Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En rätt tom korridor, en flicka med sin pappa väntar på sin tur.

Blivande läkare trivs på Borgå hälsostation

Fick utmärkelsen Årets kandivänliga hälsostation 2023.

Ung mamma som talar med sitt nyfödda barn.

Nyfödda reagerar på modersmålet – språkigenkänning börjar i livmodern

Småbarn gråter också olika, beroende på modersmål.

Sillankorva härbärge för bostadslösa i Åbo.

Åbos härbärge för missbrukare prickas för brister igen – misshandlad senior ringde jouren efter hjälp från härbärget

Riksdagens biträdande justitieombudsman prickar Sillankorva härbärge för missbrukare i Åbo. Nu måste boendet åtgärda sina brister.

Mellersta Österbottens välfärdsområde siktar på plusresultat nästa år

Ett överskott på knappt två miljoner euro; det visar den budget för 2024 som välfärdsområdesstyrelsen i Mellersta Österbotten skickar vidare till fullmäktige.

Välfärdsområdet belastas ändå av det negativa resultatet för år 2023. Underskottet i år beräknas bli mellan 8 och 10 miljoner euro.

Mellersta Österbottens välfärdsområde står inför flera stora investeringar, inte minst den nya social- och hälsocentralen i Karleby där byggstarten är planerad till 2024. Projektet beräknas kosta omkring 60 miljoner euro.

Nästa år investerar välfärdsområdet 30 miljoner och under åren 2025–2028 totalt 82 miljoner euro.

Tvåspråkig vårdcentral på Kaskisbacken i Åbo tar form – ska betjäna 50 000 invånare

Arbetet med att omvandla Åbolands sjukhus vid Kaskisbacken i Åbo till en tvåspråkig vårdcentral går framåt. Vårdcentralen ska också betjäna fler patienter än vad man tidigare planerade.

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde godkände projektplanen för vårdcentralen på sitt möte på tisdagen.

Enligt de nuvarande planerna ska vårdcentralen ge service åt ungefär 50 000 invånare både på svenska och på finska. Tidigare hette det att vårdcentralen betjänar ungefär 30 000 invånare.

Vårdcentralen ska erbjuda både brådskande och icke-brådskande vård, erbjuda tjänster för familjer såsom rådgivning och erbjuda mental- och missbrukstjänster samt specialiserad sjukvård.

Ärendet går nu vidare till välfärdsområdets fullmäktige.

En leksakshund ligger på en barnstol vid ett rött barnbord. I bakgrunden ligger en leksaksåsna.

Trycket på barnskyddet ökar ytterligare när två chefer slutar: ”Det är resursbrist på alla nivåer”

Välfärdsområdet måste vänta med rekryteringen av chefer tills de pågående omställningsförhandlingarna är avslutade. Sedan tidigare söker man behöriga socialarbetare.

Malmska sjukhuset i Jakobstad. Samarbetsområdets fyra kommunvapen på väggen i bakgrunden.

Dygnetruntjouren på Malmska får fortsätta – finns inte längre på Österbottens välfärdsområdes sparlista

Efter diskussioner med välfärdsområdets fullmäktige och respons från invånarna drogs förslaget att stänga jouren i Jakobstad nattetid tillbaka säger direktör Marina Kinnunen.

Sanna Svahn

Vårddirektören Sanna Svahn: Jag kan inte garantera att ni får behålla era vårdcentraler

Direktör Sanna Svahn säger att vården blir mer digital.

USU: Finländarnas tilltro till vårdreformen svag

Finländarna tror inte att vårdreformen med de nya välfärdsområdena kommer att nå ett av sina huvudmål, att förbättra tillgången på social- och hälsovård.

Det visar en enkät som tidningsgruppen Uutissuomalainen har låtit göra.

Tre av fyra trodde att det inte blir lättare att få vård, bara var tionde var optimistisk på den punkten. En femtedel kunde inte ta ställning till frågan.

Ungefär tusen personer deltog i enkäten, felmarginalen är 3,1 procentenheter i vardera riktningen.

Källor: USU, STT

Fler vårdtjänster på distans och färre lokaler – arbetet med att spara pengar fortsätter inom Egentliga Finlands välfärdsområde

Arbetet med att hitta sätt att spara pengar fortsätter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Välfärdsområdet ska balansera sin ekonomi med totalt 270 miljoner euro mellan åren 2024–2026.

Bland annat ska allt fler tjänster inom social- och hälsovården skötas på distans. Exempelvis kunde en större andel av hemvården skötas med hjälp av digitala tjänster, anser välfärdsområdet.

Välfärdsområdet vill också minska på antalet institutionsplatser inom äldreomsorgen och inom vården för personer med funktionsnedsättningar, och istället främja möjligheterna att bo hemma eller i gruppboenden.

Dessutom kunde välfärdsområdet göra sig av med ungefär en tredjedel av sina fastigheter och höja kundavgifter samt hyror.

Välfärdsområdets styrelse tar ställning till planerna på sitt möte på tisdag.

bild på fasaden av åbolands sjukhus

Kaskisbackens tvåspråkiga vårdcentral skulle få sin personal från Åbos kranskommuner – områdeschef: ”Vårdkedjorna fungerar inte i nuläget”

Ännu är planerna inte godkända för att koncentrera all tvåspråkig service till Kaskisbackens vårdcentral.

Vanda och Kervo välfärdsområde överväger att höja patientavgifterna

Vanda och Kervo välfärdsområde har offentligtgjort sitt budgetförslag. Eftersom välfärdsområdet har mera utgifter än inkomster funderar de på att höja patientavgifterna. Det framkommer inte med hur mycket avgifterna möjligtvis höjs.

Välfärdsområdet håller också på att införa ett reformprogram som ska effektivisera serviceproduktionen.

Enligt budgeten kommer verksamhetsutgifterna vara ungefär 1,3 miljarder euro. Det innebär ett underskott på 99,8 miljoner euro.

Riikka Purra står vid ett talarpodium och pratar. I bakgrunden sitter Petteri Orpo och Elina Valtonen.

Regeringen klarade förtroendeomröstningen om vården – rösterna föll 101 mot 85

Regeringens besparingar inom vården har väckt diskussion.

Huvudingången till H-huset vid Vasa centralsjukhuset. Ingången pryds av en stor skylt där det står Österbottens välfärdsområde.

Stor oro i Kristinestad över vårdspar – sänder öppet brev till välfärdsområdet

Vill särskilt värna om brådskande mottagningen på lördagar.

Tillfällig störning i Kimitoöns hälsovårdstjänster

En störning kopplad till patientdatasystemet orsakar fördröjningar i hälsocentralens och hälsocentralsjukhusets verksamhet, tjänsterna för äldre samt munhälsovården i Kimitoön.

Störningen hänger ihop med överföringen av Kimitoöns patientdatasystem till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det här meddelar Egentliga Finlands välfärdsområde i ett pressmeddelande.

Störningen påverkar tidsbokningen till hälsocentralstjänsterna, hälsocentralssjukhuset och munhälsovården i Kimitoön.

Hälsocentralens och munhälsovårdens tidsbokningsnummer kan ändå fortfarande kontaktas i brådskande fall.

VBL: Över hälften av vårdcentralerna i Österbotten kan läggas ner

I Österbotten kan fler än hälften av vårdcentralerna läggas ner – i stället ska vård via mobilen ersätta läkarbesök. Det rapporterar Vasabladet.

25 vårdplatser ska tas bort på sjukhusen samt 85 platser på serviceboende med vård dygnet runt. Totalt räknar välfärdsområdet med en besparing på 95 miljoner euro på tre år. Man har inlett omställningsförhandlingar med den administrativa personalen.

Bakgrunden är att kostnaderna för social- och hälsovården ökar med 1 miljard euro om året, vilket regeringen anser är för mycket. Regeringens mål är att stävja kostnadsökningen med 1,5 miljarder under den nuvarande regeringsperioden.

Helsingfors avvaktar – nämnd säger nej till patientavgifter på vårdcentralerna

Helsingfors tar inte i bruk avgifter för besök på vårdcentraler, i alla fall inte än. Det har social-, hälsovårds- och räddningsnämnden bestämt.

Däremot ska man förbereda sig på att avgifterna kan bli obligatoriska genom en lagändring. Helsingfors är den enda staden i Finland där dessa avgifter inte uppbärs.

Förslaget att införa avgifter för besök vid vårdcentraler lades fram för att balansera ekonomin inom stadens vårdsektor. Det skulle ha lett till inkomster på 8 miljoner euro.

Men frågan om avgifterna kan återigen bli aktuella senare i höst, ifall fullmäktige bestämmer sig för det vid behandlingen av nästa års budget.

En kvinna i glasögon utanför en dörr till Egentliga Finlands välfärdsområdes lokaler.

Välfärdsområdena ska samarbeta för att få den svenska vården att fungera – men flera frågetecken kvarstår ännu

I första hand ska varje välfärdsområde själv erbjuda de tjänster på svenska som behövs inom social- och hälsovården, men om det inte är möjligt kan välfärdsområden köpa tjänster av andra.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida