Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kyrkslätt återtar egen enhet för svenskspråkig utbildning

Förvaltningen inom Kyrkslätts utbildningstjänster ändras.

Det här görs efter en period av mycket diskussion kring hur den svenskspråkiga utbildningen ordnas.

Kommunen beslutade hösten 2022 att ordna finsk- och svenskspråkig utbildning inom samma enhet.

I november ska den svenskspråkiga utbildningen återgå till att ordnas inom en egen enhet.

Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande: ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron.”

Förvaltningen för den finskspråkiga utbildningen ändras inte.

Läs här om bakgrunden: Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Folktinget starkt kritisk mot nedkörning av svenskan i Kyrkslätt

Kyrkslätt redo att anställa finsk rektor i svensk skola.

Tio personer vill bli bildningsdirektör i Malax

Ansökningstiden till tjänsten som bildningsdirektör i Malax gick ut på fredagen och tio personer söker tjänsten.

De sökande är Silvia Ekman, Camilla Fant, Catharina Gullfors, Sofia Kullberg, Johanna Nykamb, Camilla Nykvist-Ekström, Lasse Johannes Pippola, Mia Salminen, Malin Sandström och Verner Vähätalo.

Sju av de sökande är pedagogie magistrar, två filosofie magistrar och en är studerande. Tjänsten som bildningsdirektör blir ledig den 1 oktober, då nuvarande bildningsdirektör går i pension.

Esa Ukkola föreslås bli Mörskoms nya kommundirektör

Mörskoms kommunstyrelse föreslår för kommunfullmäktige att Esa Ukkola väljs till ny kommundirektör.

Esa Ukkola arbetar för tillfället som bildningsdirektör för både Mörskom och Pukkila, ett jobb han haft i strax under ett år. Före det har han jobbat som bland annat bildningsdirektör i Tusby i tjugo år och biträdande rektor.

Tretton personer sökte jobbet som kommundirektör, men endast Ukkola kallades till intervju.

Sam Vuorinen som tidigare haft tjänsten valdes i höstas till kvalitets- och säkerhetschef vid Västra Nylands välfärdsområde.

Utbildningsdirektör Sari Gustafsson

Borgå valde Sari Gustafsson till bildningsdirektör igen

Rösterna i fullmäktige föll 43–8.

Sjudneå kommunhus en vinterdag.

Sjundeå valde Eero Kling till ny bildningsdirektör

Kling jobbar nu som rektor i Mainingin koulu i Esbo.

Porträttbild av Hanna-Mari Sarlin.

Hanna-Mari Sarlin slutar som bildningsdirektör i Sjundeå

Sarlin slutade fredagen den 30 oktober.

Porträttbild av Hanna-Mari Sarlin.

Hanna-Mari Sarlin utsedd till ny bildningsdirektör i Sjundeå

Hon jobbar nu som rektor för en skola i Vanda.

En skylt med texten Aleksis kiven koulu

Närmare 20 vill bli bildningsdirektör i Sjundeå

Fyra sökande bor i Västnyland.

Såg och hyvel på bräda

Verktyg och maskiner från skola i Sjundeå får inte säljas utan auktion och anbud

Verktyg i Sjundeå fick inte säljas direkt till andra.

Jukka Pietinen, bildningsdirektör i Sjundeå.

Jobbet som bildningsdirektör ledigförklaras i Sjundeå

Nuvarande bildningsdirektören slutar 17.2.

Sari Gustafsson, rektor för Point College i Borgå

Sari Gustafsson valdes till Borgås nya bildningsdirektör efter omröstning

Borgå stad har fått en ny bildningsdirektör.

Sari Gustafsson vd för Careeria

Sari Gustafsson föreslås bli ny bildningsdirektör i Borgå

Fullmäktige väljer ny bildningsdirektör i november.

Camilla Wikman

Bakslag för svenskan i Karleby – bildningsdirektörstjänst kan gå förlorad

Kom som total överraskning för svenskspråkiga politiker.

Elever i Snappertuna skola.

Raseborgs nya bildningsdirektör utesluter inte skolnedläggningar

Alla skolor måste hålla måttet säger Tina Nordman.

En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman.

Tina Nordman ny bildningsdirektör i Raseborg

Stadsfullmäktige valde ny direktör.

Laila Andersson är rektor i Esbo.

Laila Andersson föreslås bli ny bildningsdirektör i Raseborg

Stadsfullmäktige fattar slutligt beslut 4 juni.

Gamla stadshuset i Ekenäs ur grodperspekti, Raseborgs vitsippsflagga vajar i stången, en kråka flyger på himlen.

Sjutton personer vill bli bildningsdirektör i Raseborg

Bland sökandena finns stadens tidigare bildningsdirektör.

Daghemsbyggnad i lätt snöfall.

Vem får stänga ett daghem? I Borgå går åsikterna om den frågan isär

Föräldrar anser att Borgå olagligt har stängt daghem.

Stadshuset i Kaskö.

Kaskö föreslås få tillfällig stadsdirektör

Lis-Marie Enroth-Niemi sköter posten i tre månader.

Skolväska i skolan.

Pia Aaltonen ny bildningsdirektör i Lappträsk

Aaltonen valdes enhälligt av kommunstyrelsen.

kommunalgården i lappträsk

Tio personer vill bli bildningsdirektör i Lappträsk

Både Lovisa- och Borgåbor bland de sökande.

Skoltaxi

Förskolebarn på Pellinge fortfarande utan skolskjuts

Bildningsnämnden tar upp ärendet efter skolstarten.

Lovisa museum

Svår sommar väntar Lovisa som står utan museiintendent – ensam anställd tar över

Lovisa stad satsar till en början på tillfälliga lösningar.

Höjdens skola i Tenala.

Rektorn för Tenalaskola avstängd från sin tjänst - misstankar utreds

Bildningsdirektören i Raseborg är förtegen om detaljerna.

En massa bråte och kontainrar på Anttilan koulus skolgård då skolan renoveras.

Lojoborna får planera Laurentiushuset

Huset ska vara öppet för alla, inte bara för elever.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida