Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En nyasfalterad riksväg 25 i Karis där bilar nu kan köra över en ny bro.

Nu ska bilköerna i Läpp minska – den planskilda korsningen öppnar på onsdag

Vissa arbeten pågår ännu i början av september.

En järnvägsräls.

Plankorsningar i Leksvall kan ersättas med ny överfartsbro

Planläggningsnämnden ger sitt utlåtande 4.5.

Service stationerna i Karis vid riksväg 25

Nya trafikarrangemang i Läpp i Karis fram till sommaren

Trafiken leds via en tillfällig väg.

En karta som visar att det planeras tre rondeller i Sunnanvik i Sjundeå.

Tre rondeller ska göra trafiken tryggare i Sunnanvik i Sjundeå

Detaljplan ger möjlighet till planskild korsning.

En beige skolbyggnad omringad av snö. På väggen står det Svartå skola.

Två alternativ för skolcentrum i Svartå – kan bli byggstart redan om ett år

Det nya huset kan placeras på två olika tomter i byn.

Här planeras en planskild korsning till Granholmens industriområde i Jakobstad

Pengar till Granholmens korsning i Jakobstad

Ska lösa trafikproblemen längs med väg 68.

En bild tagen med en drönare snett ovanifrån av en vägbro som byggs i laihela.

Ökad trafik kräver satsningar på riksväg 3 från Tammerfors till Vasa

Tre landskapsförbund kräver snabba åtgärder.

En vägkorsning.

Problematisk korsning vid riksväg 25 i Lojo åtgärdas i år

En planskild korsning byggs i korsningen till Tynnismalmen.