Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Arbets- och näringsbyrån i Vasa har flyttat in i Förvaltningshuset-

Kommunerna ska ta över alla tjänster för arbetssökande och TE-centralerna läggs ner om drygt två år

Många kommuner har redan nu skött en stor del av TE-centralernas uppgifter i och med ett kommunförsök. Erfarenheterna är för det mesta goda, men kommunerna har svårt med finansieringen.

Helvi Riihimäki från NTM-centralen.

Nya tjänster för arbetssökande väcker frågetecken i Österbotten

Kvaliteten måste övervakas, säger TE-direktör.

Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.

Östnyländsk expert: Arbetslösa i olika regioner har inte samma möjligheter

Niclas Tåg på TE-byrån i Östnyland hördes av riksdagen.

Bild av Lillemor Gustafsson

Lillemor Gustafsson: Att bli vuxen är att lämna något och finna något nytt

När är det dags att tänka: nu är jag inte ungdom längre?

Arbetskrafts- och näringsbyrå

Färre österbottningar utan jobb

Rekordlåg arbetslöshet i Larsmo, under tre procent.

Jadu fick inte uppehållstillstånd för arbetstagare.

Jadu och Mohammed har jobb, men inte rätt att jobba

Svårt för arbetstagare att få uppehållstillstånd

Arbetskrafts- och näringsbyrå

Privata aktörer börjar sköta arbetsförmedlingen

Landskapen ska köpa tjänsterna på marknaden.

Jari Lindström är arbetsminister och sannfinländare.

Regeringen backar: Privata företag kan inte intervjua arbetslösa

Regeringen inser att tjänstemän fattar tjänstemannabeslut.

En bild tagen av glasdörren till en TE-byrå.

Närpes får en större samservicebyrå

FPA flyttar till Österbottens TE-byrå och polisen.

Arbetssökande vid datorn

Mycket "dolda" jobb i Östnyland

Var aktiv och ring runt, rekommenderar TE-byrån i Borgå.

Arbets- och näringsbyrån i Karis.

Nya öppettider för TE-byrån i Närpes

Från och den 4 augusti är TE-byrån i Närpes öppet från måndag till onsdag. På torsdagar och fredagar öppnas dörrarna endast via tidsbeställning.

Raseborgs arbets- och näringsbyrå i Karis.

Telefonerna strular på Raseborgs arbetskraftsbyrå

Telefonproblemen som har förekommit på arbets- och näringsbyråerna runt om i landet har också drabbat Raseborgs arbetskraftsbyrå. Det har lett till att kunderna har fått vänta onödigt länge i telefon och åkt in till arbetskraftsbyrån i onödan.

Misstänkt läcka i skatteförhandlingar

Det har uppstått misstankar om att förhandsuppgifter om skattesänkningen läckt ut till arbetsgivarcentralen EK. Misstankarna har förts fram på fackligt håll och inom oppositionen. Katainen nekar till anklagelserna.

Allvarlig stämning på Ständerhuset

Förhandlingarna om budgetramarna pågår. Statsminister Jyrki Katainen befarar att sparbehovet är större än väntat.

Lojo ska utveckla sin återvinningscentral

Lojo borde utveckla sin återvinningscentral på många sätt eftersom det skulle ge nya jobb och också vara bra för återvinningen. Det anser en arbetsgrupp.

Misstänkt läcka vid Talvivaara

En ny misstänkt läcka har uppdagats på Talvivaara gruvområde i Sotkamo. Giftvatten ska ha läckt hundratals meter bort från själva dammen. NTM-centralen i Kajanaland tillbakavisar ändå uppgifterna.

Arbets- och näringsbyråns kommande utrymmen i Kimito i Kemitra-fastigheten, som renoveras i november 2012

Arbetskraftsbyråernas framtid luddig

Den här veckan har NTM-centralen börjat förhandla med kommunerna om hur arbets- och näringsbyråernas service ska se ut i framtiden. Det som står klart är att det från och med årsskiftet kommer att finnas bara en byrå i Egentliga Finland.

En bil parkerad, ena hjulet syns på bild.

Låg tröskel för saltning på hala vägar

Det fuktiga vädret i kombination med kalla nätter gör att halkbekämpningen på vägarna nu har kommit igång på allvar. Vägskötselentreprenörernas viktigaste uppgift nu är att förutspå var och om svart is bildas på vägarna.

Ann-Britt Edberg

Ingen skörd på bönåkern i Toby

På tisdagen stod vattnet ännu högt på åkrarna i Toby i Korsholm. Flera markägare var ute och kontrollerade läget, bland andra Ann-Britt Edberg som odlar åkerbönor invid Tobyvägen. Hon konstaterade krasst att i år blir det ingen skörd.

Jobbfrågorna sköts allt mer på nätet, säger vd Helvi Riihimäki

Utländsk arbetskraft ökar i Österbotten

Utlänningar som kommer till Österbotten för att jobba kommer troligen att öka. Det säger Helvi Riihimäki, direktör på Österbottens arbets- och näringsbyrå. För att kunna hjälpa utlänningar som kommer till landskapet har det öppnats ett så kallat friendly office i Vasa, Närpes och Jakobstad.

Riksväg 8

Trafiken kring Bottenhavet ska utredas

Trafiken på och vid Bottenhavet ska utredas. Det är Österbottens och Södra Österbottens NTM-central som utför undersökningen som berör havs- och vägtrafik och dessutom järnvägstrafik.

Bild på skarv.

Skarvarna ökar i antal - fiskare kräver krafttag

Samtidigt som myndigheterna skärper kraven på jaktlov ökar skarvpopulationen i Österbotten. I till exempel Kristinestad finns det 4 000 individer och i Oravais har man närmare 1 000 individer. Många fiskare ser de här som ett problem, eftersom skarvarna äter upp fisken och förstör näten.

Rastplatserna vid Borgå motorväg i dåligt skick

Rastplatserna längs Borgå motorväg är nerskräpade och luktar urin. Avsaknaden av utedass gör att folk söker sig till utkanten av rastplatserna och till och med söndrar älgstängslet för att uträtta sina behov i fred.

Jätteflokan ska inte förväxlas med den betydligt mindre hundflokan

Jätteflokan svår att utrota

De giftiga jätteflokorna har utrotats på endast ett fåtal orter i Österbotten. NTM-centralens utrotning av främmande växter är nu inne på sin tredje sommar och fortsätter även nästa år.

NTM-centralen i Vasa kan läggas ned

Österbottens NTM-central är nedläggningshotad. Arbets- och näringsministeriet vill minska antalet Närings- trafik- och miljöcentraler från nuvarande femton till nio. Det handlar om att spara mellan tio och tolv miljoner euro. Kaj Suomela, överdirektör på Österbottens NTM-central, förlitar sig på regionens goda resultat.

Protest mot NTM-nedskärningar

Facket kritiserar planerna på att minska antalet närings,- trafik- och miljöcentraler. Arbets- och näringsministeriet har planer på att lägga ner flera av de minsta NTM-centralerna, som främst sysslar med miljöskyddsärenden.

Havsörnsungar i Tavastland 2009.

Boträd för havsörn förstört i Blaxnäs

Ett boträd för havsörn har fällts i Blaxnäs i Molpe, Korsnäs. Polisen fick anmälan om det skedda på fredagen från NTM centralen.

Bromarv och Skåldö får bättre vägar

Flera västnyländska vägar får ny ytbeläggning eller förbättras under sommaren, meddelar NTM-centralen. Vägar som förbättras är Landsvägen mellan Tenala och Bromarv samt landsvägarna på Skåldö.

After Eight, Jakobstad

Ungdomsverkstäder fick bidrag

Österbottens NTM-central har delat ut nästan en miljon euro till ungdomsverkstäder. Bland andra After Eight i Jakobstad beviljades bidrag.

Finland rekryterar sjuksköterskor i Spanien

Ett projekt att få spanska sjuksköterskor att komma till Finland för att jobba har tagit ett steg framåt. De första sjuksköterskorna har nu intervjuats och snart ska de börja lära sig finska. I november kommer de första sjuksköterskorna till Finland.

Priserna steg inte med euron

Euron har inte märkbart höjt prisnivån, även om konsumenterna anser det, visar en färsk rapport från Konsumentforskningscentralen. Konsumenter i hela euroområdet tycker att priserna höjts, men enligt centralen har priserna ändrats både uppåt och neråt.