Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vattenläcka i Dalsbruk – felet åtgärdas

Kimitoöns Vatten jobbar fortfarande med att lokalisera vattenläckan i Dalsbruk. Vattenläckan uppstod på tisdagseftermiddagen och gäller området kring motionshallen och idrottsplan.

Vattenavbrottet pågår ända till eftermiddagen på onsdag den 1 november.

Skolorna får hjälp med tekniskt vatten, men privatpersoner måste tyvärr vänta tills att läckaget är löst, skriver Kimitoöns kommun på sin webbplats.

Vattenläcka drabbade västra delarna av Jakobstad

På torsdag förmiddag upptäcktes ett läckage i ett vattenrör på Skutnäsvägen i Jakobstad. De västra delarna av staden hann vara utan vatten i några timmar. Bland annat Skutnäs, Storåkern, Varvet och Hällan drabbades.

Kring halv tre-tiden kan driftschef Glenn Lahtinen på Jakobstads Vatten meddela att läckan är fixad.

Vattenverket har haft press på sig de senaste veckorna, med tanke på problemen med dricksvattnet.

Har det varit stressigt?

– Nog kan man väl säga det. Alla har haft fullt upp, säger Lahtinen.

Läget börjar vara tillbaka till det normala. Men det finns ännu en del gammalt vatten att spola bort ur rören. Vattentankarna på torget och på Företagarevägen kommer att vara kvar över helgen.

Angående torsdagens läckage konstaterar han att det är vardagsmat med läckande rör, men att medierna nu reagerar när det händer något med vattentillförseln i Jakobstad.

Korsnäs förbereder sig på att stänga av vattnet i kväll

Korsnäs planer på att stänga av vattnet ser ut att bli verklighet.

Vattenförbrukningen är onormalt hög i Taklax och Harrström och man misstänker en läcka, men har inte lyckats lokalisera den. I förlängningen leder läckan till onödiga utgifter för kommunen, säger Ulf Granås som är teknisk chef i Korsnäs.

Planen är därför att stänga av vattnet på måndag kväll klockan 22 för att gå igenom ledningsnätet stegvis och ringa in läckan. Kommunen har drygt 170 kilometer vattenrör, i första hand misstänker man att läckan finns någonstans bland de äldre rören.

Om vattnet stängs av måndag kväll så slås det på igen på tisdag morgon klockan 06, men riskerar då flöda ojämnt och missfärgningar kan förekomma.

Lastbilschaufför skadades av läckande paket i Lillkyro

Tidigt på torsdagsmorgonen var en lastbilschaufför på väg från Seinäjoki till Lillkyro. Efter att hen lastat av ett paket kände hen en brännande känsla i axeln, men tänkte inte mer på det.

När chauffören stannade på nästa ställe upptäckte hen att något hade läckt inne i lastbilen. Lastbilschauffören ringde genast 112.

– Chaufförens brännande känsla på axlen hade antagligen orsakats av att det som hade läckt hade runnit ut på paketet som hen bar på axeln, uppger jourhavande brandmästare Ville Isomöttönen på Österbottens räddningsverk för Yle Pohjanmaa.

Chauffören fördes med ambulans till sjukhus för vård. Vätskan som läckte ut var natriumhydroxid.

Också ett par kvadratmeter av marken där bilen stod parkerad täcktes av den läckande vätskan. Att vätskan rann ut på marken utgör ingen fara för människor.

Artikeln är en förkortad översättning av Rekka-auton kuljettaja sai ihovammoja kuljetuksen aikana kyydissä olleessa kontista, onnettomuus tapahtui Vähässäkyrössä Vaasassa.

Läckage i Ingå hamn åtgärdades snabbt

Ett oljeliknande ämne upptäcktes i hamnbassängen i Ingå hamn strax efter lunchtid på onsdagen.

Hamnoperatören Inkoo Shipping lyckades suga upp vätskan som hade drivit till bakre delen av hamnbassängen.

Räddningsverket ryckte ut med flera enheter och säkerställde att det inte längre fanns någon oljeliknade vätska i hamnen.

Vattenprov tas från avloppsbrunn.

Kemikalieläckan i Borgå misstänks härstamma från ett företag i Ölstens

Enligt polisen har företaget deltagit aktivt i undersökningen.

Vattentillförseln avbruten i Nummisbacken i Åbo på grund av läckage i vattenrör

I Nummisbacken i Åbo har vattentillförseln tillfälligt avbrutits på grund av ett akut läckage i ett vattenrör, meddelar Åbo Vattenförsörjning på Twitter.

Vattnet är avstängt vid Flarnvägen 4 och 8, Palomäkigatan 1b, 2b och 3b, Nyåkergatan 16 och Gamla Tavastlandsvägen 62.

Avbrottet pågår mellan 12 och 22 på måndag. Vattentillförseln kan komma att återgå till det vanliga i förtid beroende på i vilken takt arbetet framskrider.

Brustet vattenrör orsakar problem med vattendistributionen i Esbo fram till tisdagsmorgonen

Ett rör brast i Nipert i Esbo på måndagen, vilket fick vatten att strömma in i en källare. Räddningsverket pumpade bort vattnet och blockerade läckan. Det här ledde till att vattendistributionen avbrutits i en del av närområdet – på Nipertåkern, Lökstigen, Bönstigen, Ärtstigen och på Nipertvägen 26–30 enligt HSY:s sidor.

HSY bedömer att vattendistributionen återgår till det normala på tisdagsmorgonen och har satt upp tillfälliga vattenposter på Nipertvägen 28 och på Bönstigen.

Vattnet kan vara brunt efter att läckan repareras, men enligt HSY blir vattnet snabbt klart om man låter det rinna.

Grävmaskin kapade vattenledning i Pikis – vatten forsade in i egnahemshus

En grävmaskin kapade på fredag eftermiddag en huvudvattenledning i Pikis i S:t Karins. Det orsakade en stor vattenläcka som fick dikena att svämma över.

– Ett rör stockades också, vilket gjorde att vattnet snabbt spred sig till en gård och därifrån in i huset, säger jourhavande brandchef Toni Pyökäri.

Enligt räddningsverket hamnade hundratals liter vatten i huset.

– Vattnet pumpades ut och vi stängde huvudvattenledningen så att inte mera vatten skulle tränga in. Det har gjort att ett tiotal hus i området är utan vatten. S:t Karins vattenverk har uppskattat att husens vattenförsörjning återställs senast i kväll, säger Pyötäri.

Vattenledningen i Sibbo har reparerats – vattnet kan vara grumligt i början

Det tog över ett dygn att reparera skadorna på vattenledningen mellan Nickby och Söderkulla i Sibbo.

Hålet i röret upptäcktes på torsdagen efter klockan 12, men först på fredag strax innan klockan 18 meddelade Keski-Uudenmaan Vesis vd Kari Korhonen att de har bytt ut rören.

”Nu är vattenledningen lappad och trycket har återvänt. Vi måste ännu skölja röret men nu borde alla hushåll få vatten” meddelar Korhonen.

I början kan vattnet vara grumligt och man ska inte dricka av det. Låt vattnet rinna tills det är klart.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Problemen med vattnet fortsätter i Sibbo – ny läcka repareras under morgonen

Problemen med vattenförsörjningen i Sibbo fortsätter.

Omkring 200 hushåll i byarna Hindsby, Gesterby och Immersby blev utan vatten efter att en läcka hade upptäckts i vattenledningen vid 12-tiden på torsdagen.

Det var en utomstående entreprenör som av misstag hade borrat hål i röret.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Keski-Uudenmaan Vesi lyckades reparera läckan vid tretiden på fredag morgon och vattnet kunde då kopplas på igen.

Nu har man emellertid upptäckt ytterligare en läcka i ledningen och den repareras under morgonen.

I det drabbade området är vattentrycket lågt på grund av arbetet med läckan.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Söndrig vattenledning orsakar avbrott i vattendistributionen i delar av Sibbo under torsdagen

Vattenverket Keski-uudenmaan vesi meddelar att en söndrig vattenledning är orsaken till att vattnet är avstängt i Hindsby, Gesterby och Immersby i centrala Sibbo. På vissa håll kan det komma vatten ur kranen, men med lågt tryck.

Vattendistributionen normaliseras så fort som möjligt.

Som följd av avbrottet kan störningar i vattenkvaliteten förekomma under några dygns tid. Exempel på det är rostigt och grumligt vatten eller luft i vattenledningen.

Kunderna ombeds beakta möjliga kvalitetsstörningar i vattnet och låta det rinna en stund tills det är klart.

Vattenkvaliteten i Haiko måttligt sänkt efter läcka

Borgå vatten följer med vattenkvaliteten i Haiko efter tryckavloppsledningsläckan utanför Edelfeltsstranden. Läckan reparerades för andra gången förra veckan.

Resultaten från de första vattenproverna har kommit. De togs strax efter att läckan upptäcktes och visar att halterna av fosfor, kväve, biologisk syreförbrukning och bakterier var måttligt höjda i havsvattnet.

Borgå vatten väntar ännu på resultaten från förra veckans vattenprov. Förhoppningen är att halterna ska ha jämnat ut sig.

Reningsarbeten behövs inte eftersom man inte sett några större föroreningspartiklar vid stället för läckan.

Vattenrör sprang läck på Tallink Siljas fartyg på väg mot Helsingfors

Tallink Siljas kryssningsfartyg M/S MyStar råkade ut för en vattenläcka strax efter avfärd från hamnen i Tallinn i eftermiddags. Fartyget fortsatte ändå färden mot Helsingfors och ankom i normal tid.

Det är oklart varför ett kallvattenrör sprang läck på nionde däck, säger informationsansvariga Marika Nöjd till Yle Uutiset. Vattnet flödade ner från restaurangen Sea Pubs takkonstruktioner så att golvet fick ett vattenlager.

Vattnet flödade ner i baren i 20 minuter innan det kunde stängas av. Baren är stängd tills vidare för torkning. Lite vatten rann ner i våningar längre ner men enligt Tallink Silja var det främst baren som drabbades.

Den läckande avloppsledningen utanför Haiko i Borgå är reparerad – igen

Tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö har reparerats för en andra gång.

Borgå vatten meddelade på torsdagen 6.4 att ledningen som hade sprungit läck och pumpat ut orenat avloppsvatten utanför Edelfeltsstranden är reparerad och åter i bruk.

Orsaken till läckan var en svetsfog som gett efter. Efter första reparationen i slutet av mars uppstod det igen en spricka genast invid det reparerade stället.

Tryckavloppsledningen i fråga är byggd år 1974. Borgå vatten håller på att bygga ett nytt tryckavlopp som ska ersätta det här som nu redan några gånger gett vika.

Tryckavloppsledningen i Haiko började läcka igen

Den 28 mars upptäcktes ett besvärligt läckage i en tryckavloppsledning utanför Edelfeltsstranden i Borgå.

Dykare reparerade ledningen på torsdagseftermiddagen den 30 mars men följande natt började ledningen läcka igen. Tryckavloppsledningen togs ur bruk och avloppsvattnet styrdes via Kokon tryckavloppsledning till Hermansö.

I dag (3.4) bekräftade dykarna att sprickan i ledningen hade utvidgats utanför reparationsstället. Borgå vatten har räknat ut att det nya läckaget orsakade att hundra kubikmeter orenat avloppsvatten rann ut i havet. Borgå vatten har hållit myndigheterna informerade.

Ledningen ska nu repareras genom att kapa av den och installera en ny rörstump. Det görs av dykare och uppskattas ta två eller tre dagar eftersom omständigheterna är utmanande.

Borgå vatten försöker få tryckavloppsledningen i bruk innan påsk och informerar på torsdag (6.4) om hur reparationsarbetet framskridit.

Några tusen kubikmeter orenat vatten hann rinna ut i Haiko – Borgå vatten har tagit vattenprover

Borgå vatten har kommit ut med tilläggsinformation om läckan som upptäcktes tisdagen den 28 mars. Läckan är i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk ungefär 20 meter från stranden där Östra Nylands Yrkesskola tidigare låg.

Det ser ut som att vatten ska ha börjat läcka redan på lördag 25 mars och att 2 773 kubikmeter orenat avloppsvatten har runnit ut i havet. Läckagevattenmängden har i början varit liten och svår att upptäcka.

Reparationsarbeten är i gång, efter jobbet ska strandområdet återställas.

Borgå vatten har kommit överens om första vattenprovtagningar av havsvattnet och om laboratorieanalyser från området. Vattenverket följer också med omgivningen vid läckageplatsen och området renas enligt behov.

Borgå vatten vill poängtera att man inte skall röra sig på isen nära läckageplatsen.

Strandlinje med snöklädda träd, vass och is på havet.

Besvärligt läckage i tryckavloppsledning utanför Edelfeltsstranden i Borgå

Ledningen ligger nedgrävd i bottnen under isen.

Borgå vatten: Avloppsvatten läckte ut i Gammelgård och Tarkis

Borgå vatten meddelar om bräddningar vid pumpstationen i Gammelgård och vid Pumpvägen i Tarkis. Orsaken är regn- och smältvatten.

I Gammelgård inträffade bräddningarna på cirka 14 kubikmeter mellan klockan 1 och 9 i lördags. I Tarkis handlar det om cirka 60 kubikmeter mellan klockan 1 och 21, också i lördags.

Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å.

Borgåborna uppmanas undvika att simma i närheten av pumpstationerna för säkerhets skull eftersom mikrobhalterna möjligtvis är förhöjda.

Information om avloppsläckan har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

Läckande vattenledning ställer till det i Mosabacka

En stamvattenledning har sprungit läck under marken vid Mosabackabågen i Helsingfors. Delar av vägen ligger under vatten vid korsningen till Moisiovägen.

Det här påverkar trafiken i området, skriver Helsingfors räddningsverk på Twitter.

Vattenläckage på Brunnsgatan i Borgå

Ett vattenrör har sprungit läck på Brunnsgatan 8 i centrala Borgå.

Borgå vatten har påbörjat reparationsarbetena under morgonen och uppmanar kunderna att tappa upp vatten i reserv ifall det blir avbrott i vattendistributionen.

På grund av reparationsarbetena kan vattnet i närområdet vara grumligt i flera dagar.

Kunderna uppmanas då att låta vattnet rinna till det är klart igen.

Läckage i vattentäkt i Ingå åtgärdat

I Ingå uppstod ett läckage vid en kommunal vattentäkt under torsdagsförmiddagen (2.2).

Strax före klockan 17 meddelade kommunen att felet är åtgärdat. På grund av tryckomväxling kan vattnet ändå vara grumligt. Det är inte farligt och vattnet kan användas normalt, skriver Ingå på kommunens webbplats.

Under tiden som reparationen pågick stängde Ingå av vattnet i delar av kommunens västra vattennätverk.

Artikeln uppdaterades klockan 17.17 med information om att felet är åtgärdat.

Avbrott i vattentillförseln i Kaskö

I Kaskö blev man tvungen att stänga av vattnet på fredag morgon. Avbrottet i vattenleveransen väntas pågå till kl 11. Orsaken till avbrottet är den stora vattenläckan som man som bäst reparerar.

Även i går var Kasköborna utan vatten i flera timmar. I går upptäckte man att det rör sig om två läckage. Det enda läckan kunde repareras igår. Orsaken till läckagen är okända.

Uppdaterat 30.12.22 kl 9.46: Avbrottet väntas pågå till kl 11.

Kaskö utan vatten – avbrottet väntas pågå till klockan 18

På grund av ett brott på en större vattenledning i Kaskö blev hela staden utan vatten på torsdag eftermiddag.

Felet åtgärdas så fort som möjligt och man har även bett om hjälp med reparationerna från grankommuner.

Vattenavbrottet väntas pågå till klockan 18. Några hushåll på östra sidan om staden har redan fått tillbaka vattnet.

Läget uppdagades på torsdag eftermiddag.

Orsaken är ännu oklar.

Artikeln uppdaterad 29.12.2022 kl. 17:00 med uppgifter om att vattenavbrottet väntas pågå ända till klockan 18.

En stor och djup grop mitt i en väg i centrum av Ingå. Vattenledning som gått sönder. Grävmaskin och lastbil på plats. En lekpark till vänster om vägen.

Vattenrör sprang läck – Ingå kyrkby var utan vatten

Ett stort läckage mellan Muminparken och köpcentret Strand gjorde att hela Ingå kyrkby var utan vatten.

En spricka längs ett tjockt metallrör.

Ökad trafik kan ha orsakat vattenläckan på Flemingsgatan i Helsingfors

Vibrationer från trafiken kan ha påskyndat slitaget av det stamrör för färskvatten som sprack på Flemingsgatan i Berghäll på söndagen.

Trafiken har styrts om från Sturegatan till Flemingsgatan sedan sommaren på grund av vägarbete.

Det handlar om ett gjutjärnsrör från 1940-talet. Sami Sillstén, direktör med ansvar för vattennätet vid Helsingforsregionens miljötjänster, säger till Yle Uutiset att sådana rör är känsliga för skakningar från trafiken.

Sillstén säger att det gamla röret ändå verkar ha haft en liten spricka redan tidigare.

Läs mer: Flera vattenrörsläckor i Helsingfors – polisen misstänker inte sabotage, stadens miljötjänster talar om kedjereaktion

Markkunen Pentti

Helsingforsare reder upp efter läckage: ”En enorm fors rann ner för Violagatan”

Helsingforsare i flera kvarter drabbades av vattenavbrott.

En grop i en väg är omgärdad med ett varningsstaket. En grävskopa syns på kanten av bilden.

Fler rörläckage upptäckta – vattnet avstängt i fastigheter i centrum och Lassas

Ytterligare två rörläckage har uppdagats i Helsingfors efter att många drickvattensrör sprang läck i går på söndagen på olika håll i huvudstaden.

På måndag morgon rapporterade Helsingforsregionens miljötjänster HRM om nya läckage på Mikaelsgatan i centrum och på Vågvägen i Lassas.

En fastighet är utan vatten på Mikaelsgatan och fem fastigheter på Vågvägen. Reparationsarbetet har inletts.

Det var vid halv sjutiden på söndagsmorgonen som Helsingfors räddningsverk fick larm om vattenmassor i korsningen av Flemingsgatan och Aleksis Kivis gata i Helsingfors.

Efter det kom rapporter om nya läckage på olika håll i staden. Orsaken utreds.

Källa: Helsingforsregionens miljötjänster
Notisen har uppdaterats kl 11:02 14.11.2022 med rätt stadsdel, Vågvägen ligger i Lassas och inte i Sockenbacka.

kärnkraftverket i lovisa 25.04.16

Andra läckaget på en vecka i kärnkraftverket i Lovisa – elproduktionen påverkas

Tur i oturen skedde läckaget inte under smällkalla vintern.

Mikael Wigell, forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet FIIA.

“Ryssland vill skrämma upp Europa” – läckan i Nord Stream-ledningarna kan få EU att höja sin beredskapsnivå i Östersjön

Enligt forskare Mikael Wigell tyder sabotaget mot Nord Stream-ledningarna på att Ryssland tar till allt desperatare metoder för att få igenom sina målsättningar i sitt anfallskrig mot Ukraina.

Nord Streams gasrör i Lubmin i Tyskland.

Tyska tidningsuppgifter: Nord Stream-gasledningarna eventuellt utsatta för attentat

Stora mängder gas läcker ut från de båda rysktyska Nord Stream-gasledningarna. Tyska myndigheter misstänker att läckagen eventuellt kan bero på ett attentat mot ledningarna.

Ett vattenglas

Snappertunabor behöver inte längre koka hushållsvattnet

Vattnet innehöll koliforma bakterier.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida