Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Purmo får cykelväg

Pedersöre kommun har godkänt budgeten för 2024. Den största förändringen som fullmäktige gjorde var att lägga till 450 000 euro för en cykelväg i Purmo.

Den blir drygt 1,5 km lång och byggs mellan Jeppovägen och Slipvägen i Lillby.

Fullmäktigeordförande, Purmobon Niclas Sjöskog (SFP) säger att cykelvägen har funnits i planerna sedan 1990-talet så nu beslöt ett enhälligt fullmäktige att gå vidare med planerna trots att staten inte bidrar med några pengar.

Byggstart blir det troligen hösten 2024.

Risk för översvämningar i Esse å

Risken för issörja och översvämningar har ökat de senaste dagarna i Esse å.

Det kalla vädret i kombination med stora vattenmängder gör att issörja (kravis) bildas ovanför forsarna och det kan hindra vattnet från att flöda vidare.

NTM-centralen följer läget via kamerabevakning och gör också besök i terrängen.

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Stenar vid havet

Pedersöre och Larsmo oense om holme i Larsmo skärgård

Pedersöre och Larsmo strider om planläggningen av en holme i Larsmo skärgård. Den 17 hektar stora holmen är trots sitt läge en del av Pedersöre kommun.

Pedersöre kommun säger nej till entreprenör som vill ha mer pengar

Huvudentreprenören för den nybyggda Axåkers skola i Pedersöre vill ha mer betalt av kommunen, med hänvisning till stigande priser orsakade av kriget i Ukraina.

Totalt handlar det om kring 100 000 euro i tilläggsersättning.

Kommunstyrelsen ser inte att det finns fog för begäran och valde att avslå anspråken.

– Vi har rätt ut det med jurister och det finns inte tillräckligt på fötterna för att vi ska bevilja ersättning, säger styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP).

Skåpbil körde fast på tågrälsen i Bennäs

En farlig situation uppstod i Bennäs i Pedersöre på torsdagen. Det var strax efter klockan elva som en skåpbil körde fast vid tågrälsen i en plankorsning. Bara trekvart senare skulle ett tåg har anlänt till platsen.

Räddningsverket kontaktade VR, som stoppade tågtrafiken på banavsnittet. Sedan fick räddningsmanskapet loss skåpbilen och bogserade bort den, eftersom fordonets ena hjul hade lossnat.

– Den här typen av situationer uppstår otroligt sällan, och den här gången hade vi tur, säger Tom Björk som är jourhavande brandmästare vid Österbottens räddningsverk till Yle Keski-Pohjanmaa.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Jordbruksmaskiner på rad.

Flera strejker i Österbotten nästa vecka

På tisdag når strejkerna Österbotten. Bland annat strejkas det i ett dygn på Wärtsilä och Hitachi Energy i Vasa.

Fackförbundet Pro meddelar att det blir avbrott i arbetet för deras medlemmar på en rad arbetsplatser i Österbotten, bland dem Amada Automation och Elho i Pedersöre, Hitachi Energy, VEO och Wärtsilä i Vasa. Strejken gäller arbetspass under tisdagen den 14 november.

Också fackförbundet JHL strejkar i ett dygn i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten på tisdag nästa vecka. Strejkerna drabbar bland annat Vasa simhall, Halkokari skola i Karleby och avfallshanteringsbolaget Ekorosk.

Strejkerna är en reaktion på regeringens planer att skära ner i den sociala tryggheten och försämra arbetsvillkoren.

I början av oktober protesterades det på torget i Vasa.

Pedersöre utreder skolor

Pedersöre tillsätter en arbetsgrupp som ska fundera på framtiden för två skolor.

Bakgrunden är att elevprognosen pekar neråt i Edsevöområdet. I dag finns där två lågstadieskolor - en finsk och en svensk - under samma tak.

Eftersom eleverna blir färre ska arbetsgruppen som kommunstyrelsen tillsatte i måndags se över om finska skolan eventuellt kunde flyttas till Sandsund där de flesta av skolans elever bor, och om Edsevö svenskspråkiga skola kunde slås ihop med Kållby.

Pedersöre höjer skatten

Pedersöre planerar att höja inkomstskatten nästa år. Kommunstyrelsen föreslår en höjning från 8,36 till nio procent.

Det kommer att ge 0,8 miljoner mer i kassan i Pedersöre.

Styrelsen beslöt däremot att inte höja fastighetsskatten. Fullmäktige avgör slutligen skattesatsen.

Vattnet i Esse och Kantlax behöver inte längre kokas

Vattnet från Esse vattenbolag och Nyby vattenandelslag behöver inte längre kokas.

För Esses del gavs uppmaningen om att koka dricksvattnet den 17 oktober och för Nybys del den 19 oktober.

Esse vattenbolag förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. Nyby vattenandelslag förser delar av Kantlax i Nykarleby.

I de tester som togs i måndags har man inte hittat några bakterier och därför är det nu säkert att dricka vattnet som kommer ur kranen.

Dricksvatten från Nyby och Esse Vattenbolag ska fortsättningsvis kokas

Miljöhälsan Kallan tog nya hushållsvattenprover på måndagen (23.10). Inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterades i proverna.

Provsvaren för enterokocker är ännu inte klara. Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 - 10 minuter.

Det var för en vecka sedan (17.10) som en råvattenbrunn kollapsade och smutsigt vatten spred sig i ledningsnätet vid Esse Vattenbolag. Samma dag kom också kokuppmaning från Nyby vattenbolag i Kantlax i Nykarleby.

Vattenbolagen fortsätter kloreringen av hushållsvattnet och därför kan det förekomma klorlukt och bismak.

Man kan tvätta sig normalt med kranvattnet. Man kan också diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Esse Vatten förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten.

Dricksvatten från Esse Vatten ska fortfarande kokas

De Pedersörebor som får sitt vatten från Esse Vatten ska fortsätta koka allt dricksvatten och vatten som används till matlagning.

På onsdagen tog Miljöhälsan Kallan flera prover och resultaten visar att vattnet inte innehåller några enterokocker.

Bakgrunden till kokuppmaningen är en råvattenbrunn som kollapsat. Brunnen stängdes då av från ledningsnätet, vilket gjorde att trycket i ledningsnätet sjönk och detta kan påverka vattenkvaliteten.

Därför är kokuppmaningen fortfarande i kraft, förutom i de byar som det tidigare informerats om att de inte berörs.

Nya prover tas för säkerhet skull på måndagen, efter det hoppas man att kokuppmaningen kan hävas.

Dricksvatten från Esse Vattenbolag ska fortsättningsvis kokas

En kollapsad råvattenbrunn påverkar fortfarande hushåll som får sitt vatten från Esse Vatten.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5-10 minuter.

Uppmaningen att koka vattnet gäller ändå inte alla hushåll. Invånare i byarna Vitsjö, Kiisk, ”Laami” (Lamasjön/Lamabacka), Hjulfors och Kattilakoski får inte sitt hushållsvatten från den kollapsade råvattenbrunnen, och behöver därför inte koka sitt vatten.

Hushållsvattnet kommer nu att kloreras och det kommer att förekomma en lukt av klor samt en eventuell bismak, skriver vattenbolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver också att man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan även diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Esse vattenbolags dricksvatten måste kokas

På tisdag kväll meddelar Miljöhälsan Kallan att Esse vattenbolags dricksvatten måste kokas.

Esse vattenbolag förser Ytteresse, Esse, Lappfors och Bäckby i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten.

En av råvattenbrunnarna har kollapsat och smutsigt vatten har spridit sig i ledningsnätet.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 -10 minuter.

Miljöhälsan Kallan kommer att ta vattenprover imorgon onsdag.

Kvinna med röd jacka får vatten ur tankbil.

Nu går det att hämta rent vatten på fler ställen i Jakobstad

Nya vattenkranar har byggts med vatten från Pedersöre.

Fågelinfluensa har hittats på minkfarmer i Pedersöre och Vörå

Fågelinfluensa har påträffats på två minkfarmer i Österbotten, meddelar Livsmedelsverket på fredagen. De smittade farmerna finns i Vörå och Pedersöre.

I mitten av september inledde Livsmedelsverket inspektioner av alla minkfarmer i landet, totalt 114 stycken. Hittills har man tagit prover på 53 farmer, och prover från 35 av farmerna har analyserats i laboratorium.

Totalt har man hittat fågelinfluensa på 27 farmer i de österbottniska landskapen, varav de flesta i Mellersta Österbotten. Enligt Livsmedelsverkets direktiv ska alla djur på farmer där man konstaterat fågelinfluensa avlivas.

Sursik skola vill delta i nytt Erasmusprojekt

Sursik skola i Pedersöre vill fungera som koordinatorskola för ett nytt Erasmusprojekt. Nämnden för fostran och utbildning beslöt i tisdags att skicka in en ansökan kring projektet.

Projektet fokuserar på framtidens mat och på hur klimatförändringarna påverkar matproduktion och matkonsumtion. Målet är att skapa medvetenhet om hållbar, hälsosam mat och hållbara alternativ som minskar den negativa inverkan på klimatet och närmiljön.

Projektet behöver finansiering på 250 000 euro och Sursik skolas andel är 58 000 euro.

Under projekttiden kommer cirka tio lärare och 25 elever ha möjlighet att delta i mobilitet till de andra deltagande länderna.

Jakobstadsregionen får plan för särskilt begåvade elever

En handlingsplan för särskilt begåvade har elever gjorts upp i Jakobstadsregionen. På tisdagskvällen godkändes planen i Pedersöre.

Pedersöre kommun vill identifiera och stöda särskilt begåvade elever, samt också stöda elever med stort intresse och förmåga till prestationer över och utöver läroplanens mål.

Det här ska göras genom handledning, genom att flytta upp elever i ett, flera eller samtliga ämnen och genom att eleven blir utmanad och stimulerad genom berikning, som till exempel egna projekt eller ämnesfördjupning.

Enligt planen handlar det inte om att skapa nån elit utan om att alla elever har rätt att få stöd och utmaningar på rätt nivå så att var och en kan utvecklas till sin fulla potential.

Enligt planen behöver särskilt begåvade elever identifieras så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan, för att minimera risken för att skolan upplevs som onödig och eleverna mister sin motivation.

Pedersöre kommun står inför stora utmaningar inom bildningsväsendet

Nämnden för fostran och utbildning i Pedersöre gick igenom budgeten för nästa år på tisdagskvällen. Enligt ordförande Christian Dahlin (SFP) har bildningsväsendet stora svårigheter att hållas inom budgetramarna.

Enligt honom beror det här på väldigt stora kostnadsökningar och tilläggsresurser behövs för att kunna erbjuda den service som kommunen erbjuder idag.

Då det gäller gymnasieutbildningen ser kommunen ut att klara sig inom ramarna, men inom alla andra sektorer behövs mer pengar.

Tågstationen i Bennäs kan få fler parkeringsplatser

I nuläget är parkeringen på tågstationen i Bennäs i Pedersöre ofta överfull, särskilt helgtid.

Den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden diskuterade ärendet på sitt möte på måndagen. Man gick in för att förstora parkeringen med upp till 90 platser. För det krävs en ändring i detaljplanen.

Pedersöre kommun ska ta fram ett förslag på hur kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna i regionen.

Tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.

Ny landskapsplan kan komma att tillåta massiv vindkraftspark i Purmo

Det finns en hel del att anmärka på gällande den planerade vindkraftsparken i Purmo. Inte minst att den inte följer Österbottens nuvarande landskapsplan. Men det kan det bli ändring på.

Jakobstadsregionen skjuter upp beslut om eget sysselsättningsområde

De fem kommunerna i Jakobstadsregionen skjuter upp beslutet om att bilda ett eget sysselsättningsområde.

Enligt Jakobstads stadsdirektör Anne Ekstrand vill man vänta ut förhandlingarna om ett område som skulle täcka hela Österbotten. Den kommunala samarbetsnämnden tar upp ärendet på nytt om två veckor, den 10 oktober.

Från och med 2025 överförs ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Mindre kommuner kan gå samman i sysselsättningsområden som ordnar tjänsterna.

Kommunerna ska välja vilket område de vill höra till inom oktober. Hittills har Vasa och Korsholm erbjudit sig att agera värdkommun för sysselsättningsområden.

Järnvägsspår som leder till Kaskö hamn.

Vasa hamn och Kasköbanan får pengar om regeringens budgetförslag går igenom

Pengaregn över Österbotten i regeringens budgetförslag.

Kvinna som ler tittar in i kameran.

Pedersöre inför medborgarbudget – över hundra förslag på hur pengarna ska användas

Pedersöre kommun har reserverat 10 000 euro i nästa års budget som invånarna själva får bestämma över. Initiativet kallas medborgarbudget eller deltagande budgetering.

Papperstallrikar till 800 personer dagligen i Pedersöre fram tills jul

I Pedersöre kommer alla studerande och personal på Sursikbacken att äta ur engångskärl i höst. Det beror på att köket i Sursik renoveras och just nu finns ingen disklinje.

Totalt blir det mer än 800 personer som kommer att äta från papperstallrikar och dricka ur pappersmuggar tills köket är klart kring jul.

– Ingen på backen är särskilt förtjust i det här. Vårt läsårstema är hållbar utveckling, så snacka om ironiskt, säger rektor Martin Ahlskog.

Ahlskog poängterar ändå att man har sökt alternativ men en köksrenovering gick inte att stöka undan på några få sommarmånader.

På Sursikbacken finns högstadium, gymnasium och närvårdarutbildning.

Skolelever står i en klunga.

Elevrekord väntas i Pedersöre – Sursik kan toppa med 563 elever i höst

Köksrenovering gör att eleverna äter ur engångskärl i höst.

Bild på en polis med reflexväst bakifrån.

Man placerade 12 kilo dynamit i en bekants bil i Pedersöre – gjorde det på skämt

Offret såg inget roligt i det hela och ringde polisen.

Dricksvatten i Pedersöre behöver inte längre kokas

Uppmaningen om att koka Willbacka Nya vattenbolags mat- och dricksvatten är inte längre i kraft.

Förra veckan konstaterades koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Men nya prover som togs torsdagen den 3 augusti visar inga spår av koliforma bakterier och därmed är det igen säkert att använda vattnet.

Invånare i Lillby i Pedersöre uppmanas koka sitt vatten

Det har konstaterats koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Vattenprovet togs den 1 augusti. Nya prover kommer tas på torsdag 3 augusti.

I ett pressmeddelande uppmanar miljöhälsovården i Pedersöre kommun invånarna som berörs att koka allt dricksvatten samt allt vatten som ska användas vid matlagning i 5-10 minuter.

Nu kommer vattenbolaget inleda en klorering av hushållsvattnet. Det innebär att det kan förekomma lukt av klor.

Klor dödar skadliga mikrober, men det orsakar inte sanitära olägenheter. Man kan tvätta sig normalt.

Inbrott i Bennäs – polisen ber allmänheten om tips

Polisen meddelar om ett inbrott i ett enfamiljshus i Bennäs i Pedersöre. Inbrottet inträffade vid lunchtid på torsdagen förra veckan. Ärendet utreds som grov stöld.

Två svartklädda män sågs avlägsna sig från området på en fyrhjuling. Nu ber polisen allmänheten om tips om händelsen.

Den som har sett en grön fyrhjuling med förvaringsbox röra sig i Bennäs under torsdagen kan skicka mejl till vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Pedersöre kommuninvånare får föreslå hur 10 000 euro ska användas

Nu får kommuninvånarna i Pedersöre rösta om hur medborgarbudget på 10 000 euro används.

I december beslöt Pedersöre kommunfullmäktige att summan ska reserveras till ett ändamål som medborgarna själva väljer. Initiativet blir kommunens första medborgarbudget.

Både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i Pedersöre får komma med idéer och rösta om hur budgetanslaget ska användas.

Förslagen samlas in via en öppen webbenkät som är öppen mellan 26 juni och 11 augusti 2023. Kommunen väljer sedan ut 5-10 förslag som går vidare till omröstning.

Det förslag som vinner omröstningen kommer sedan förverkligas som en del av kommunens verksamhet.

Rösta om hur medborgarbudgeten ska används här: https://link.webropol.com/s/medborgarbudget

Man sitter i odling.

Reko fyller 10 år – har påverkat både handel och konsumtion enligt grundaren

Finns i 20 länder och har figurerat i EU:s jordbruksutskott.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida