Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Man med shoppingvagn kollar utbudet i matbutik.

Matpriserna sjunker mot årets slut, förutspår ny rapport

Prisnivån är ändå 7–8 procent högre än ifjol.

Jaktkvoten för björn halveras för nästa säsong

Jaktkvoten för björn har skrivits ner till 180 individer under jaktsäsongen 2023–2024, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Det är 166 björnar färre än under föregående jaktsäsong, då var kvoten 346.

Utanför renskötselområdet är kvoten det kommande jaktåret 130 björnar, vilket är 146 färre än året innan. Det är Finlands viltcentral som fattar beslut om hur dispenserna fördelas.

Honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta.

Antalet björnar i Finland har minskat under 2020-talet. Naturresursinstitutet beräknar att det finns 1 740–1 925 björnar inom landets gränser inför jaktstarten i augusti.

Två vargar går genom skogen. Marken är täckt av snö.

Tre av fyra österbottniska riksdagskandidater vill minska på vargstammen

Många vill tillåta stamvårdande jakt på varg.

Kaksi sutta.

Två varghybrider upptäckta i Raseborg

Varghybriderna i Raseborg är inte längre vid liv.

Björnstammen fortsätter krympa

Naturresursinstitutet bedömer att björnstammen fortsätter minska.

Innan jaktsäsongen inleds i augusti beräknas den finska björnstammen bestå av 1 740–1 925 individer. Det här är en minskning på 20 procent från den beräknade stammen år 2022.

Förändringen är störst i östra Finland vilket hänger ihop med att 85 procent av alla fällda björnar sköts mindre än hundra kilometer från östgränsen. Variationen i väst är mindre.

Björnen har jagats intensivt de senaste fyra åren. Stammen började minska år 2020.

Troligt att privata skogsägare får behålla sin självbestämmanderätt

Många befarar att EU:s beslut att skydda och återställa skog ska äventyra självbestämmanderätten hos privata skogsägare. I Finland äger hundratusentals privatpersoner skog.

– EU:s skärpta reglering kommer att omfatta också privatskogar, men antagligen kommer det att vara frivilligt att skydda eller återupprätta sin skogsmark, säger Anssi Niskanen som är näringsdirektör på Skogscentralen.

Både Niskanen och Matleena Kniivilä, forskningsdirektör vid Naturresursinstitutet, menar att tröskeln att införa regler som omfattar privata skogsägare är hög, och att samhället antagligen skulle ersätta åtgärder som vidtas för det allmänna bästa.

Redan nu kan skogsägare få ersättning för att skydda skog.

Källa: STT

Joensuun kaupungin Valkeasuon entinen turvetuotantoalue ilmakuvassa. Aluetta on muokattu lintuvesikosteikoksi.

Vad är biodiversiteten egentligen värd? Experter vill beskatta skadlig inverkan på miljön

Den finska versionen av Dasgupta-rapporten har publicerats.

Två älgar står på en vintrig åker med frost och lite snö på.

Bytet från älgjakten det minsta på över 20 år

Nu finns 80 000 älgar i Finland.

Lämpökameran kuvassa on kolme ilvestä kuvattuna ilmasta.

Se då lodjuret jagar iväg vargen – unik video filmades av Gränsbevakningen i Åbo

När Gränsbevakningen återvände från ett uppdrag fångades händelsen på video av helikopterns värmekamera.

Resursbrist och okunskap gör att hästar och skog används i liten skala inom hälsovården

Användningen av natur och djur inom vården är fortfarande ovanligt i Finland. Vårdformer som utnyttjar sig av dem är till exempel ridterapi och konceptet hälsoskogen, som går ut på att man i vårdprogrammet möts utomhus och erbjuder naturupplevelser för att klienten ska dra nytta av naturens fördelar.

Enligt Naturresursinstitutet (Luke) beror det bland annat på att metoderna är relativt okända bland beslutsfattare, myndigheter och tjänsteleverantörer.

Det finns inte tillräcklig kunskap om användningen av natur- och djurbaserade metoder inom vården. Luke efterlyser mera forskning om metodernas fördelar.

De inom vården som använder sig av metoderna upplever att de ger goda resultat. Det är ändå vanligt att det inte finns resurser att erbjuda rätt behandling för klienterna.

Källa: STT

Allt fler skogsägare vill skydda sin skog

Finländska skogsägare har blivit allt mer intresserade av att skydda sin skog. Det säger man på Finlands naturskyddsförbund, Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet till nyhetsbyrån STT.

Enligt naturskyddsförbundet har till exempel att skyddsprogrammet Metso blivit allt populärare.

Via Metso, som Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har hand om, kan skogsägare erbjuda skog med viktiga naturvärden för skydd.

De får motsvarande ersättning för att skydda skogen som de skulle ha fått om skogen skulle ha använts som ekonomiskog, och kan också välja att sälja den skyddade skogen till staten.

Det är framför allt skogar i södra Finland som skulle behöva skyddas i större utsträckning.

– Skyddet är mycket koncentrerat till östra och norra Finland. Till exempel finns en stor del av våra lundar i södra Finland och just nu är bara en procent av lundarna skyddade, säger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman på Jord- och skogsbruksministeriet.

Källa: STT

Älgtjur (utan horn) kommer lunkande längs en sandväg.

Viltforskare: Vi borde undersöka varför det föds så få och små älgkalvar

Älgarna trivs fortfarande bäst just i kusttrakterna.

vete

Nya grödor testas på Stor-Sarvlaks gård i Lovisa – odlare är intresserade

Sortförsöken ska hjälpa odlare välja rätt växt.

Vargar i skogen.

Luke: Den finska vargstammen koncentrerar sig till västra Finland

Antalet vargar i Finland är ungefär det samma som i fjol.

En flock med fem mörka stora fåglar sitter på en klippa.

Skarven hotar inte abborrbestånden längs med Finlands kust – övergödning främsta hotet

Enligt ny forskning påverkar skarven abboren relativt lite.

En varg i kvällssolen.

Naturresursinstitutet: Vargstammen för liten för att behålla sin genetiska livskraft

Arbetet med att fastställa skyddsnivån pågår fortfarande.

Granar i skogen och barken har lossnat från granarna.

Granbarkborren trivs och det syns - sommarens hetta resulterade i nya familjemedlemmar

Granbarkborren är en ganska ny invånare i Östnyland.

Blåbär i Helsingfors den 9 juli 2021.

Blåbärsskörden har drabbats av torkan – lingonskörden kan bli bra

Blåbären är mindre i storlek än normalt.

Varg i Tyskland

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår stamvårdande jakt på varg

Naturresursinstitutet ska först syna vargstammens livskraft.

Skogshuggare med motorsåg i granskog.

Nya rön om skogsbruksmetoder: Avverka varsamt kan vara mer lönsamt än kalhygge

Mjukare metoder kan ge skogsägaren samma inkomster.

Varg i skog.

Insamlingen av vargars DNA inleds - nu kommer också östra Finland med

Ger bättre möjlighet att hålla koll på populationen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida