Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Studiepsykologen Jennifer Söderlund från Åbo Akademi i Vasa och Handelshögkolan i Vasa och Helsingfors sitter i en fåtölj i sitt vardagsrum

Studiepsykolog: Förhöjda inkomstgränser för studiestöd påverkar studerandens mentala hälsa i en positiv riktning

Riksdagen har för andra året i rad godkänt en ändring av lagen om studiestöd, enligt vilken inkomstgränserna för studiestöd ska höjas ännu en gång. Ändringen får beröm av studiepsykolog Jennifer Söderlund.

En person sitter med datorn framför sig på golvet.

Rekordmånga lyfte studielån i januari

Låg ränta och fler studerande några av orsakerna.

En hand lägger ett mynt i en spargris.

Finländare lånar mer pengar än tidigare - studiestödsreformen och låga räntor bland orsakerna

Beloppet för utestående studielån ökade till 4 miljarder.

En glad kvinna med pekfingret utsträckt sitter bakom två högar av böcker.

Följden av studiestödsreformen: Dubbelt mera studielån i augusti

Studestödet sänktes i början av augusti.

Litet prydnadskeramikhus står på eurosedlar.

Studiestödet ändras i dag – har du koll?

Bostadsbidraget slopas, stödet sjunker och lånemängden ökar.

Statsminister Juha Sipilä i närbild.

Morgonkollen: Regeringen grunnar på sysselsättning, tuffa tider för Trump

Dag två av halvtidsgranskningen återstår de svåra frågorna.

abiturienter Vasa 2016

Uutissuomalainen: FPA kräver att studerande vid gymnasiet ska ta studielån

Samtidigt backar FPA lite med kraven på gymnasiestuderande.

Daniel Haglund och Fanny Wikström.

Studiestödet ändras, men få vet hur

Nästa höst träder den nya studiestödsreformen i kraft.

Studerande i trappa

Studielånet blir allt populärare

Studerande har tagit studielån för 340 miljoner i år.

Studerande i trappa

Studiestöden beskärs

Stödtiden per examen förkortas med två månader.

Studentdemonstration 20.03.2013.

Polpodden: Studerande och kvinnor i skottgluggen, rim och reson?

Studiestödsreformen upprör och måste kanske revideras.

linda smids

Studerande om förslag till nedskärningar av studiestöd: en chock

"Intresset för att studera inom vissa branscher kan minska."

emoji studiestöd

Så här ser framtiden ut för studerande

Se hur förändringen i studiestödet påverkar tre studerande.

Fpa i Helsingfors.

Vilka regler gäller för studiestöd?

Tvingas studerande lyfta lån?

Studerande på väg in genom huvudingången till Vasa yrkeshögskola.

KSML: Populärare med studielån

Antalet nya lån har ökat med nästan 40 procent.

Brooklyn College

USA bågnar under studielån

Amerikanerna har 1,2 biljoner dollar i studieskulder.

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord

Färre studerande jobbar

Högskolestuderande är de som arbetar mest.

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord

Nya studerande tar allt oftare studielån

Meningen är att öka användningen av studielån

Spiraltrappa

Studielån lockande för allt fler

Studielånet har blivit betydligt populärare. Jämfört med fjolåret har den sammanlagda lånesumman ökat med åtta procent till 1,78 miljarder euro, rapporterar Finansbranschens centralförbund.

Studentdemonstration 20.03.2013.

Studiestödsreformerna duggar tätt

Sedan augusti råder nya regler för studiestödet igen, trots att följderna av den föregående studiestödsreformen år 2011 ännu är oklara. Studentkåren vid Helsingfors universitet anser att det i första hand är studenterna som förlorar på de snabba förändringarna i villkoren för studiestödet. Läs också: Så här har studiestödet förändrats

FPA i Kampen

Så här har studiestödet förändrats

I dagens högskolevärld ställs det olika krav på studenter som lyfter studiestöd beroende på när de inlett sina studier. Orsaken är att villkoren för att lyfta studiestöd ändrats två gånger de senaste tre åren. Läs också: Studiestödreformerna duggar tätt

Pengar

FPA: Straffräntan på återbetalda studiestöd bör sänkas

På Folkpensionsanstalten förstår man inte kritiken mot inkomstgränserna i studiestödssystemet. Behöver man inte socialbidrag, ska man inte lyfta det, säger man på FPA. Men räntan på de återbetalda summorna borde sänkas, säger förmånschefen till Yle Nyheter.

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord

Studiestöd i Finland lägre än i övriga Norden

Det studiestöd som högskolestuderande i Finland får är 200 - 400 euro mindre per månad än i de övriga nordiska länderna. Också inkomstgränserna för den som beviljas studiestöd är lägre i Finland, visar en jämförelse som Folkpensionsanstalten har gjort.

Malin Ekholm: Ska vi utbilda drömmare eller arbetare?

Välj med hjärtat! Följ dina drömmar! Tänk inte så mycket, utan gör vad som känns rätt! Visst. Ok. Det är ju bra att följa sitt hjärta, men sen då? När du sitter där med ditt studielån och ditt snuttjobb som gör att du inte beviljas bostadslån och med ett arbete som inte motsvarar din utbildning – var det sist och slutligen så smart att välja med hjärtat?

Slopat ränteavdrag för studielån skapar oro

Studiestödets öde har väckt livlig debatt på vår webbplats. Beslutet att slopa avdragsrätten fattades redan i samband med förhandlingarna om budgetramarna i mars.

Historiskt låg ränta på studielånen

Räntan på studielån är historiskt låg för tillfället. Genomsnittsränta på studielån i Finland vara bara 1,6 procent i februari lägre än någonsin

Pampasgrisen är Pampas nationaldags maskot.

Hem, förmånliga hem - Studieliv

När det är dags att flytta till en ny stad för att börja studera stöter de flesta oftast på problemet med att hitta en bostad.

Dags att ansöka om militärunderstöd

Folkpensionsanstalten kan betala ut militärunderstöd till värnpliktiga som gör militär- eller civiltjänst och till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Stödet täcker till exempel boendekostnader, underhållsbidrag och räntor på studielån.

Kortare studiestöd ska försnabba studier

Studierna kan i framtiden försnabbas bland annat med billigare studielån och begränsningar av studiestödstiderna. Det är en arbetsgrupp vid undervisningsministeriet som lägger fram flera olika lösningar på hur studiestödet kunde förnyas.

Snabba studier ska ge mindre studieskuld

Studerande som blir färdiga snabbt ska få hjälp med sina studielån, föreslår en arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Enligt förslaget skulle staten betala av en del av studielånet direkt till banken då examen är avlagd.

Helsingfors universitets huvudbyggnad

Helsingforsstuderande vill ha bättre villkor för studielån

Återbetalningen av studielånet borde börja först senare.