Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors, med riksdagshuset i bakgrunden.

Malax och Korsnäs investerar och siktar på plusresultat

Båda kommunerna slog fast budgeten på måndagen.

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.

Stadsstyrelsen i Vasa vill avsätta stadens medlemmar i avfallsnämnden

Föreslår för fullmäktige att ett tillfälligt utskott bildas.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Allt fler uppmanar Vasaregionens avfallsnämnd att följa domstolens beslut

Snart kommer NTM-centralens vite till avfallsnämnden.

Korsnäs förbereder sig på att stänga av vattnet i kväll

Korsnäs planer på att stänga av vattnet ser ut att bli verklighet.

Vattenförbrukningen är onormalt hög i Taklax och Harrström och man misstänker en läcka, men har inte lyckats lokalisera den. I förlängningen leder läckan till onödiga utgifter för kommunen, säger Ulf Granås som är teknisk chef i Korsnäs.

Planen är därför att stänga av vattnet på måndag kväll klockan 22 för att gå igenom ledningsnätet stegvis och ringa in läckan. Kommunen har drygt 170 kilometer vattenrör, i första hand misstänker man att läckan finns någonstans bland de äldre rören.

Om vattnet stängs av måndag kväll så slås det på igen på tisdag morgon klockan 06, men riskerar då flöda ojämnt och missfärgningar kan förekomma.

Drönarbild av gruvområdet i Korsnäs

Svenskt företag funderar på att utvinna energi vid gruvan i Korsnäs

Finländsk-australiska Bambra vill leta malm.

Lättklädda människor på en sandstrand. I förbrunden ligger en man i simbyxor på sanden.

Fredagen var exceptionellt varm – efter värmen följer regn

Närmare tio grader varmare än det brukar vara så här års.

Vasa stads bildelningsbilar parkerade bakom tekniska verket.

Regeringen slopar kraven på klimatplaner i kommunerna

Kommuner tar beskedet med en axelryckning.

Fiskare föll i vattnet utanför Korsnäs

Två fiskare föll ur sin båt och hamnade i vattnet vid Remmargrynnan i Korsnäs på lördag kväll. En förbipasserande kunde lyfta upp dem i sin båt.

Således löste sig situationen redan innan räddningsverket hann fram till platsen. De två personerna hade fint nog flytväst på sig.

På söndag morgon kom ett larm om en person som befann sig på taket till ett våningshus i Jakobstad.

Personen ska ha betett sig märkligt. Men inte heller i det här fallet behövde räddningsverket skrida till verket. Personen hade självmant klättrat ner längs med stegen.

Poliisiauto ratsiassa.

En rad inbrott i Malax och Korsnäs – tjuvarna har knackat på dagtid

Polisen: Ring 112 vid inbrott så ingen tid går förlorad.

Emma Sand blickar ut över Bottenhavet i Korsnäs.

Havsvindkraft ska blåsa in miljontals euro till Korsnäs: ”Vi ska vara med och rädda världen”

Ledningen för Korsnäs kommun bubblar av entusiasm. Den planerade havsbaserade vindkraften uppskattas inbringa sju miljoner euro per år. Men det blir nödvändigtvis inte en lätt match, medger kommundirektör Christina Båssar.

Algläget i Österbotten stabilt – mindre observationer av cyanobakterier utanför Korsnäs och Jakobstad

Den senaste veckan har observationerna av cyanobakterier, eller blågröna alger, ökat något i de österbottniska landskapen, enligt NTM-centralen. Men läget är ändå lugnt.

Cirka fem kilometer från kusten, utanför Korsnäs, observerades förra veckan cyanobakterier, men det blåsiga och regniga vädret kan ha gjort att dessa blandats med djupare vattenskikt.

Mindre mängder cyanobakterier har också observerats vid Kåtaflagan utanför Jakobstad.

Det svalare vädret kan ha lugnat ner läget, men när vädret blir varmare kan mängden cyanobakterier öka snabbt.

Läget kan variera och det kan lokalt finnas cyanobakterier som inte syns i den nationella alguppföljningen.

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank går ihop

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank har beslutat om en fusion mellan bankerna. Beslutet fattades på Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde på måndagen.

Den nya banken kommer att heta Vasa Andelsbank. Banken inleder sin verksamhet första november.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver bankerna att fusionen inte innebär någon ändring för kunderna. Kundrelationerna fortsätter som förut. Korsnäs Andelsbanks ägarkunder blir ägarkunder i Vasa Andelsbank och behåller alla sina rättigheter.

Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk säger enligt pressmeddelandet att fusionsbeslutet är glädjande.

”En samgång är en positiv sak för kunderna. Genom att förena våra krafter tryggar vi den fortsatta verksamheten. En regional bank kan erbjuda mer omfattande tjänster än i dag både för privatkunder och för företagskunder.”

Grusväg som leder till ett gult hus.

Barn uppmanas ha ljud och gå i grupp – vaksamhet i Korsnäs då vargobservationerna rullar in

Rektor: Vill inte skrämma upp någon men det är besvärligt.

Högt valdeltagande i Larsmo, Pedersöre och Korsnäs

De svenskspråkiga kommunerna i Österbotten utmärkte sig igen när det gäller högt valdeltagande i riksdagsval.

Tre kommuner i Vasa valkrets nådde över 80 procent i valdeltagande; Larsmo, Pedersöre och Korsnäs. Efter dem kommer Malax och Vörå.

Dessa kommuner var i topp även för fyra år sedan.

I Larsmo var Peter Östman (KD) etta, i Pedersöre Anna-Maja Henriksson (SFP) och i Korsnäs Anders Norrback (SFP).

Malax och Vörå är speciella på så sätt att Mikko Ollikainen (SFP) drog flest röster i dem båda. Ollikainen är från Malax men har tidigare varit kommundirektör i Vörå.

Högst valdeltagande i hela landet hade Grankulla.

Korsnäs kommun på plus

Korsnäs gjorde ett positivt år ifjol sett till bokslutet. Resultatet landar på drygt 215 000 och efter bokslutsdispositioner är överskottet drygt 451 000 euro.

Både personalkostnader och köptjänster ökade under 2022 jämfört med året innan, men också skatteintäkterna och statsandelarna ökade.

Lånebördan per invånare ligger på 2927 euro, det är något mindre än året innan då det låg på 3070 euro per invånare.

I Korsnäs har invånarna flitigt installerat solpaneler

Att installera solpaneler blir allt mer populärt och av alla elanslutningar inom Vasa elnäts område producerades förra året solel vid mer än tre procent. Det var mer än vad man hade uppskattat.

Inom distributionsområdet finns det idag totalt över 1 200 förbrukningsplatser med elproduktion i mindre skala. Varje månad kopplas cirka 40 nya förbrukningsplatser med egen produktion in i nätet.

”När man ser på Vasa elnäts område på basen av invånarantal så har Korsnäs flest solenergisystem per invånare. Betraktar man siffrorna på postanstaltnivå så är det postnummer 66400 (Laihela) som vinner racet”, konstaterar specialsakkunnig Ari Salo i ett pressmeddelande.

Vasa elnät står för elöverföringen i Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela, Korsnäs, Malax och delar av Närpes.

Korsnäs renoverar Harrström daghem

Harrström daghem i Korsnäs stängs för renovering i sommar. För att barnen ska få rum på de andra daghemmen i kommunen kommer alla vårdnadshavare i hela kommunen erbjudas avgiftsfri småbarnspedagogik i juni om de kan ha barnen hemma.

Daghemsföreståndare Emma Häggblom på Korsnäs kommun uppger att de har tillräckligt med platser att erbjuda inom småbarnspedagogiken.

Vad gäller lokalerna finns det ett visst renoveringsbehov. Harrström daghem ska alltså renoveras och därtill finns det utrymmesbrist på daghemmet i Molpe.

Enligt Emma Häggblom har kommunens småbarnspedagogik ett bra utgångsläge vad gäller resurser, men visst behöver Korsnäs likt många andra kommuner i Österbotten fler anställda till småbarnspedagogiken.

- Vi söker speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik, säger Häggblom.

Den del av Harrström daghem som renoveras i sommar är köket som ska få ny inredning samt golvmatta. Daghemmet håller stängt juni och juli.

Prästen Rose-Maj Friman klädd i vit alba står framför fönster med glaskonst i Brändö kyrka i Vasa.

Rose-Maj Friman använder karta och kompass både på jobbet och fritiden

Tillträdde som kyrkoherde i Korsnäs församling den 1 mars.

En man med en blå tröja sitter i en soffa.

Vissa saknas, andra lever på gatan – Khaled i Korsnäs oroar sig över sina släktingar i Turkiet och Syrien

Räddningsarbetet fortsätter i rasmassorna efter jordbävningen i Turkiet. För Khaled Hussien i Korsnäs känns allting overkligt. En stor del av hans släkt finns i de drabbade områdena och han vet inte om de klarat sig eller inte.

Porträttfoto på Elena Kivioja

Vattenfall Finlands vd: ”Jag tror att vi har hittat en jättebra partner i Korsnäs”

För 20 år sen var det inte så många som trodde på vindkraft och i synnerhet inte havsbaserad vindkraft. I dag är läget ett annat och Vattenfall Finlands vd Elina Kivioja tror att havsvindkraften kommer att ha stor betydelse för Finland.

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät kommer i år att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes.

I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med arbetet utvidgas också elstationen i Gerby.

I Korsnäs ska cirka 20 kilometer elnät grävas ner i marken och cirka 5 kilometer luftledningar dras. I projektet ingår också nio nya parktransformatorer. Också i Närpes ska elkablar grävas ner i marken och nya luftledningar byggas.

Dessutom kommer bolaget att byta ut nästan 70 000 kunders elmätare till nya smarta mätare. Det här gör det möjligt för hushållen att i allt större grad följa och styra sin förbrukning i realtid.

Vasa Elnät informerar sina kunder närmare om mätarbytet när saken är aktuell på respektive område.

Vaasan taiteiden yö 2022

Vasa har över 68 000 invånare för första gången

I över hälften av de österbottniska kommunerna minskade befolkningen.

Andelsbankerna i Korsnäs och Vasa planerar fusion

Styrelserna för Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank planerar en fusion. Planen är att fusionen skulle genomföras hösten 2023.

”Vi söker en långsiktig lösning och anser att en fusion med Vasa Andelsbank är det bästa alternativet för våra ägarkunder och banken”, säger Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk i ett pressmeddelande.

”Vi har en gemensam klar vilja att stärka regionens livskraft och tjänsterna för våra ägarkunder såväl för dem som bor nära som för dem som bor längre bort”, säger för sin del Michael Söder, styrelseordförande för Vasa Andelsbank.

Ett beslut om fusion kan fattas vid Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde i vår.

Totalt har de båda bankerna drygt 80 anställda.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Fortfarande ingen förklaring till varför en del hushåll i Korsnäs har illasmakande vatten – men inga hälsovådliga bakterier har ännu hittats

Dricksvattnet i Korsnäs innehåller vad man vet inga bakterier som gör att det skulle behöva kokas före användning. Men vattnet luktar och smakar fortfarande illa.

Problem med dricksvattnet i Korsnäs

Korsnäs kommun meddelade på tisdagen om lukt- och smakproblem med dricksvattnet i kyrkbyn.

På kommunens webbplats skriver man att det har varit problem med vattnet också tidigare, men att det inte har varit farligt att dricka eller använda.

Västkustens miljöenhet har tagit prover på vattnet under dagen. Problemen utreds.

Österbottniska kommuner får pengar för ungdomars idrottande

Malax kommun har beviljats 47 600 euro i statsstöd för att öka skolelevernas fysiska aktivitet.

Syftet är att i Malax och Korsnäs vidareutveckla en verksamhetsmodell inom motion och idrott för ungdomar i årskurserna 7-9, samt en liten del för andra stadiets studerande.

Bland övriga mottagare i Österbotten finns till exempel Korsholms kommun som beviljas strax över 30 000 euro och Vasa stad som för två olika projekt beviljas sammanlagt cirka 40 000 euro.

Totalt delar Regionförvaltningsverken ut nästan två miljoner euro i samband med projekten Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Projekten strävar efter att öka skolelevernas och studerandenas fysiska aktivitet och studieförmåga.

En elmontör som arbetar.

Företag bygger solcellspark i Korsnäs – 600 solpaneler installeras innan våren

I solcellsparken utvecklas smarta lösningar och möjligheter för att använda solen som energikälla.

Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

Planerna på ett nytt stödtjänstbolag i Österbotten går framåt – ska sälja mat- och städtjänster till välfärdsområdet efter årsskiftet

Efter vårdreformen får kommunerna inte längre sälja mat- och städtjänster till välfärdsområdena. I Österbotten ska därför några kommuner grunda ett stödtjänstbolag, som enligt plan kör igång efter årsskiftet, säger Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

Brand längs Sjövägen i Korsnäs.

Pådrag i Korsnäs efter brand i källare

Ska handla om en tvättmaskin som brunnit.

Kranvatten i Nousis

Pörtomvatten måste fortfarande kokas – problem med vattnet också i Korsnäs

Vattnet innehåller fortsättningsvis koliforma bakterier.

De Geer -moreenimuodostelmat Merenkurkun vesillä. Jääkauden muovaamia kiviröykkiöitä.

Invånare hörs om nytt naturskyddsområde i Kvarken

Största delen av området finns i Korsholm.

Österbottniska kommunvapen i statens ämbetshus på Brändö i Vasa.

Kommunerna ser tillbaka på ett positivt fjolår: "Det är väldigt roligt att det gick så bra"

Ränteutvecklingen på kommunernas lån oroar Kommunförbundet.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida