Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Svårt att ta upp frågor om alkoholbruk på arbetsplatsen, anser finländarna

Finländarna är av olika åsikt i frågan om vem som ska ta upp alkoholbruk på arbetsplatsen.

Det framgår av en enkät som A-klinikstiftelsen har låtit göra.

53 procent av de tillfrågade säger att de inte själva vill börja diskutera alkoholproblem på jobbet. Enligt dem är det i första hand ett ärende för företagshälsovården.

47 procent tycker det är besvärligt att lyfta upp problemen.

Färre än hälften, 43 procent, vill behålla Alkos monopol. Men nästan två tredjedelar vill inte att också starkvaror ska börja säljas i livsmedelsbutikerna.

Internetenkäten gjordes av Kantar Public i början av februari. Den besvarades av drygt tusen personer och felmarginalen är cirka tre procentenheter.

Överläkare vill ge substitutionsbehandling även till minderåriga

Ett sätt att minska på de drogrelaterade dödsfallen i Finland är att utvidga substitutionsbehandlingar till att gälla även minderåriga personer, säger överläkare Margareeta Häkkinen vid A-klinikstiftelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Även de yngsta drogmissbrukarna gagnas enligt Häkkinen av substitutionsbehandling, det finns inga medicinska hinder för det.

Problemet är att minderåriga i praktiken inte erbjuds sådan vård. Vården i dess nuvarande form är oftast att man låser in ungdomarna och väntar på att de ska fylla 18, säger Häkkinen.

Det finns ingen statistik över antalet opioidberoende minderåriga, men bland dem finns personer som använt opioider intravenöst i flera år och som är kandidater för substitutionsbehandling, säger överläkaren.

Substitutionsvård är vård med läkemedel för personer som inte kunnat sluta med sitt drogmissbruk på egen hand.

Källa: STT.

Jordiga händer runt en cannabisplanta.

"Man vet aldrig vem som får problem med droger"

Det kan ta tid att märka att man är beroende av droger.