Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsholms kommun gör plan för utomhuspedagogik

Korsholm gör upp en plan för utomhuspedagogik vid daghem och skolor.

Bakgrunden är en motion där bland annat Nina Söderberg (SFP) efterlyste mer utomhuspedagogik inom småbarnspedagogiken.

Svaret från kommunen är att en plan görs upp nästa läsår, och inom småbarnspedagogiken utreds intresset för en utomhusgrupp.

I Korsholm har olika enheter använt sig av utemiljöer i varierande grad beroende på närmiljö och var enheten finns. Bildningsutskottet uppmanar enheterna inom småbarnspedagogik och skola att så mycket som möjligt satsa på uomhusaktiviteter/undervisning.

En studie från Folkhälsans forskningscenter visar att utomhuspedagogik ökar barnens fysiska aktivitet.

Två flickor står på varsin sten och täljer.

Utomhusförskolan i Kimito: Här får alla plats

Alla nöjda också ett år senare.

Friluftsleden vid Harrbåda-Rummelö i Karleby

Förbundspennan: Ute i ur och skur

25 pedagoger från Finland besökte Haninge.