Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Buller från planerad flismaskin oroar grannar till Lovisa hamn

Hamnen ansöker om ändring i miljölovet.

Skaffa dig lite lugn och ro – bygg en ljuddämpande stol

En vill väsnas, en annan vila och båda har rätt.

Lokalt företag vill behandla 25 000 ton betong och jordmassor i Ekenäs

Det vill K Jousmaa göra enligt sin miljölovsansökan.

Forskning bekräftar: Barn har svårt att koncentrera sig i stökig omgivning

Vuxna hanterar cocktailpartyfenomenet bättre.

Biblioteket i Ingå saknar tysta rum

Kommunen tänker skaffa små tysta moduler.

Vasa stad gör egna bullermätningar av vindmöllan i Sundom

Enligt staden duger inte Merventos tidigare mätningar.

Markbyte kräver sanering av skyttebana i Jakobstad

Saneringen beräknas kosta 60 000 euro.

Det bullrar och flammar i Sköldvik

Uppkörning av flera enheter på samma gång.

Mats Söderman använder ett byggljud för att göra en poplåt

Mats Söderman gör en låt på ett störande byggljud.

"Hemmen ansvarar för de unga mopedisternas beteende"

I Bläsnäs är man trött på unga mopedister som väsnas.

Buller stör uteserveringar i Hangö - arrendet kan sänkas

Stadsstyrelsen diskuterar ärendet den 15 maj.

Nordkalk: Gruvan i Svartå dammar inte mycket

Svartåbor oroar sig mera över trafiken än dammet.

Processproblem vid Nestes raffinaderi i Nådendal

Flambildning och buller kan förekomma.

JO undersöker bullret under Sea Horse Week i Hangö

Staden anser att bullerbeslut har fattats i laglig ordning.

Syndalens skjutningar inget problem för inkvartering i Tvärminne

Försvarsmakten motsätter sig planerna.

Både ros och ris då Romu Keinänen i Karis hade öppet hus

Kring 70 personer besökte skrotföretaget.

Tystnad är en bristvara

Bertil Blom lyfter fram tystnaden i naturen och i musiken.

Hälsoskyddet: Rudus marktäkt får inte damma eller bullra

Rudus vill anlägga marktäkt i Malmgård.

Raseborg litar på att Romu Keinänen fixar bullerproblemet

Skrotföretagets grannar är trötta på bullret i området.

Lugn och ro är inte alltid en självklarhet på landet

För glesbygden finns inga detaljerade regler.

Borgå: Lovisa borde undersöka vindkraftsbuller också på Borgåsidan

Vindkraftverk planeras i Gammelby - kan bullra i Borgå.

Kyrkslätt ger grönt ljus för Räikkönens motocrossbana

"Bara fågelkvitter och lövens sus hörs".

Fråga fritt: När ska NTM-centralen jämna ut vägytan på Norrbyåsen?

Vägguppar vid gångtunneln orsakar buller i Pargas.

Tisdagssnackarna: Nej till uteservering efter klockan 22

Förslag: utred friare uteserveringsregler i Helsingfors.

Motstridiga besked: Romu Keinänen får jonej av Raseborg

Nämnd: Bullret är problematiskt. Styrelsen håller inte med.

Raseborg säger nej till större skrotanläggning i Karis

Romu Keinäinen borde inte få lov att hantera mera avfall.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida