Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Båtar är förtöjda vid en kaj och bakom dem finns en oljebom.

Ingå småbåtshamn fungerar som normalt

Arbetet med att få bort oljan eller bränslet över.

Olja syns på vattenyta.

Olja eller bränsle har läckt ut i småbåtshamnen i Ingå

Läckaget upptäcktes på onsdag eftermiddag.

Skejtare i skatepark.

Ingå skjuter upp bygget av skejtpark

Endast ett anbud lämnades in som var för dyrt.

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis minst en timme försenade på grund av elfel mellan Karis och Ingå

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Kuppis i Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gör att tågen inte kan köra mellan Ingå och Karis, där passagerarna transporteras med buss.

Fintraffic Oy uppger att det tar åtminstone kvällen i anspråk att reparera felet.

Tåget Intercity 959 från Helsingfors till Kuppis med avgång 15:36 uppges vara kring 2 timmar och 20 minuter försenat på grund av elfelet. Intercity 962 från Kuppis till Helsingfors klockan 15:31 är cirka 2 timmar försenat. De därpå följande tågen på linjen Helsingfors–Kuppis är kring en timme försenade.

Undantagsvis kan man använda fjärrtågsbiljetter på lokaltåg på avsnittet Helsingfors-Kyrkslätt-Sjundeå, meddelar VR.

Bussar ersätter tåg mellan Karis och Ingå – elfel orsaken

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gjorde att tågen inte kunde köra från Ingå till Karis. Mellan de två stationerna transporteras passagerarna tills vidare med buss.

VR uppger att Fintraffic Oy inte har gett något estimat om när elfelet ska ha åtgärdats.

Mera: Elfel i Karis stoppar tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Skoltaxi i Sjundeå

Ingå kommun vill inte upphandla transporter för Västra Nylands välfärdsområde i höst

Ingå kommun kommer inte att delta i den gemensamma upphandlingen av persontrafik för Västra Nylands välfärdsområde nu i höst 2023.

Man ser in i kameran.

Han är Ingåbon som är överlägsen i den udda grenen kanotpolo

Rasmus Peterzens har spelat kanotpolo i nitton år.

Ingå vill göra centrum trivsammare – torget kan flytta närmare vattnet

Ingå vill göra centrum trivsammare och lättare för folk att röra sig i. Det gör man genom att se över gatuplanen för torgområdet.

Ett förslag är att flytta torget närmare havet. Samtidigt vill man se till att folk kan cykla och promenera smidigt och tryggt över hela centrumområdet.

Eftersom det finns en gatuplan för området går det att planera om inom den befintliga detaljplanen.

Det handlar alltså inte om några större omställningar i verksamheten, utan mer om placering.

Däremot är kommunen noga med att alla ändringar ska stödja företagen och trivseln.

I årets budget har man reseverat 25 000 euro för planeringen medan förslaget är att få in 200 000 euro i budgeten nästa år för att verkställa planerna.

Ingå kommun vill hörsamma skärgårdsbornas behov och önskemål

I Ingå ska skärgårdsborna få hjälp i sina ärenden av kommunens förvaltningschef, det vill säga Eija Taskinen.

Det är kommunstyrelsen som utsett Taskinen att ansvara för skärgårdsärenden och fungera som en kontaktperson mellan skärgårdsborna och kommunen.

Hon är i kontakt med skärgårdsborna angående deras önskemål, koordinerar deras ärenden samt funderar på förbättringar.

Även sommargästernas behov beaktas.

Man håller i ett vapen

Två silver och ett brons – William Wilkman från Ingå sköt i junior-VM

Kom hem med silver, brons och ett nytt personbästa.

Man står på gatan

”Situationen är utmanande” – västnyländska politiker oroade över samhällsklimatet

Politiker från de fem västnyländska kommunerna kommenterar.

Ingå vill förbättra fibernätet på landsbygden

Kommunen hoppas bättre fibernät förbättrar möjligheten att jobba på distans och att vara företagare på landsbygden. En fiberanslutning anses också höja värdet på fastigheterna.

Kommunen vill samarbeta med en extern aktör för att på sikt bygga ut fibernätet till hela kommunen. De flesta hushållen ska kunna ansluta sig till fibernätet till ett rimligt pris, som är högst 3 000 euro.

Nylands förbund sköter upphandlingen av projektet. Följande steg är därför att kommunstyrelsen ger kommundirektör Robert Nyman och kommuningenjör Piia Nordström i uppdrag att be Nylands förbund inleda upphandlingen.

Granar i skogsdunge.

Frodiga lundar och hotade hagmarker återställs på Bjurs naturskyddsområde i Barösund i Ingå

Granar, buskar och träd röjs för att återställa markerna.

Ingåbor får gratis skjuts till simhallen i Sjundeå

Ingå kommun skjutsar invånare till badet i Sjundeå. De kommunala skjutsarna ordnas i augusti och september. Bussen går under torsdagar och fredagar enligt en tidtabell som finns till exempel på Ingå kommuns webbplats.

Man ska anmäla sig senast veckan innan till fritidsinstruktör Pia Helle (pia.helle(a)inga.fi).

Den första skjutsen går 3.8 från småbåtshamnen i Ingå klockan 9.30. Tillbaka startar bussen från Sjundeå klockan 12.

Ingå understöder unga som vill delta i hobbyverksamhet och specialgrupper som vill motionera

Bidraget för barn och unga är högst 100 euro per läsår. Den som söker ska bo i Ingå och vara mellan 6 och 17 år gammal.

Ansökningstiden är från den 1 juli till den 30 november. Det behövs en referens för att få bidraget, till exempel av någon från skolans personal eller en socialarbetare.

Specialgrupper får högst 100 euro för att få motionera och till det behövs en rekommendation av någon inom kommunens vårdpersonal.

Bidragen är till för att täcka medlems- eller årsavgift, inte utrustning.

Tre personer går längs med en grönskande sandväg.

Nya tomter och satsningar i Degerby – byborna förhåller sig positiva till utvecklingen i byn

Ingå gör satsningar i Degerby för att locka fler människor.

Median ja sidosryhmien edustajat Inkoon satamassa tutustumassa mahdollisen tulevan terästehtaan tonttiin.

Elnätet räckte inte till – Blastr bygger ingen pelletsfabrik i Norge

Pelletsfabriken kan i stället byggas i Storbritannien.

Ålgräs på havbotten i sand. Stenar också på botten. Solen lyser genom vattnet.

Ingå församling vill skydda havet kring Stora Fagerö

Orsaken är att där växer bandtång.

En lekpark och bakom den syns ett flervåningshus.

Ingå säljer sin nya tomt för flervåningshus

Ingå fokuserar på billiga bostäder för unga och seniorer.

En röd skola intill en sandväg.

Museivägen i Ingå dyr att bygga om – planen görs om

De ursprungliga planerna bantas ner.

Dikeskörning på stamväg 51 mellan Ingå och Raseborg

En fordonskombination körde i diket på stamväg 51 i Ingå mellan Grundsjövägen och avtaget mot Svartå. Olyckan skedde på måndagseftermiddagen klockan halv tre (26.6).

En timme senare meddelade räddningsverket att röjning av olycksplatsen pågår och att det kommer att inverka på trafiken i flera timmar.

Strax efter klockan sju på kvällen meddelade räddningsverket att trafiken löper normalt igen.

Ingen skadades i olyckan.

En svart tjur på avstånd på en åker.

Tjur på rymmen i Ingå

En svart tjur som var på väg till slakt till slakteriet Meatgard på Västankvarnvägen i Ingå rymde innan den hann in till ladugården.

I måndags (12.6) hade tjuren varit på rymmen i två veckor. Den sågs senast på Hällbackavägen i Ingå.

Tjuren är skygg och ifall du får syn på den ska du meddela Pontus Berglund på numret 040 531 7451.

Båtar vid en båthamn en höstmorgon, på havet syns lite dimma som stiger upp.

Östersjön i fokus under årets Musik vid havet

Östersjön är en del av alla årets programpunkter.

En kvinna i en åker där det växer klöver och lusern.

Åkrar som mår bra ger bättre skördar och är snällare mot klimatet

Välmående åkrar ger större skördar och gynnar klimatet.

Texten Glad i Ingå med hav i bakgrunden. Fotat från en båt.

Ingå vill fortsätta vara glad och inte byråkratisk

”Glad i Ingå” ska stå som grund för marknadsföringen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida