Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sanni Grahn-Laasonen i grön kofta.

Så vill regeringen förändra bostadsbidraget – en ren sparåtgärd

Bostadsbidraget kommer att sjunka med ungefär 100 euro och flera som tidigare fått bidraget kommer helt att bli utan.

Allt fler kämpar med att återbetala studielånen

Problem med att återbetala studielånen blir allt vanligare, visar Folkpensionsanstaltens uppgifter om utgifter för borgenansvar.

Fram till slutet av juli hade FPA återbetalat lån till banker för 42 miljoner euro, det är mer än under hela fjolåret.

Under förra läsåret ökade också behovet av ränteunderstöd kraftigt. FPA erbjuder det här stödet till dem som behöver hjälp med att betala sina räntor.

Betalningssvårigheterna hänger ihop med att räntorna stigit samtidigt som folk tagit allt större lån.

Rekordmånga har besökt privatläkare på distans sedan coronapandemin

Efterfrågan på privata läkares distanstjänster har skjutit i höjden efter coronapandemin, uppger Folkpensionsanstalten.

I fjol fick över 300 000 personer FPA-ersättning för privatläkares distanstjänster. Det är nästan hundrafaldigt fler än för fyra år sedan.

Totalt betalades omkring 5 miljoner euro i FPA-ersättningar.

FPA bedömer att efterfrågan på distanstjänster inom sjukvården fortsätter öka trots att coronapandemin avtagit.

Tjänsteman talar i mötesrum.

Ministeriet ändrar regeringens förslag om att skära i bostadsstödet – berör hundratusentals personer

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att det inte ska bli en självriskandel för personer som lever och bor på utkomststöd.

Arbetslösa använder hälsovårdstjänster mindre än de som jobbar – kan leda till att sjukdomar förvärras

Enligt Folkpensionsanstalten, FPA, använder arbetslösa hälsovårdstjänster märkbart mindre än de som är i arbetslivet. Användningen av hälsovårdstjänster kan till och med halveras då en person mister jobbet.

FPA:s forskare bedömer att det här beror på den dåliga tillgängligheten på offentliga hälsovårdstjänster.

Det går snabbare och lättare att få tid till företagshälsovården. När den här patientrelationen avbryts kan en arbetslös person använda hälsovårdstjänster mindre än hen egentligen behöver. Det här kan leda till att många sjukdomar förvärras eller inte behandlas alls.

Källa: STT

Personuppgifter kan ha hamnat i fel händer efter FPA:s slarv

Folkpensionsanstalten har meddelat att 180 personers personuppgifter kan ha hamnat i fel händer.

När FPA flyttade från ett av sina kontor i Dickursby i fjol blev nästan tvåhundra dokument innehållande personuppgifter kvar i huset.

Efter det har någon brutit sig in i byggnaden och det finns därför en risk att de har sett dokumenten.

Enligt FPA handlar det om ett misstag då lådan dokumenten fanns i inte upptäcktes vid inspektionen efter flytten.

FPA har gjort en anmälan till dataombudsmannens byrå om det ärendet och saken utreds ännu.

Bildcollage, betonghus med gula bostadsdörrar och Petteri Orpo.

Så här krymper bostadsstödet – regeringen ska slopa morot för deltidsjobb

Sparar du barnbidragen? Så här mycket minskar bostadsstödet.

FPA slopar vissa covidstöd

Från och med den 1 juli kommer Folkpensionsanstalten FPA att sluta ersätta kostnader för coronatest och vaccinering inom den privata sektorn.

FPA kommer inte heller längre att ersätta kostnader för resor som har att göra med test eller vaccinering.

Den här förändringen sker på grund av att de tillfälliga pandemiändringarna i sjukförsäkringslagen upphör.

Det här påverkar inte vaccinering och test som välfärdsområdena ordnar.

Sedan FPA började ersätta kostnader för de som testar sig (april 2020) eller vaccinerar sig (mars 2021) privat har de betalat ut 81,7 miljoner euro.

Vindmöllor på skärgårdslik horisont.

Färre än 5 000 hushåll ansökte om stöd för elräkningar

Endast lite under 5 000 hushåll ansökte om det temporära elstöd som kunde sökas i vintras och i våras, meddelar FPA.

Regeringen hade förväntat sig att upp till 100 000 hushåll skulle få stödet – men då vintern var mild och blåsig och elpiserna sjönk, var det få hushåll som sökte eller var berättigade till stödet.

Färre än hälften, eller 2 298 hushåll beviljades stödet. Cirka 2 400 ansökningar förkastades.

Källa: STT

7 000 låginkomsttagare har inte ansökt om den folkpension de har rätt till

Folkpensionsanstalten FPA har hittat 7 066 personer som kunde vara berättigade till folkpension, men som inte ansökt om den.

FPA kommer att kontakta dem.

Sökningen görs med ungefär ett års mellanrum. Vid sökningen i fjol hittades 3 557 potentiella folkpensionstagare. FPA kontaktade dem och cirka 1 600 av dem beviljades folkpension.

Källa: FPA

En liten röd stuga på en kolonilott med en äng med sommarblommor.

Slaget efter tolv: ”Låginkomsttagare med lön kring 2 000 euro brutto drabbas värst om bostadsbidraget skärs ner”

Många förväntar sig att politikerna väljer att skära i bostadsbidraget under de kommande åren.

Finlands Röda Kors ordförande Elli Aaltonen intervjuas i programmet A-Talk.

Tidigare FPA-chef: Barnbidraget kunde skäras ner hos familjer med hög inkomst

Nedskärningar kunde spara in en halv miljard euro.

Företaget Lähitaksis taxibil.

Har du svårt att få tag på taxi i Västnyland? Berätta om dina erfarenheter!

Yle Västnyland nås rätt ofta av berättelser om uteblivna taxiresor. Läkarbesök får bokas om. Tåg och flyg missas. Folk på väg på fest anlitar sina barn eller bekanta för att komma hem.

Ungefär 5 000 personer har fått en fjärde dos coronavaccin via den privata vården

Den fjärde omgången av vaccin för friska personer i arbetsför ålder har inte orsakat någon större rusning, rapporterar Yle Uutiset.

Hittills har 5 000 personer fått en fjärde dos coronavaccin via den privata hälsovården.

Den privata vårdbranschen fick boosterdoserna för ungefär tre veckor sedan. Enligt Mia Kontio, som är ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd, har den privata hälsovården fått 20 000 doser att dela ut.

Vaccinet kostar cirka 26–30 euro, efter att Folkpensionsanstalten FPA har ersatt 16 euro.

56 000 studerande får betalningspåminnelse om obetald hälsovårdsavgift

Folkpensionsanstalten FPA har skickat ut en betalningspåminnelse till studerande som ännu inte betalat sin hälsovårdsavgift. Förfallodagen var den 31 januari.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som betalas till FPA täcker alla de hälsovårdstjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder. År 2023 är hälsovårdsavgiften 36,80 euro per termin.

Den som nu får en påminnelse måste också betala en dröjsmålsavgift på fem euro.

Cirka 4 500 studerande betalade avgiften efter förfallodagen. FPA har skickat en betalningspåminnelse också till dem, men den gäller enbart förseningsavgiften.

I fjol var det tusentals studerande som lämnade hälsovårdsavgiften obetald.

Källa: Folkpensionsanstalten

Allt färre får grundläggande utkomststöd

Antalet personer som får grundläggande utkomststöd minskar. Behovet av förmånen är nu det lägsta sedan 2017, meddelar FPA i ett pressmeddelande.

Enligt FPA orsakade coronapandemin en topp i antalet mottagare av grundläggande utkomststöd. Sedan dess har siffran varit på stadig nedgång. År 2022 fick cirka 252 000 hushåll grundläggande utkomststöd, vilket är drygt 36 000 färre än år 2020.

Enligt FPA har antalet mottagare av förmånen minskat i nästan alla grupper, oberoende av ålder och livssituation.

Mer än hälften av finländarna får ersättning för läkemedel

Läkemedelsersättningarna fortsatte öka under år 2022. Sammanlagt ersattes läkemedel för 1,8 miljarder euro, vilket är 3 procent mer än året innan, uppger Folkpensionsanstalten.

Den totala läkemedelsförsäljningen ökade även den under förra året. Läkemedel såldes för 3,8 miljarder euro – en ökning på 3,8 procent från föregående år.

Över hälften av finländarna, 3 miljoner personer, fick ersättning för läkemedel i fjol.

Källa: STT

Pillereitä kaatuneena pöydälle, taustalla lääkepurkkeja.

Stor efterfrågan på möjligheten att dela upp läkemedelskostnader

Början av året är en svår tid för många långtidssjukas plånbok. Vid årsskiftet nollställs nämligen självrisken för receptbelagda läkemedel.

År 2023 ligger självrisken på 592,16 euro. Det beloppet ska varje finländare klara av att betala själv för sina receptbelagda läkemedel. När man hämtat ut läkemedel för den summan betalar FPA det överstigande beloppet resten av året.

Tre av fyra finländare som når taket på självrisken är intresserade av att dela upp summan i flera mindre delbetalningar. Det framkommer i en nypublicerad undersökning som Finlands social och hälsa SOSTE, Reumaförbundet i Finland, Finlands Hjärtförbund och Diabetesförbundet i Finland genomförde i början av detta år.

”Att ge möjligheten att fördela betalningsbördan som självrisken förorsakar skulle vara en viktig reform. Det skulle underlätta början av året för många patienter”, säger Maria Mattila vid Reumaförbundet i Finland i ett pressmeddelande.

Källa: STT

Kela/Fpa-skylt

Man lurade FPA – påstod att han inte hade jobb och lyfte 19 000 euro i bidrag

Tingsrätten dömde honom till nio månader fängelse.

47 000 studerande har förtjänat för mycket och måste betala tillbaka studiestöd

Enligt Folkpensionsanstalten hade 47 000 studerande så höga inkomster år 2021 att de nu måste betala tillbaka studiestöd de fått. Det här är 6 000 fler än året innan.

I snitt kräver FPA återbetalningar på 976 euro.

Studerande som fått meddelande om att de måste betala tillbaka och inte är nöjda med beslutet kan be om en ny behandling av ärendet. Den begäran ska vara inne senast den 16 mars.

Källa: FPA

Författaren Sanna-Kaisa Hongisto i röd turban.

Den som behöver psykoterapi kanske inte får det – systemet favoriserar välbärgade

Skevt terapisystem, tycker författare och expert vid Mieli.

Ihmisiä kauppakeskuksessa.

Förtroendet för ekonomin rekordlågt – se hur mycket pengar du får om du blir arbetslös

Arbetslöshetskassorna blir färre, öppna kassor populära

En del av FPA-ersättningarna för privat sjukvård har avskaffats

Största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården är från och med 1.1.2023 inte längre ersättningsgilla.

Det här gäller bland annat laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, strål- och cytostatikabehandling, fysioterapi och ljusbehandling.

FPA-ersättning kan fortfarande fås för sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som hänför sig till mentalvård och mun- och tandvård.

För coronavaccinering och coronatest (PCR- eller antigentest) får man ersättning till och med 30.6.2023.

Ändringen påverkar också ersättningen för resor. Kunderna kommer i fortsättningen att ha rätt till ersättning för resor till privata hälso- och sjukvårdsenheter enbart ifall den vård som getts där är ersättningsgill.

Men om en kund sökt vård med en betalningsförbindelse eller servicesedel som beviljats av välfärdsområdet, betalas ersättning för resan till den enhet där kunden fått vården.

Extra barnbidrag betalas ut i dag

Det extra barnbidrag som regeringen beslöt om i höstas betalas ut i dag.

Enligt FPA betalas det extra bidraget till barnfamiljer automatiskt, och kräver inga speciella åtgärder. Det ska inte påverka utkomststödet.

Regeringen beslutade om det dubbla barnbidraget i september. Tillägget är tänkt att stödja köpkraften för barnfamiljer när priserna stiger.

Enligt FPA kommer till exempel barnbidraget i en tvåbarnsfamilj, där det finns två föräldrar att vara cirka 400 euro med höjningen i december. I en enföräldersfamilj är bidraget för två barn cirka 650 euro i december.

Barnbidrag betalas ut för varje barn under 17 år som bor i Finland. Barnbidragets storlek ökar med antalet barn.

Källa: STT.

Störningar i FPA:s utbetalningar

Det förekommer störningar i Folkpensionsanstalten FPA:s utbetalningar av förmåner.

På tisdag meddelade FPA på Twitter att det kunde förekomma fördröjningar i betalningar till konton i Nordea och S-banken.

Enligt Yle Uutiset har störningarna fortsatt ännu på onsdag morgon. Betalningarna har lämnat FPA, men har inte nått kundernas konton.

FPA utreder betalningsstörningarna som bäst.

Produkter i FPA:s moderskapsförpackning år 2023.

12 produkter färre i mammalådan 2023 – ökade kostnader tvingade FPA att plocka bort en del produkter

Folkpensionsanstalten offentliggjorde i dag innehållet i moderskapsförpackningen för 2023 som börjar delas ut till kunderna i början av nästa år.

Problem med elektroniska recept i en del apotek

Cyberattacken mot Folkpensionsanstalten har under fredagen orsakat problem med köp av läkemedel som ordinerats med elektroniska recept i en del apotek.

Störningar har förekommit vid nationella receptcentret och det har påverkat apotek, enligt Yles uppgifter.

– Det har förekommit situationer i enskilda apotek att läkemedel inte har kunnat tas ut. Största delen av e-recepten har dock fungerat normalt liksom också Kanta-Receptcentret, säger FPA:s IT-chef Jukka Melanen.

Vid de apotek där störningar förekommit har kunderna kunnat ta ut sina receptbelagda mediciner senare under dagen.

Cyberattack bakom avbrotten i FPA:s nättjänster

Folkpensionsanstalten uppger att Kanta-tjänsterna och FPA:s nättjänster utsatts för cyberattack.

Attacken inleddes natten mot fredag och har orsakat störningar i tjänsterna under fredagen.

Vid FPA säger man att man redan länge förberett sig på dylikt och att läget nu är under kontroll. Enligt FPA har attacken inte äventyrat kunduppgifternas säkerhet.

I morse meddelade FPA att webbplatsen låg nere.

FPA:s webbplats låg nere

Folkpensionsanstaltens webbplats fungerar igen, efter att ha legat nere i omkring en timme på fredagsmorgonen.

Enligt ett meddelande som publicerades på fpa.fi var webbplatsen tillfälligt ur bruk. FPA:s e-tjänster fungerade fortfarande på MittFPA.

Vid niotiden fungerade webbplatsen som normalt igen.

Inlägget uppdaterades klockan 9:15 om att webbplatsen återigen fungerar.

Matias Oksanen

Matias missade sin fysioterapi när taxin inte kom – enligt FPA fungerar det nya taxisystemet trots allt bra

Sedan årsskiftet har FPA:s taxiskjutsar skötts av två företag i varje landskap. Åbobon Matias Oksanen säger att tjänsterna märkbart har försämrats sedan förändringen trädde i kraft.

Studiepsykologen Jennifer Söderlund från Åbo Akademi i Vasa och Handelshögkolan i Vasa och Helsingfors sitter i en fåtölj i sitt vardagsrum

Studiepsykolog: Förhöjda inkomstgränser för studiestöd påverkar studerandens mentala hälsa i en positiv riktning

Riksdagen har för andra året i rad godkänt en ändring av lagen om studiestöd, enligt vilken inkomstgränserna för studiestöd ska höjas ännu en gång. Ändringen får beröm av studiepsykolog Jennifer Söderlund.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida