Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bibliotekshyllor och till höger ett öppet utrymme med en scen.

Borgåbibliotekarierna som blev utan lön vann i rätten – staden ska betala över 26 000 euro

Hänger ihop med stadens coronastängning av biblioteken 2020.

en man med långt hår och en mörkhårig kvinna

Plugga vid ÅA: Informationsvetenskap

De blir proffs på att hantera informationsöverflödet.

En hund med glasögon som läser en bok. Gångstavar skymtar också fram bakom boken.

Lastcyklar och gångstavar är framtiden på biblioteken

Visste du att det inte bara är böcker du kan låna på bibban?

Pojo bibliotek

Biblioteken i Raseborg är räddade för stunden

Raseborg sparar inte på biblioteken i det här skedet.

Catherine af Hällström och Anne Andersson på Åbo Akademis bibliotek

Avsändare: Jean Sibelius

Sibelius korrespondens kring kantat och museum.

En gammal trästol i en ny ljus biblioteksmiljö. Vita hyllor fyllda med böcker. Ljus strömmar in genom ett fönster.

Det finns en bibbabok som bara män lånat

Vissa böcker har lånats endast av män.

informatiker gunnar högnäs på huvudbiblioteket i åbo,

Ryktet om min död är starkt överdrivet, sa pappersboken till e-boken

E-boken står för bara en halv procent av utlåningen.

Borgå stadsbibliotek.

Sval juni syns i lånestatistik

Den svala försommaren syns tydligt i Borgå stadsbiblioteks statistik.

Visst lockar det att sätta ned sig...

Flera lån i Ekenäs bibliotek

Ekenäs bibliotek besöktes flitigt det första halvåret. Det har lånats ut betydligt flera böcker jämfört med i fjol. De renoverade rummen kan vara en orsak till ett ökat antal lån.

Lässoffa.

"Allt på biblioteket är vårt!"

- Det nyaste på våra bibliotek i Esbo är kurser i programmering, säger Sunniva Drake. Jag ser programmering som ett språk som man ska förstå och då är det bibliotekets uppgift att lära ut det språket, säger Drake.

böcker i ett bibliotek

Låneboken körs ända hem

Biblioteket lånar ut boken - samtalsgruppen för män vid Finlands Röda Kors avdelning i Borgå ser till att boken kommer fram.