Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Störningar i en del av OP:s betalningar i dag

OP skriver på Twitter att de har problem med både avgående och inkommande betalningar i dag.

Störningen påverkar en del av betalningarna och gäller både betalningar som kommer till andelsbankernas kunder och betalningar som går från OP till andra bankers kunder.

I de här betalningarna ingår bland annat löner, pensioner och förmåner.

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank går ihop

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank har beslutat om en fusion mellan bankerna. Beslutet fattades på Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde på måndagen.

Den nya banken kommer att heta Vasa Andelsbank. Banken inleder sin verksamhet första november.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver bankerna att fusionen inte innebär någon ändring för kunderna. Kundrelationerna fortsätter som förut. Korsnäs Andelsbanks ägarkunder blir ägarkunder i Vasa Andelsbank och behåller alla sina rättigheter.

Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk säger enligt pressmeddelandet att fusionsbeslutet är glädjande.

”En samgång är en positiv sak för kunderna. Genom att förena våra krafter tryggar vi den fortsatta verksamheten. En regional bank kan erbjuda mer omfattande tjänster än i dag både för privatkunder och för företagskunder.”

Andelsbankerna i Korsnäs och Vasa planerar fusion

Styrelserna för Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank planerar en fusion. Planen är att fusionen skulle genomföras hösten 2023.

”Vi söker en långsiktig lösning och anser att en fusion med Vasa Andelsbank är det bästa alternativet för våra ägarkunder och banken”, säger Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk i ett pressmeddelande.

”Vi har en gemensam klar vilja att stärka regionens livskraft och tjänsterna för våra ägarkunder såväl för dem som bor nära som för dem som bor längre bort”, säger för sin del Michael Söder, styrelseordförande för Vasa Andelsbank.

Ett beslut om fusion kan fattas vid Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde i vår.

Totalt har de båda bankerna drygt 80 anställda.

Kemin Seudun Osuuspanin ulkoseinä

Östnylands Andelsbank har bra resultat i år trots osäkert världsläge

Banken hade sitt sista mellanbokslut innan fusion.

OP:s skylt

Cyberattack mot Andelsbanken – nättjänsterna låg nere i timmar

Banken upptäckte störningar och stoppade åtkomsten.

bussar och bank med andelsbankens fana

Östnylands Andelsbank fusioneras igen – servicen på svenska fortfarande viktig

Fusionen planeras genomföras före utgången av 2022.

Osuuspankin logo pääkonttorin seinässä.

Omfattande avbrott i OP:s nät- och mobiltjänster under veckoslutet

Det kan bli problem med kortbetalning och uttag.

ECB:s huvudkontor i Frankfurt

Europeiska centralbanken uppmanar bankerna att inte utdela några dividender i år

ECB oroas över bankernas eventuella kreditförluster.

Nagu Andelsbank, en låg bankbyggnad i gult tegel, en höstdag då löven redan fallit från träden.

Behövs bankkontor längre? I Åboland tänker bankerna helt olika

Aktia Bank stänger kontor, Nagu Andelsbank öppnar ett nytt.

Laddningsstation för elbilar i Ekenäs

Fler laddningspunkter för elbil i Västnyland

Lokala företag vill visa sin gröna sida.

OP bankens logotyp utanför en byggnad.

OP:s nätbank ligger nere

Korten torde fungera normalt, trots nätbankens problem.

OP-Pohjolas logo

Störningar i Andelsbankens nätbank

Problem förekommit sedan början av veckan.

Havskabel sjösätts.

Havskabeln blir verklighet i Hangö – lokala företag satsar miljoner

Intentionsavtalet undertecknades på fredagen.

Baksidan på Östnylands andelsbank.

Finländska banker erbjuder inte skatteparadistjänster

Andelsbanken involverat i Luxemburg via omvägar.

Plånbok med tjugolappar som sticker ut

Liten andelsbank i Korsholm stänger

Voitby bank går i graven i februari nästa år.

Mauri Molander

"Håll reda på till vilket kontor du är på väg"

Den nya östnyländska andelsbanken får två Borgåkontor.

Östnylands Andelsbanks byggnad. Banken flyttar ut i juli-augusti 2015.

Liv i bankhuset även efter banken

Bankbyggnaden vid Krämaretorget i Borgå har hugade köpare.

östnylands andelsbanks dörr i söderkullakontoret i sibbo

Stängningen av bankkontor i Söderkulla förbryllar ortsborna

Söderkulla växer, butikerna blir fler men bankerna färre.

Östnyland får en ny andelsbank

Porvoon Osuuspankkis och Östnylands Andelsbanks fullmäktige har godkänt planen att fusionera de två andelsbankerna.

Andelsbankerna i Östnyland slås ihop

Östnylands andelsbank och Porvoon osuuspankki blir en enda bank i juli 2015. Den nuvarande personalen får behålla sina arbetsplatser.

Andelsbanksval intresserar också politiker

Östnylands andelsbank samt Porvoon OP-pankki har val av medlemmar till bankens fullmäktige 4-17.11.13. Valet har väckt intresse även bland politiker.

Andelsbankens kontor i Ekenäs.

Bankfullmäktige ersätter årsstämma

Andelsbanken Raseborg vill aktivera sina medlemmar genom att ersätta årsstämman som högsta beslutande organ med ett fullmäktige.

Andelsbanken Raseborgs kontor i Kimito.

Andelsbanken Raseborg slopar stämmorna

Andelsbanken Raseborg slopar andelsstämmorna och grundar istället ett fullmäktige. Kandidatnomineringen till det nya fullmäktiget startar nästa vecka.

Vasa Andelsbanks vd Ulf Nylund

Svagt resultat för Vasa Andelsbank

Vasa Andelsbank gjorde en vinst förra året på 1,6 miljoner euro. Det är mindre än året innan och betydligt sämre än de senaste åren.

valtimohuset i borgå

Detaljplaneändringen av Krämaretorget kör igång i år

Det är parkeringsplatsproblematiken som har varit käppen i hjulet för att planeringen av Krämaretorget inte gått framåt. En annan sak som också gör processen långsam är det faktum att också Nimbus-kvarteret bör planeras på samma gång.

Andelsbanken i Petalax

Andelsbanken stänger fyra kontor i Österbotten

Vasa Andelsbank stänger kontoren i Kimo, Särkimo och Petalax. Kontoret på Handelsesplanaden i Vasa försvinner också. De här kontoren slås ihop med andra större kontor. Ingen av de ordinarie banktjänstemännen sägs upp.

POP-banken har bästa servicen

Den bästa kundbetjäningen i Finland erbjuder POP Banken, som består av inemot 40 andelsbanker, visar Taloustutkimus årliga undersökning Nationell kundrespons. På andra plats kommer det kommunala biblioteket och på tredje Sparbanksgruppen.

Sydbottens Andelsbank får ny bankdirektör

Mikael Kamlin har utsetts till bankdirektör för Sydbottens Andelsbank med ansvar för kontoren i Kristinestad, Lappfjärd och Bötom.