammarland, Åland.

Ett halvt år efter katastrofstormen: Åländska skogsägare väntar ännu på röjningshjälp

Över hälften av de stormfällda träden är ännu kvar i skogen.

Lovisas stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman

Mona Bäckman pysslar om Lovisas parker och skogar

Lovisa har fått en ny stadsträdgårdsmästare.

En del av det skogsområde Hangö vill gallra i Hangö norra. Bilden tagen västerut från Långbodavägen.

Wargeranbud förkastades i Ingå

Fullmäktige gav tummen ner för anbuden för skogsobjektet.

Vårbruk igång normalt trots mild vinter

Håller det milda vädret i sig kan tjälen snart vara ur jorden. I Solf mäter Christer Finne tjäldjupet. Cirka 30 centimeter är visar den senaste mätningen. Men någon köldknäpp kan väntas.

Bostadsområde i Böle, Vasa.

Miljöministeriet gav grönt ljus för tvångsinlösning

Miljöministeriet har gett Vasa stad lov att tvångsinlösa mark i det nya området Böle II. Nu ska en oberoende inlösningskommitté tillsättas för att fastställa markens värde.

Översvämning i Vassor

Översvämningens topp är nådd i Österbotten

Översvämningarna i de österbottniska åarna och älvarna har nått sin kulmen. Vattenståndet fortsätter att vara högt ännu åtminstone över veckoslutet. Normalläge i åarna och älvarna nås sannolikt först efter nyår.

Bostadsområde i Böle, Vasa.

Vasa stad tvångsinlöser mark i Böle II

Trots flera år av förhandlingar har Vasa stad och de privata markägarna inte lyckats komma överens om en försäljning och nu ansöker staden om att få tvångsinlösa mark för att kunna planera bostadsområdet Böle II.

Merventos vindmölla i Sundom

Vindkraften skall växa kraftigt de närmaste åren

Fram till år 2020 ska det finnas ungefär 800 vindkraftverk i Finland. Det är i alla fall regeringens mål. Idag finns det 160 vinkraftverk i Finland.