Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Skarvsamhälle

Arbetsgrupp: Inget tak för skarvförekomst i Österbotten

Skarvarbetsgruppen enades inte om förslaget.

Läktaren i ishall

Föreningar vill bygga en tredje ishall i Borgå

Porvoon Taitoluistelijat och Hunters juniorer kan betala.

Gamla brandstationen i Hangö

Gamla brandstationen i Hangö kan bli museum

Samlaren Sten Johansson vill köpa fastigheten.

Skolelever i grupp som funderar kring den nya skolan.

Elever planerar och pysslar sin drömskola

Planeringen av Borgås enhetsskola tar ny start.

Skidskytte-VM kör igång i Kontiolahti.

Närpes får en skidskyttestadion

Den första i Finland med de nya hårdare miljökraven.

Spårvagn på väg från hållplats

Invånarföreningar: Spårvagnsnätet i gamla stadsdelar försämras

Invånarföreningarna i Kronohagen, Kottby och Eira är missnöjda med förslaget till nytt spårvagnsnät i Helsingfors. De anser att spårvagnsnätet nu förbättras i nya stadsdelar och försämras i gamla.

Raimo Hentelä, ordförande för Yxpila invånarförening

Flera års försening hotar Ekokems investering i Karleby

Ekokem har inte lyckats övertyga invånarna i Yxpila. Invånarföreningen kommer att lämna in besvär mot företagets tillstånd att bygga en reningsanläggning och slutdeponi för industriavfall. Det är helt ofarligt, säger man på Ekokem och företaget är beredd att bygga trots att projektet försenas.

Tyska holmens bro förargar

Tyska holmens bro diskuterades i Kimitoöns kommunfullmäktige på måndag. Socialdemokraterna lämnade in en motion om att kommunen så snabbt som möjligt bör göra något åt den dåliga bron.

"Bara fördelar med att köpa närproducerat bröd"

Vasa stads planer på att satsa på närproducerat bröd kan rädda den österbottniska bageriverksamheten. Det tror Susanne Ahlnäs, vd för bageriet Othello. I och med att stadens avtal för livsmedel går ut under våren och hösten beslöt Vasa stadsstyrelse att ge bagerier från närområdet möjligheten att få kontrakt.

Skonaren Vega blir kvar på landbacken

Krigsskadeståndsfartyget Vega står i ett skjul på landbacken i Gamla Hamn i Jakobstad och kommer aldrig att segla mer. Det finns ändå stora planer för fartyget som funnits i Jakobstad sedan 1997.

Jack Ryan:Shadow Recruit, Chris Pine

Jack Ryan värmer upp det kalla kriget

Tom Clancys CIA-agent Jack Ryan debuterade i ”The Hunt for Red October” 1984. Trettio år senare axlar skådespelare nummer fyra rollen. Chris Pine är ny, men ingredienserna gamla.

Mikko Ollikainen

"Vi är skeptiska till tvång"

Kommunminister Henna Virkkunen besöker Vasa på tisdag för att diskutera regeringens planer på kommande kommunsammanslagningar. Mikko Ollikainen, kommundirektör i Malax, tror att Virkkunens besök i första hand beror på kommunernas vitt skilda svar på spörsmålet om utredningsområden.

K-supermarket.

Ny K-market i Nykarleby börjar byggas i vår

Ruokakesko börjar i vår bygga sitt länge planerade bygge av en supermarket i Nykarleby. Supermarketen kommer vid Kvarnvägen vid norra infarten till Nykarleby.

Mikaela Smedinga

Hon leder verksamheten på Juthbacka

Mikaela Smedinga är nytillträdd verksamhetsledare för Stiftelsen Juthbacka i Nykarleby. Hon började jobba den här veckan och ska nu leda och utveckla verksamheten.

Campingområdet Svanen.

Svanesång för campingområdet i Jakobstad

Campingområdet Svanen i Jakobstad öppnas troligen inte sommaren 2014. Tekniska verket föreslår för stadsstyrelsen att man tar time-out i väntan på klara besked om framtiden för campingen.

Tidtabellen för Olkiluoto 3 ett frågetecken

Kärnkraftsbolaget Industrins Kraft TVO och den franska reaktorleverantören Areva är på krigstigen igen. Och också denna gång gäller det tidtabellen för reaktorbygget i Euraåminne.

Klubba på bord.

Korsholm klubbade igenom stram budget

Korsholmspolitikerna var eniga då fullmäktige slog fast nästa års budget. Budgeten är stram och investeringarna skjuts upp.

Skolor under samma tak vill samarbeta

Kimitonejdens skola och Kemiönsaaren keskuskoulu vill samarbeta ännu mer. Ett gemensamt lärarrum känns inte alls som en främmande tanke, menar rektorerna.

Guldhuset i Åbo, hösten 2012

Småföretagare flyr höga hyror

Höga hyror gör det svårt för småföretagare att etablera sig i Åbo centrum. Hyresvärdarna tvekar ändå då det gäller att sänka hyrorna.

Hirvensaloskolan fick bygglov

Det nya skolbygget i stadsdelen Hirvensalo i Åbo har beviljats bygglov.

Sibbo gamla gråstenskyrka.

Nytt församlingscenter i Sibbo - men först om flera år

Kyrkliga samfälligheten har planer på att bygga ett nytt församlingscenter i Kallbäck. Centret ska stå klart år 2017

Gerby skola i Vasa

Lärarna blir trötta då Vasa stad sparar

Vasa stads sparkrav drabbar nu också skolorna och lärarna. Det finns bland annat betydligt mindre pengar att anlita vikarier för. Det har lett till ökad arbetsbörda i skolorna och nu börjar lärarkåren lida av trötthet.

kvarn, västankvarn gård, västnylandVästankvarn gård

Köttproducenter vill behålla sina varumärken

Köttproducenterna i Västnyland välkomnar ett nytt slakteri i regionen, men är måna om att behålla sitt varumärke. Det här med anledning av det slakteri som planeras i Västankvarn. Alternativet skulle vara att marknadsföra produkterna genom ett gemensamt västnyländskt varumärke.

Bild som visar trädgårdskvarter på det nya området  "Sjundeås hjärta".

Sjundeås värmecentral ska flyttas

Sjundeå kommun planerar flytta sin värmecentral på Bangårdsvägen för att ge plats för bostäder när bostadsområdet Sjundeås hjärta byggs upp. Tanken är att värmecentralen placeras mellan Brännmalmsvägen och järnvägen.

Västankvarn försöksgård i Ingå.

VN: Stort slakteri planeras i Västankvarn

Det är aktiebolaget Svenska småbruk och egna hem som ligger bakom planerna skriver Västra Nyland (3.10). Enligt aktiebolaget har de lokala köttproducenterna länge efterlyst ett närslakteri.

S:t Karins centrum en sommardag.

S:t Karins simhall förstoras

I S:t Karins planerar staden att förstora simhallen. Samtidigt vill man göra det lättare att parkera vid simhallen och korsningen till Pargasvägen ska bli säkrare.

Människor som går omkring på en husvisning.

Karamellfabrik kan bli bostäder

Karamellfabriken i Kärsmäki i Åbo föreslås bli boende och serviceboende. Landskapsmuseet vill skydda de äldsta byggnaderna på område

Flera varuhus i Vasa väntar på grönt ljus

Det är inte bara Ikea-planerna som få vänta på Miljöministeriets beslut om etapp 1 av landskapsplanen i Vasa. Handelslaget KPO vill bygga ett stort varuhus i Risö, men är osäkra på om de får göra det på grund av den nya markanvändnings- och bygglagen. Affärskedjan Minimani däremot, som vill bygga i Liselund, är mera hoppfulla.

Helsingfors: Vi har inte råd med mera smartbussar

HRT:s planer på att öka på antalet smartbussar från det nuvarande 10 till 100 fram till år 2016 är för dyra. Helsingfors hoppas på att HRT skulle gå med på att hålla sig inom budgetramarna.

Gamla rödtegelbyggnader på ett kasernområde. Dragsvik.

20 000 kvadratmeter nytt på Dragsviksstranden

Fåglar, fladdermöss och historiska byggnader skyddas bättre i det nya förslaget till detaljplan för Dragsviksstrand i Ekenäs. 20 0000 kvadratameter ny byggrätt kompletterar områdets befintliga byggnader på 10 000 kvadratmeter. Se bildgalleri.

Ja till Herlins byggplaner i Tvärminne

Miljönämnden i Hangö beviljar undantagslov för Ilkka Herlins byggplaner i Kallvassa i Tvärminne. Östersjöstiftelsen Baltic Sea Action Group vill bland annat ordna internationella seminarier där.

Centern planerar interpellation om hemvårdsstödet

Centern planerar en interpellation om hemvårdsstödet. Centern anser att de ändringar som regeringen planerar innebär att hemvårdsstödet de facto skärs ner. Centerns riksdagsgrupp beslutar officiellt om interpellationen på torsdagen.

Över 40 butiksbiträden betjänar kunderna under rusningstid.

Varuboden-Osla förteget om planer i Västnyland

Keskos konkurrent Varuboden-Osla berättar inget om handelslagets planer för Västnyland. Verkställande direktör Hannu Krook vill ogärna kommentera Citymarketplanerna i Norra hamnen i Ekenäs eller om handelslaget har deltagit i diskussioner kring området.

Rykte om missiler i Medelhavet

Den ryske försvarsminister Sergej Sjojgu säger att två missiler har avfyrats i Medelhavet. Enligt Sjoigu verkar missilerna inte att ha träffat några mål i Syrien. Varken USA eller Nato känner ändå till att några missiler har avfyrats.

Visualisering av storkommuner

En enda västnyländsk kommun?

Regeringens planer på tvinga kommuner att fusioneras gäller inte Västnyland. Det bedömer kommundirektör Jarl Boström i Ingå. Men en storkommun är ett allvarligt alternativ.

Nestekorsningen i österby

Staden lobbar för ombyggd Nestekorsning i Ekenäs

Nu vill Raseborg få fart på att bygga om den trafikfarliga så kallade Nestekorsningen i Ekenäs. Staden lobbar för att statliga myndigheter ska börja bygga om korsningen. Se video.

Startskott för Ekåsenplanen

Planeringen av det stora sjukhusområdet på Ekåsen i Ekenäs kör nu i gång. Meningen är att undersöka hur området lämpar sig för bostadsbyggande.

Båttätt i Sommaröstrand.

Också grannar mot brygga i Bjurs

Det är inte bara Ingå kommun som kraftigt motsätter sig Vanda stads planer att bygga en större båtbrygga på Bjursområdet i Ingå skärgård. Också tre grannar har lämnat in besvär.

Raseborgs stads karta som visar gränserna för planeområdet.

Pojo blir fräschare med modern plan

Raseborgs stad vill planera om centrum i Pojo. Stadsstyrelsen behandlar på måndag (19.8) ett förslag om att kyrkbyn ska få en ny detaljplan.

Öster om Strand i Ingå småbåtshamn planeras ett affärscentrum och bostadshus.

Stora planer för Strandområdet i Ingå

Tidigare rallymästaren, Ingåbon Marcus Grönholm och bolaget GSP Group från Esbo har planer på ett stort projekt i anslutning till affärscentret Strand i Ingå småbåtshamn.

Henrik Skytte

VIFK:s byggplaner hotar inte VPS-hallen

På sistone har det varit lite uppståndelse och skriverier kring VIFK:s planer på en ny träningshall. Enligt en insändare i Vasabladet har VIFK planer på en träningshall vid allaktivitetsplan i Vasa som skulle innebära att VPS-hallen måste rivas eller flyttas.

Iskmosunden i Korsholm

Iskmosunden i Korsholm växer igen

Runt de små sjöarna finns både fastbosatta och fritidsbostäder. Den nybildade föreningen Iskmosunden har fått sammanlagt 27 000 euro av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Korsholms kommun och föreningsmedlemmarna.

Riksväg 25 i Langansböle, ett bullerskydd i trä syns till vänster, en skylt om kameraövervakning till höger.

Nya tag i kampen mot buller i Åbo

Åbo har presenterat sin första handlingsplan för bullerbekämpning. I den nya planen gick man igenom aktuella projekt och framtida alternativ för bullerbekämpningen.

Gasums karta visar naturgasnätet i Finland och planerade terminaler och linjer.

A-studio: Hård dragkamp om LNG-gasen till Ingå

Inom kort ska EU-kommissionen avgöra om Finland eller Estland ska få den stora terminalen för flytande naturgas (LNG). Naturgasbolaget Gasum propagerar för Ingå medan Estland drar hemåt mot Paldiski.

Joni Wiman deltar i EM-rallycross i Kouvola

Pojokillen Joni Wiman kommer att delta i en deltävling i EM i rallycross den här säsongen. Wiman, 19, kör i Tykkimäki i Kouvola andra veckoslutet i juni.

Sjundeå kommungård i november 2012. I bakgrunden skymtar den gräsplan där en flyttbar kanslibyggnad ska få plats.

Sjundeå stramar åt nästa år

Sjundeåborna kan räkna med högre skatter och nedskärningar i servicen nästa år. Läget är redan nu dåligt, så verksamheten nästa år får absolut inte kosta mera än hittills, snarare tvärtom.

En flintskallig mörkhyad man sitter med ryggen till i lokalbussen.

Flyktingar väcker diskussion i Sibbo

Planer på att ta in flyktingar och att anställa en flyktingkoordinator har väckt diskussion på sociala medier och i tidningars insändarspalter.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida