Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Uusimaa: Polispådrag i Ebbo

Tidningen Uusimaa skriver om ett polispådrag i Borgå på tisdagseftermiddagen. Flera polispatruller i civila polisbilar var på plats i ett småhusområde i Ebbo.

Enligt tidningen letade poliser klädda i skottsäkra västar igenom soptunnor. En polishund och utredare i vita skyddskläder ska också ha varit på plats.

Nanna Shemeikka som är informatör vid Polisinrättningen i Sydöstra Finland säger till Uusimaa att grannarna inte behöver vara oroliga och att det inte förelåg någon fara för utomstående. Hon berättar inte varför det är polisen i sydöstra Finland som har hand om fallet i stället för polisen i östra Nyland.

Tretton nya tomter planeras i Gammelboda i Ekenäs

Fyra markägare i Gammelboda i Ekenäs har lämnat in ett initiativ om planläggning till Raseborgs stad.

De vill skapa 13 nya tomter nära stranden vid Gammelbodavägen, på östra sidan om Baggövägen.

Markägarna vill utveckla ett område för högkvalitativt strandnära boende. De vill också utveckla området så det finns grönområden, gemensam båtbrygga och strand.

Det handlar om två fastigheter på ett område som är drygt 15 hektar stort: Fastigheten Gammelbodagård som är obebyggd och som i delgeneralplanen är inprickad som närrekreationsområde. Fastigheten Tallboda är ett bostadsområde i planen och där finns redan ett småhus, en ekonomibyggnad och en bastu.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt ett utkast till avtal om att inleda detaljplaneringen som markägarna önskar.

Nya bostadsområden planeras i Täktom i Hangö

Miljönämnden i Hangö har beslutat att slå ihop två områden samt en tredje fastighet som ska detaljplaneras, så att de planeras samtidigt som en helhet.

Området kring Råsvängen i Täktom har en tid varit aktuellt att detaljplanera, men nu har också en privat markägare vid Mossavägen i närheten ansökt om lov att privat detaljplanera ett bostadsområde i anslutning till sin hästgård.

Detaljplaneringen av det privata området, som redan fått grönt ljus av miljönämnden, gör att det finns ett behov att se över vägnätet till de planerade tomterna.

På det viset slår staden två flugor i en smäll.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

Småhustomter planeras på Åldermansgatan i Hangö

Hangö stad har knappt med tomter för småhus att bjuda i stamstaden. Nu vill staden öka antalet tomter för just mindre hus.

Det finns en tomt vid Åldermansgatan i gällande detaljplanen, och ett brett gatuområde på södra sidan av den, där det skulle det vara möjligt att förverkliga några småhustomter.

Stadsstyrelsen beslöt den 19 december att miljönämnden ska påbörja detaljplaneändring för Åldermansgatan. Syfte med planändringen är att planera småhustomter på området.

Hus bakom träd

Hangö säljer ett dussin småhustomter i Furuviksområdet

Tomterna kostar mellan 24,70 – 41,20 euro per kvadratmeter.

Vy över Aura å och Åbo.

Fortsatt långa köer för att få bygglov i Åbo – staden lovar bot och bättring i höst

Behandlingstiderna i medeltal mellan 4-6 månader långa.

husbygge

Raseborg höjer tomtpriserna första gången på sju år

Prishöjningen motiveras med kostnadsutvecklingen.

Pansarfordon på en väg.

Stort polispådrag i Finnby under tisdagen - en person misstänkt för skjutvapenbrott

Ett tiotal polisbilar och polisens specialfordon på plats.

Utkik över en gård genom en krossad fönsterruta.

Inbrotten i Östnyland fortsätter - olika gärningsmän, tror polisen

Egnahemshus har drabbats allra mest av inbrottsvågen.

Matbord med fyra stolar

Småhus kan byggas i Smeds 1 i Ingå

Fullmäktige har godkänt ny detaljplan.

Munkviken i Pargas

Munkviken - Pargas svar på Westend!

Munkvikföreningen är en av de äldre byaföreningarna i Pargas

Ingå centrum.

Ingåport ska bli kommunens fasad

Det händer mycket inom planeringen i Ingå just nu.

Bergvalla i Ingå.

Det behövs flera fast bosatta i Bergvalla

För många fritidstomter, anser samhällstekniska nämnden.

Konstvetaren Mia Åkerfelt

Kan kataloghus klassas som arkitektur?

De miljöer vi bor i intresserar sällan arkitekter. Varför?

Småhus i Majberget

Borgå vill få fart på tomtförsäljningen

Också företag kan köpa småhustomter i Borgå.

Päivi Hovi-Wasastjerna har skrivit en monografi över Karl Lindahl.

Doldisen Karl Lindahl i pionjärarbete

Karl Lindahl är arkitekten bakom många välkända hus i Hfors.

En arkitektanimation av de planerade husen.

Flytande småhus planeras i Hirvensalo

37 bostäder ska byggas på vattnet.

Småhusområde byggs i Alkrog i Borgå.

Småhus går åt som smör i solsken i Borgå

Borgå har fått kritik för att stadens tomter och bostäder är för stora. Samtidigt blir just mindre enfamiljshus allt mer populära. Staden lovar lyssna.

Sommaren 2012 har träden fått ge vika på Majberget. Om något år finns här ett färdigt bostadsområde.

Få vill bygga på gamla tomter i Borgå

Få byggare har nappat på Borgå stads erbjudande om att börja bygga redan i sommar.

Stort intresse för tomter i Tasträsk

Intresset för de nya egnahemstomterna i Tasträsk i Sibbo har varit större än väntat.

Ditåt finns Högnäs.

Slut på lugnet vid Bodom träsk

Om några år kan invånarantalet mer än tiofaldigas i den lilla byn Högnäs invid Bodom träsk i Esbo. Staden vill göra byn till ett område för egnahemshus, men planerna kan stöta på hårt motstånd.

Majberget i Borgå

Lugnare på tomtmarknaden i Borgå

Borgå stads tomter går inte lika bra åt som de gjorde för några år sedan. Men fortfarande är det många intresserade som dyker upp då Borgå informerar om vilka lediga tomter som finns.

Byggföretag får köpa Borgås tomter

Borgå stad tillåter byggföretag att köpa tomter i Äppelgården. Tomterna är krävande och har inte väckt intresse bland privatpersoner.

Brandbil i Gammelbacka, Borgå

Egnahem brinner i Lappträsk

Ett egnahem brinner på Labbyvägen i Lappträsk. Som en följd av det är vägen avstängd för trafik. Brandkåren släcker branden som bäst.

Smått i stan - stort på landet

Borgåborna har de minsta bostäderna i Östra Nyland.

Nya våningshus med lekstuga i förgrunden

Bygg i grupp i Sibbo

Flera familjer kan slå ihop sig om samma tomt i Sibbo.

Borgåtomter sålde bra

Närmare hälften av de 90 tomter som Borgå stad haft till försäljning har gått åt.

Tomterna på Majberget intresserade

Speciellt barnfamiljer verkar vara intresserade av att bygga i Borgå då staden sätter 90 egnahemstomter till salu. Majberget är det området som intresserade de flesta.

kommunalteknik dras till israelskogen

Israelsskogen växer

Den här veckan inleddes arbetena med att dra kommunalteknik till 12 nya tomter i Israelsskogen i Forsby i Lovisa.

Majbergets tomter säljs i höst

Markarbetena på det nya bostadsområdet Majberget i Borgå är i full gång. I september börjar Borgå stad marknadsföra tomterna på området i Tarkis.

Skiss över bostadsområdet Skaftkärr i Borgå

Nya egnahem ska växa upp i Vårdalen

Detaljplaneringen av Skaftkärrsområdet i Borgå har nu nått Vårdalen.

egnahemshus i hangö

Tomter åtta gånger dyrare i huvudstadsregionen

Priserna på egnahemstomter har mer än fördubblats i huvudstadsregionen under 2000-talet. I fjol var tomter för egnahemshus över åtta gånger dyrare i huvudstadsregionen än i resten av landet.

Information om tomter i Borgå

Stadsutvecklingen vid Borgå stad ordnar för första gången ett informationsmöte om tomter i Borgå. Det handlar om egnahemstomter i tre områden: Haiko, Äppelgården och Alkrog.

Karleby bjuder ut 200 tomter

Karleby bjuder i år ut allt som allt omkring 200 nya tomter. I centrum av staden kan 70 tomter reserveras för egnahemshus.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida