Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Skylt inne på Vasa elektriskas kontor som guidar kunder till kundtjänsten.

Vasa elektriska sänker priset på basel

Vasa elektriska sänker priset på ett av sina vanligaste tillsvidareavtal, basel. Från den första juli är priset 11,85 cent per kilowattimme.

Borgå energi sänker priset på tillsvidareavtal och går in för ett pris för sommaren och ett för vintern

Borgå energi sänker för andra gången i år priset på elenergi i sina tillsvidareavtal, det här med start den 1 maj.

Samtidigt övergår elbolaget till två prisperioder: ett sommarpris som är i kraft april–oktober, respektive ett vinterpris som är i kraft november–mars.

Sommarpriset för en av deras produkter blir exempelvis 9,9 cent per kilowattimme inklusive 24 procent moms, medan priset sedan vintertid stiger till 14,9 cent.

Förändringen gäller priset på energi, grundavgifterna förblir oförändrade.

”Början av 2023 blev avsevärt bättre än befarat för Borgå energi och nästan alla marknadsrisker förverkligades till vår fördel”, skriver verkställande direktör Måns Holmberg i ett pressmeddelande.

Två vita kärnkraftverk fotade från luften. I bakgrunden åker.

Elen är nästan dubbelt så dyr som i går – orsaken är en svensk servicemiss

Två kärnreaktorer i Sverige stod hela onsdagen.

Johan Gullmets gläder sig åt att ha sparat pengar.

Gullmets går för långt – halverar elförbrukningen men äventyrar husets hälsa

Med hjälp av tittarna hittar han allt mer våghalsiga knep.

Borgå energi sänker elpriserna i april

Borgå Energi sänker elförsäljningspriserna för sina tillsvidareavtal från och med april. Priserna höjdes i höstas.

Marknadspriset på el har under början av året varit märkbart lägre efter den kraftiga uppgången under 2022, vilket är orsaken till att Borgå energi nu sänker priserna.

Det är energipriset som sänks, grundavgifterna förblir oförändrade.

Priset på ett av avtalen sänks till exempel från 17,65 cent per kilowattimme till 13,22 cent per kilowattimme i april.

De kommande sänkningarnas inverkan är i medeltal cirka 9 euro per månad i en våningshuslägenhet med en årlig förbrukning på 2 500 kilowattimmar och cirka 47 euro per månad i ett eluppvärmt småhus med en årlig förbrukning på 18 000 kilowattimmar.

Billigare el i januari

Under januari månad har elektriciteten i Finland varit billigare än förra året.

Snittpriset på börsel i januari rör sig under 10 cent per kilowattimme, och under de billigaste dagarna två cent.

I december låg snittpriset på 27 cent.

Orsakerna till prisraset är bland annat att januari har varit en blåsig och mild månad.

Dessutom har vindkraftsproduktionen ökat.

Konsumenterna har varit bra på att minska sin konsumtion.

I andra länder i Europa finns det gott om naturgas och priset har fallit.

Experter har uppskattat att när vindkraftsproduktionen ökar ytterligare kommer genomsnittspriset i Finland permanent att ligga under tio cent.

Åbo Energi: Elpriserna kommer att sjunka under våren

Åbo stads dotterbolag Åbo Energi tror att elpriserna kommer att sjunka under våren.

Åbo Energis försäljningsdirektör Harri Salo uppskattar att priset för de tidsbundna avtalen skulle landa på kring 20 sent per kilowattimme.

Hittills har Åbo Energi inte kunnat komma kunderna till mötes i elpriserna på grund av att elbolaget köper sin el från elbörsen, som fastställer prisnivån på elen.

Bolaget, som presenterade en energimarknadsöversikt för Åbo stadsfullmäktige igår, uppskattar också att cirka 25 procent av elbolagets kunder kommer att omfattas av statens elstöd.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto producerade ungefär en femtedel av elen som förbrukades i Finland i fjol

Olkiluoto kärnkraftverk producerade totalt 16,4 terawattimmar el i fjol. Olkiluoto 3, som ännu är i provdrift, producerade 1,9 terawattimmar el under testanvändningen.

Priset på börsel en stund på minus i natt – elen är billig hela dagen i dag

Priset på börsel sjönk till noll euro i natt och gick till och med över till minus under efternattens timmar.

Klockan 04–05 var timpriset på börsel -0,004 cent per kilowattimme enligt Fingrids timpristjänst Tuntihinta och mellan klockan 06–07 var priset -0,002 cent per kilowattimme.

Timpriserna kommer att hållas på lägre nivå hela dagen i dag jämfört med veckans genomsnittliga timpris. Som högst kostar elen tre cent per kilowattimme under lördagen, enligt Nord Pool.

Även om elpriset tidvis går ner till noll eller på minus betalar kunden ändå för den vinstmarginal som energibolagen håller sig med.

Finsk Energiindustri: Grossistpriset på el på rekordnivå år 2022

Priset på el var högre under hösten 2022 än någonsin förut, uppger Finsk Energiindustri i ett pressmeddelande.

Snittpriset år 2022 var 154 euro per megawattimme, mot tidigare rekord från året innan 72 euro.

Finsk Energiindustri anser att Finland hör till de länder i Europa som har de bästa förutsättningarna att möta energikrisen på grund av sina välfungerande överföringssystem. Enligt intresseorganisationen kunde Norden höra till de första att komma ut ur krisen.

En del finländare har dock tvingats betala oskäligt mycket för sin el, anser organisationen.

Värst uppges energikrisen ha berört de länder i Central- och Sydeuropa som är beroende av rysk gas.

Finsk Energiindustri förutspår att elpriset landar på i snitt under tio cent per kilowattimme efter vinterns uppvärmningsperiod.

elkonsumtion

Helsingfors stads energibolag Helen sänker elpriset

Helen erbjuder sina kunder ett fast avtal på 20 cent/mwh.

Porträttbild av Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson om SDP:s utspel: ”Klart jag blev förvånad”

Kvintetten kommer att diskutera frågan den här veckan.

En landsvägsbro i ett vinterlandskap med träd och ett vattendrag.

Elpriset skjuter i höjden på tisdag – det blåser för lite

Vindkraften är beroende av vindförhållandena.

Karleby energi.

Karleby energi rings ner av sina kunder – gamla prisuppgifter slank med i kundbrev

Kundbrev med felaktigt elpris har nått Karleby energis kunder. Det utlovade pristaket saknas i kundbrevet.

Vasa Elektriska utifrån.

Vasa Elektriska höjer priserna – igen

Priset på dagel har nästan fördubblats sen förra sommaren.

Vindkraftverk ovanför snöklädda grantoppar.

Rea på elbörsen just i dag – låg förbrukning och hård vind sänker elpriset

Nästan lika mycket vindkraft som kärnkraft i dag.

Mirka

Brexit påverkar också den österbottniska exporten

Pundets sjunkande värde påverkar på kort sikt exporten.