Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Allt flera går utan jobb i Östnyland

Arbetslösheten fortsätter att öka i de tvåspråkiga kommunerna i regionen.

Undantaget är Lappträsk där det finns lika många jobbsökande nu som i januari ifjol.

I Borgå är arbetslöshetsprocenten nu 9,5 medan motsvarande siffra i Lovisa är 11,9.

I Sibbo är mängden som går utan jobb lägst, i januari gick 7,2 procent av den arbetsföra befolkningen utan jobb.

Högst är arbetslösheten i Mörskom där 12,2 procent letar efter jobb, enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt.

Alexander Stubb

Stubb var klar favorit i presidentvalet i Östnyland

Alexander Stubb var Östnylands favorit till presidentposten.

Borgåborna var näst bäst i landet på att förhandsrösta

Då förhandsröstningen i presidentvalets andra omgång har avslutats är Borgås valdeltagande näst högst i landet, 55,3 procent. Kolari i Lappland har ett lika högt valdeltagande.

Tammerfors gick om Borgå under den sista förhandsröstningsdagen. Valdeltagandet där är högst i landet, 55,5 procent.

I Östnyland är Sibbos valdeltagande näst högst, 45,9 procent.

Därefter kommer Mörskom med 39,5 procent, Lovisa med 39 procent och Lappträsk med 37,9 procent.

Rättelse klockan 6.30: Tammerfors hade högre valdeltagande än Borgå.

Över hälften av Borgåborna förhandsröstade i presidentvalet

Förhandsröstningen i presidentvalets första omgång har avslutats. Hela 50,9 procent av de röstberättigade Borgåborna gick till valurnorna.

Av östnylänningarna var Sibboborna näst flitigast på att förhandsrösta, med ett valdeltagande på 41,9 procent.

Mörskom kommer på tredje plats med ett valdeltagande på 37,3 procent.

I Lovisa ligger valdeltagandet nu på 35,9 procent och i Lappträsk på 35,6 procent.

Den egentliga valdagen är på söndag, den 28 januari.

Östnylänningarna har förhandsröstat flitigt i presidentvalet

Presidentvalet har engagerat östnylänningarna under den första förhandsröstningsveckan.

Borgåborna har gått flitigast till valurnorna. Över en tredjedel, hela 34,8 procent av Borgåborna med rösträtt, har redan röstat.

Sibbo kommer till näst med en fjärdedel av de röstberättigade, alltså 26,1 procent.

Mörskoms siffra ligger på 22,7 med Lovisa hack i häl på 22,1 procent. Lappträsk ligger inte långt borta med ett valdeltagande på 21,9 procent.

TE-central.

Borgå sysselsättningsområde är klart – Mörskom beslöt komma med i alla fall

Östnyland får två sysselsättningsområden 2025.

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

Välfärdsområdet söker lösning för tandvården för 2024.

Mörskom säljer en del av sina fastigheter

Mörskom kommunfullmäktige beslutade på måndagen att sälja ämbetshuset, Kankböle stenskola och Kankböle träskola.

De ändringsförslag som kom in fick inte understöd, enligt kommundirektör Esa Ukkola.

Kankböleskolorna kan läggas ut till försäljning tidigare än ämbetshuset.

Vad gäller det måste Mörskom först hitta alternativa kontorslokaler för kommunens personal.

En skylt där det står Mörskom invid en vägkant.

Mörskom protestnobbar Borgås förslag om gemensamt sysselsättningsområde

Mörskom vill inte att Borgå ensamt ska kunna bestämma.

Ännu inga fall av fågelinfluensa i östra Nyland – men rör inte döda fåglar

Flera fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 har påträffats hos vilda fåglar och pälsdjur i Finland.

”I östra Nyland har det ännu inte konstaterats något fall av fågelinfluensa men det är sannolikt att vilda fåglar, speciellt sjöfåglar, bär på smittan”, skriver tillsynsveterinären Petronella Jansson i ett pressmeddelande.

Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan men däremot smittas människor och andra däggdjur inte lätt. Det kräver närkontakt med smittade fåglar eller avföring.

Rör inte döda fåglar, sjuka fåglar och fågelavföring. God handhygien förebygger smitta. Låt inte heller sällskapsdjur vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring.

Om du påträffar många döda fåglar, kontakta genast tillsynsveterinären på telefonnumret 0400 692 931 eller Borgås stadsveterinärer.

Mörskom säger nej tack till gruvbolag som vill leta malm på kommunens område

I juni godkände Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ett så kallat förbehåll för beredning av malmletningstillstånd.

Det är gruvbolaget Rio Tinto Exploration som är intresserat av att leta efter malm på ett område som sträcker sig över Mörskom, Askola, Pukkila, Orimattila och Mäntsälä.

Förbehållet betyder i praktiken att gruvföretaget är först i tur att få ansöka om malmletningstillstånd på området.

Nu har Mörskoms kommundirektör Esa Ukkola lämnat in en omprövningsbegäran till förvaltningsdomstolen. Pukkila har gjort samma sak redan tidigare.

Enligt Ukkola finns det i kommunen ett brett politisk samförstånd i frågan.

Brand vid ett hygge i Mörskom

Det brinner i terrängen på ett hygge vid Punderbackavägen i Mörskom. Räddningsverket har larmat 13 enheter till platsen.

Släckningen pågår och beräknas ta flera timmar.

Just nu är det mycket torrt i terrängen och varning för skogsbrand.

Personporträtt av en glad Otto Andersson.

Östnyland får ett andra mandat i riksdagen – Otto Andersson invald efter thriller

Samlingspartiets Heikki Vestman från Sibbo återvaldes.

Personporträtt av Heikki Vestman.

Två ledamöter från Östnyland tar plats i riksdagen – läs vår valrapportering

Här hittar du allt du behöver veta om riksdagsvalet i regionen.

Livlig förhandsröstning i Östnyland – nästan hälften av Borgåväljarna har röstat

Förhandsröstningen inför riksdagsvalet har avslutats och nästan hälften av Borgåborna har redan röstat.

Valdeltagandet i Borgå ligger just nu på 46 procent.

De näst flitigaste väljarna finns i Sibbo, där 38,6 procent av invånarna har röstat. Efter det kommer Mörskom med ett valdeltagande på 38,2 procent och Lovisa med ett valdeltagande på 34,9 procent.

Lägst är valdeltagandet tillsvidare i Lappträsk där det ligger på 31,9 procent.

Av alla nylänningar har 37 procent röstat.

Den egentliga valdagen är på söndag.

en äldre herre som ska förhands rösta

Östnylänningarna förhandsröstade flitigt

Östnylänningarna gick flitigt till valurnorna under den första förhandsröstningsdagen i går.

De mest aktiva väljarna finns i Borgå, där valdeltagandet tillsvidare är 6,5 procent.

Näst högst är valdeltagandet i Mörskom, där 6 procent av de röstberättigade redan har avlagt sin röst.

Av Lovisaborna har 5,5 procent röstat och av Sibboborna 5,1 procent.

Tillsvidare är valdeltagandet lägst i Lappträsk, där 4 procent av de röstberättigade röstade i går.

Östnylänningarna har förhandsröstat mer aktivt än nylänningarna över lag. I hela valkretsen ligger valdeltagandet på 5 procent.

Förhandsröstningen avslutas på tisdag 28.3.

Människor står och ser på valaffischer.

Nu börjar förhandsröstningen – vi hjälper dig hitta din kandidat

Förhandsrösta var som helst i landet under sju dagars tid.

Esa Ukkola föreslås bli Mörskoms nya kommundirektör

Mörskoms kommunstyrelse föreslår för kommunfullmäktige att Esa Ukkola väljs till ny kommundirektör.

Esa Ukkola arbetar för tillfället som bildningsdirektör för både Mörskom och Pukkila, ett jobb han haft i strax under ett år. Före det har han jobbat som bland annat bildningsdirektör i Tusby i tjugo år och biträdande rektor.

Tretton personer sökte jobbet som kommundirektör, men endast Ukkola kallades till intervju.

Sam Vuorinen som tidigare haft tjänsten valdes i höstas till kvalitets- och säkerhetschef vid Västra Nylands välfärdsområde.

Borgå behandlar bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde

På tisdagen den 7 mars behandlar livskraftsnämnden i Borgå beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland.

Borgå skulle i fortsättningen kunna ordna arbetskrafts- och företagsservice tillsammans med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. För att kommunerna ska kunna börja bereda ärendet tillsammans måste varje kommun förbinda sig till saken genom en avsiktsförklaring.

Enligt beslutsförslaget beslutar livskraftsnämnden föreslå för stadsstyrelsen att Borgå överlåter sin avsiktsförklaring till områdets övriga kommuner för behandling.

Regeringen förbereder en lagreform som överför arbetskrafts- och företagsservicen från staten till kommunerna från början av 2025.

Enligt lagpropositionen ska kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer kunna ordna arbetskraftsservicen självständigt. I annat fall ska kommunerna bilda ett sysselsättningsområde för att ordna tjänsterna. Lagen förväntas stadfästas i mars 2023.

Sam Vuorinen slutar som kommundirektör i Mörskom

Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen har valts till kvalitets- och säkerhetschef vid Västra Nylands välfärdsområde. Vuorinen har jobbat i Mörskom sedan 2018.

Förslaget till fullmäktige är att han beviljas avsked från den 7 december så att han hinner börja på sitt nya jobb innan årsskiftet.

I ett pressmeddelande säger Mörskom att det inte ligger någon dramatik bakom beslutet. Vuorinen vill fokusera på personlig karriärsutveckling.

Mörskom informerar senare om valet av ny kommundirektör.

Gruvarbetare i dagsbrottet i Pargas

Riksdagsledamot ställer sig emot malmletning i Östnyland

Gruvbolag har ensamrätt att ansöka om malmletningstillstånd.

En kvinna och en man i mörka kläder sitter bredvid varandra invid ett köksbord. De tittar båda in i kameran.

Lappträsk- och Mörskombor vill få vård i den egna kommunen också i framtiden

De minsta kommunerna riskerar bli utan representation.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida