Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Raseborg stad vill veta vad invånarna tycker om bussar och tåg

Raseborgare kan ge respons via en enkät.

Är rasism ett problem i Finland? Tudelade svar i ny enkät – kvinnor säger ja, män nej

51 procent anser att rasism är ett problem, 43 tvärtom.

Svårt att svara på Lovisas byaenkät: "Det krånglar bara och man kommer inte framåt"

Många Lovisabor klagar på att enkäten fungerar dåligt.

Det blir folkomröstning om kommunfusionen i Kaskö

Den rådgivande folkomröstningen hålls den 29 september.

Korsholms finskspråkiga flaggar för Vasa – "De är frustrerade"

Stora skillnader mellan språkgrupperna i enkäten.

Kampen mot att flytta Kyrkoby skola i Sibbo trappas upp

Färsk enkät visar att majoriteten motsätter sig skolflytten.

Enkät: Mer krig under Trumps presidentperiod

Säkerheten står i fokus i Evas årliga kartläggning.

Borgåborna fick säga sitt om bildningscentret i Vårberga

Ett förenande center och frisk luft önskas i stadens enkät.

Karlebybor säger sin åsikt

700 personer får svara på enkät.

Bristande framtidstro i byarna i Korsholm

Kommer fram i enkäten från 2015.

Vöråborna risar och rosar kommunen

Nöjda med servicen men trötta på gräl.

WHO: Könsnormer och fattigdom påverkar ungdomars hälsa

Alkoholkonsumtionen bland unga har minskat med åren.

EVA: Finländare frustrerade över långsamt beslutsfattande

80 procent anser att exportindustrin är viktig.

Trafikvanorna i Nyland under lupp

Helsingfors samt Väst- och Östnyland undersöks noggrant.

Lännen Media: Tvångslagar leder till lönestrid

Grunden för regeringens ekonomiska politik är hotad.

Yle Arenan toppar lista över varumärken

På andra plats kommer Meteorologiska institutet.

Säg din åsikt om servicen i Åbo

Tvåtusen slumpmässigt utvalda Åbobor får hem en enkät.

Sannf neråt, Centern och Saml förstärker sina ställningar

2 432 personer intervjuades i partimätningen.

Hur ska Borgå spara? - säg din åsikt

Borgåbor uppmanas komma med sparförslag.

Helsingfors stad frågar om parkanvändarnas etnicitet

En enkät på Byggnadskontorets webbplats väcker förundran.

Studentbladet och SHS - vad handlar det om?

Studentbladet och SHS - vad handlar det om?

Östnylänningarna är nöjda med avfallsservicen

Kunder ger bra vitsord åt Östra Nylands Avfallsservice.