Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Krock med traktordäck orsakade lördagens dödsolycka

Polisen har utrett orsakerna till olyckan där två personer miste livet i Nykarleby under lördagen.

Enligt preliminära uppgifter inträffade olyckan då föraren av en personbil körde på bakdäcket på en traktor som framför personbilen. Till följd av kollisionen svängde bilen in i mötande körfält där den krockade med en mötande personbil.

I den mötande bilen fanns två personer. Båda avled på olycksplatsen trots återupplivningsförsök.

Polisen fortsätter att utreda olyckan.

Blåljus på en polisbil.

Två människor omkom i bilolycka på riksväg 8

En omkörningskrock inträffade på riksväg 8 i Nykarleby på lördagen.

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Nykarleby siktar på ett plus nästa år

Stadsstyrelsen i Nykarleby har godkänt nästa års budgetförslag. Siktet är inställt på ett plusresultat på cirka 1,2 miljoner.

Investeringarna uppgår till 4,2 miljoner. Av det är kring 1,5 miljoner reserverat för skolbyggnader i centrum och strax under en miljon för Ekorosks återvinningsstation.

I ett pressmeddelande säger stadsdirektör Martin Norrgård att staden har några bra år bakom sig då inkomsterna varit goda på grund av fördelaktiga statsandelar och skatteintäkter.

– Vi är förstås medvetna om den offentliga ekonomins utmaningar så det finns en del orosmoln inför framtiden, säger Norrgård.

I beredningen till styrelsen konstateras också att stadens samfundsskatteintäkter utvecklas svagare än riksgenomsnittet. Och med tanke på den kris som den i Nykarleby historiskt starka pälsnäringen just nu genomgår, finns det all orsak att vara uppmärksam på näringslivets utmaningar i framtiden.

Man i skyddsglasögon polerar en telefon

Din slitna mobil kan få ett nytt liv i Jeppo: ”Vi är först med det här i vår bransch”

Företagen behöver satsa hållbart för att hållas a jour.

rävar i pälsfarm

Nya fall av fågelinfluensa på tio farmer med räv och finnsjubb – kartläggningen nu halvvägs

Kartläggningen av fågelinfluensa har gått snabbt och Livsmedelsverket tror att arbetet kommer att vara klart i slutet av året.

Vatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby måste inte längre kokas

Knuts Vattenandelslags hushållsvatten behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Uppmaningen om att koka Knuts vattenandelslags mat- och dricksvatten gavs efter den 9 november då koliforma bakterier hittades i vattnet.

I provet som togs i tisdags kunde inga bakterier längre påvisas.

Kloreringen av hushållsvattnet fortsätter, skriver Miljöhälsan Kallan i ett pressmeddelande på fredagen.

Nykarleby behöver inte höja skattesatsen

Nykarleby bibehåller inkomstskattesatsen på 8,6 procent. Prognosen för i år visar på en skatteintäktsökning och även för nästa år verkar både skatteintäkterna och statsandelarna totalt sett öka något. Därför bibehåller man nuvarande skattesats.

Fullmäktiges ordförande Steven Frostdahl (SFP) säger att Nykarleby har en god sysselsättning och ett stabilt näringsliv, trots att pälsnäringen för närvarande har det tufft.

Staden har en välskött organisation och ekonomi och kan därför hålla skattesatserna på en vettig nivå. De främsta utmaningarna är framtidssatsningar på skolor i centrum.

Man med skägg och glasögon står utanför ett tegelhus.

Monåborna tar vattenproblemen med ro: ”Folk har blivit för bekväma av sig”

De stora regnmängderna orsakar bakterier i vattnet.

Dricksvattnet i Monå måste kokas innan användning

Vatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby måste kokas innan användning. Det meddelar Miljöhälsan Kallan efter att ett vattenprov på onsdagen visade att det finns koliforma bakterier i vattnet.

Dricksvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 till 10 minuter. Man kan tvätta sig normalt med vattnet, men kärl som diskats med okokt vatten måste torkas noggrant efteråt.

Kokuppmaningen gäller tills vidare. Miljöhälsan Kallan tar nya vattenprover tisdagen den 14 november.

Senast Knuts vattenandelslag hade problem med bakterier var i september.

Man står vid ett trafikmärke.

Blinkande varningsmärken och ljudfyrar ska minska älgkrockarna på riksväg 8

Förra vinterns försök med en ljudfyr gav strålande resultat.

Vattnet i Esse och Kantlax behöver inte längre kokas

Vattnet från Esse vattenbolag och Nyby vattenandelslag behöver inte längre kokas.

För Esses del gavs uppmaningen om att koka dricksvattnet den 17 oktober och för Nybys del den 19 oktober.

Esse vattenbolag förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. Nyby vattenandelslag förser delar av Kantlax i Nykarleby.

I de tester som togs i måndags har man inte hittat några bakterier och därför är det nu säkert att dricka vattnet som kommer ur kranen.

Ytterligare problem med dricksvattnet – nu i Kantlax

Nyby Vattenandelslags dricksvatten måste kokas.

Vattenandelslaget förser delar av Kantlax i Nykarleby med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs den 17 oktober har det konstaterats koliforma bakterier och E.coli i vattnet.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 till 10 minuter.

Vattenbolaget kommer att inleda klorering av hushållsvattnet och det kommer att lukta klor.

Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan också diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan tar nya prov på måndag den 23 oktober.

Nykarleby vill bli del av Österbottens sysselsättningsområde

Nykarleby väljer att ansluta sig till Österbottens sysselsättningsområde. Det är i alla fall förslaget från stadsstyrelsen till fullmäktige.

Enligt stadsstyrelseordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) var styrelsen helt eniga i sitt beslut.

Hon påpekar att möjligheterna för de arbetssökande är större om man är del av ett större område. Därav valde man Österbottens sysselsättningsområde med Vasa som värdkommun i stället för det sysselsättningsområde som de övriga kommunerna i Jakobstadsregionen planerar bilda.

Alla kommuner ska sända sitt beslut till arbets- och näringsministeriet senast den sista oktober.

Jakobstadsregionen lutar mot ett eget sysselsättningsområde – Nykarleby meddelade avvikande åsikt

Kommunerna i Jakobstadsregionen kan gå in för att bilda ett eget sysselsättningsområde.

Den kommunala samarbetsnämnden där alla fem kommuner finns representerade diskuterade ärendet på tisdagen. Man beslöt att rekommendera att kommunerna godkänner avtalet för ett sysselsättningsområde med Jakobstad som värdkommun.

Nykarlebys representanter i nämnden meddelade avvikande åsikt. I Nykarleby är förslaget att man ansluter sig till sysselsättningsområdet där Vasa är värdkommun.

Ärendet ska behandlas i varje kommuns styrelse och fullmäktige innan slutet av oktober. Sysselsättningsområdena inleder sin verksamhet 2025.

Vattnet i Nykarleby kan drickas som normalt igen

I torsdags förra veckan upptäcktes bakterier i ett vattenprov och invånarna uppmanades koka allt dricksvatten och vatten som används vid matlagning i 5-10 minuter.

I fredags togs ett nytt prov och i det syntes inga bakterier. Därmed behöver man inte längre koka vattnet, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Kranvattnet i Nykarleby måste kokas på grund av koliforma bakterier

Miljöhälsan Kallan meddelar att dricksvattnet i Nykarleby måste kokas på grund av att man hittat koliforma bakterier i ett vattenprov som tagits på torsdagen. Det här innebär att allt dricksvatten och allt vatten som används i matlagningen ska kokas i 5-10 minuter.

Man kan både tvätta sig normalt med vattnet och diska kärl med vattnet, men kärl som diskats måste vara helt torra innan man använder dem igen.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare och nya vattenprover tas idag fredag. Miljöhälsan Kallan har hand om hälsoinspektionen och veterinärvården i Pedersöre kommun, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo.

Nykarleby stad tar ställning för pälsnäringen

Nykarleby vill trygga pälsnäringens framtid. På måndagen godkände stadsstyrelsen ett ställningstagande som skickas till Finlands regering.

– Vi vill visa vårt stöd, säger styrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP).

Fågelinfluensan utgör ett allvarligt hot mot branschen och åtgärder som tas behöver vara tillräckliga för att trygga pälsindustrins aktörer, skriver man i ställningstagandet.

Omkring 15 procent av Nykarlebys totala intäkter kommer från pälsindustrin.

Jakobstadsregionen skjuter upp beslut om eget sysselsättningsområde

De fem kommunerna i Jakobstadsregionen skjuter upp beslutet om att bilda ett eget sysselsättningsområde.

Enligt Jakobstads stadsdirektör Anne Ekstrand vill man vänta ut förhandlingarna om ett område som skulle täcka hela Österbotten. Den kommunala samarbetsnämnden tar upp ärendet på nytt om två veckor, den 10 oktober.

Från och med 2025 överförs ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Mindre kommuner kan gå samman i sysselsättningsområden som ordnar tjänsterna.

Kommunerna ska välja vilket område de vill höra till inom oktober. Hittills har Vasa och Korsholm erbjudit sig att agera värdkommun för sysselsättningsområden.

Geritrim omställningsförhandlar på grund av välfärdsområdets beslut

Geritrim inleder omställningsförhandlingar med hela personalen i Kristinestad och Nykarleby. Geritrim erbjuder geratrisk vård och rehabilitering. Sammanlagt berörs cirka 80-85 personer.

Orsaken är att Österbottens välfärdsområde som är Geritrims huvudsakliga kund har meddelat att de kommer dra in på sina klientplatser både i Kristinestad och Nykarleby. I praktiken har klientströmmen till de två enheterna upphört efter att beslutet fattades den 21 augusti.

I ett pressmeddelande säger vd Tony Westerlund att de i praktiken nu står med tomma vård- och rehabiliteringsplatser och en för stor personalstyrka i förhållande till klientantalet vilket anses vara ohållbart i längden.

Fram tills nu säger man att samarbetet med välfärdsområdet har fungerat bra.

Järnvägsspår som leder till Kaskö hamn.

Vasa hamn och Kasköbanan får pengar om regeringens budgetförslag går igenom

Pengaregn över Österbotten i regeringens budgetförslag.

Vattnet i Monå behöver inte längre kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs i måndags fanns fortsättningsvis en koliform bakterie. Men i provet som togs igår på torsdagen fanns inte längre några koliforma bakterier.

Hushållsvattnet kan därmed åter användas helt normalt.

Brand i Sportjohan i Nykarleby

Det började brinna i maskin- och sportaffären Sportjohan i Nykarleby på tisdag kväll vid 22-tiden.

Jourhavande brandmästare Jannice Valtakari berättar att branden troligen började i en lite nyare del av huset där man brukar skruva och reparera maskiner.

- Där någonstans började branden, den exakta orsaken är oklar, säger Valtakari.

Branden hölls på insidan men det var kraftig rökutveckling i hela byggnaden.

- Det är riktigt svart där inne så det blir stora åtgärder.

De sista brandmännen lämnade platsen kring klockan sju i morse.

Vattnet i Monå ska fortsättningsvis kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby ska fortsättningsvis kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs på måndagen fanns en koliform bakterie.

Drickvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter. Vattnet går att tvätta sig i normalt.

Vattenbolaget fortsätter bekämpa bakterierna genom att klorera vattnet. Därför kan vattnet ha en lukt av klor.

Ett nytt prov tas på torsdag.

Juthbackamarknaden inte i farozonen trots uppsagt avtal

Juthbacka stiftelsen har sagt upp sitt avtal om Juthbacka marknaden i Nykarleby med Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap. Det här innebär också att avtalet avslutats för stadens del.

Marknaden har genomförts som ett samarbete mellan staden, veteranbilssällskapet och Juthbacka stiftelsen. Uppsägningstiden för avtalet är två år, så ännu nästa sommar ordnas i marknaden i normal ordning.

Stadens roll har främst varit att upplåta områden för parkering och att samarbeta kring marknadsföringen av marknaden.

Stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) säger att marknaden inte är i farozonen, staden vill fortsätta sitt samarbete kring den populära marknaden.

Diskussionerna med veteranbilssällskapet och stiftelsen fortsätter i oktober.

Dricksvattnet ska kokas i Monå

Dricksvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5-10 minuter i Monå, Nykarleby. Det har konstaterats Koliforma bakterier i ett vattenprov från 4.9.2023.

Knuts vattenandelslag, som förser Monå i Nykarleby med hushållsvatten, kommer att inleda klorering av hushållsvattnet. Processen kan medföra en lukt av klor. Klor används i syfte att döda skadliga mikrober.

Det går fortsättningsvis bra att tvätta sig med vattnet samt att använda vattnet till disk, men Miljöhälsan Kallan uppmanar användarna att torka disken omsorgsfullt.

Två kvinnor som tittar på varandra.

”Vi är i toppform!” – fast det är vuxna överlag inte, visar statistik

Var fjärde vuxen tror att de motionerar tillräckligt.

Man som sitter i båt.

Professor i regnväder och polarnatts-Finland: Solenergi är ändå bästa lösningen

Ronald Österbacka har forskat i solceller i mer än 20 år.

Närbild på räddningsfordon i rött och gult, på dörren syns nödnumret 112.

En person omkom i husbrand i Nykarleby

Frontmannahus på Munsalavägen i Nykarleby totalförstördes.

Närbild på räddningsfordon i rött och gult, på dörren syns nödnumret 112.

Frontmannahus i Nykarleby förstördes i brand

Ett frontmannahus på Munsalavägen i Nykarleby har totalförstörts i en brand.

Räddningsverket fick larmet vid tvåtiden på natten till måndagen, men eldsvådan var utom kontroll då släckningsenheterna kom till platsen. Totalt ryckte nio enheter ut till platsen.

Huset på omkring 150 kvadratmeter blev så illa åtgånget i eldsvådan att det inte går att reparera, uppger jourhavande brandmästare Teemu Jumpponen.

Under hela förmiddagen pågick rivningsarbete på platsen. Samtidigt kunde Jumpponen då inte ännu säga något om eventuella personskador eller om orsaken till branden. Det berodde på att räddningsmanskapet tvingades gå ytterst långsamt fram, eftersom rasrisken inne i byggnaden var så stor.

Efter lunch kom ändå beskedet från räddningsverket att polisen informerar vidare i fallet, vilket innebär att det skett dödsfall i samband med branden. Vid polisens situationsledningscentral uppger man att mer information kommer under eftermiddagen.

Vi uppdaterar.

Mirka permitterar personalen i sommar – orsaken är svag efterfrågan

Slipmaterialtillverkaren Mirka permitterar hela sin personalstyrka i sommar. Det är resultatet av de omställningsförhandlingar som företaget har hållit under våren.

För de flesta anställda kommer det att innebära två veckors permittering i samband med sommarsemestern. Högst nio personer kan komma att sägas upp eller få sina arbetsavtal ändrade.

– Vi har sökt olika lösningar och den här kändes fungerande, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg till Yle Österbotten.

Bakgrunden till omställningsförhandlingarna är den svaga efterfrågan på marknaden. Enligt Sjöberg kommer man att utvärdera situationen på nytt i mitten av augusti.

Mirka har sitt huvudkontor i Jeppo i Nykarleby och är en del av KWH-koncernen. Företaget har drygt 1 500 anställda.

Österbottens Tidning var först med nyheten.

Skogsbrand i Nykarleby

Ett ungefär halvt hektar stort skogsområde började brinna på onsdagseftermiddagen.

Jourhavande brandmästare misstänker att det var en skogsmaskin som antände branden.

Strax efter klockan 19 var branden inringad och begränsad så att de omkring 20 brandmännen kunde börja släcka branden utifrån.

Jourhavande brandmästare berättar att branden är på en kulle där vinden kommer åt att vilket gör branden svårare att släcka. Han uppskattar att släckningsarbetet ännu kommer att ta två timmar.

Nils Borstelmann, vd för Energiequelle i Finland.

Vindkraftschef om läget i Österbotten: ”Vi ser optimistiskt på att bygga mer”

Tyska Energiequelle invigde Takanebackens vindpark i Malax under lördagen. Att någon gräns snart skulle vara nådd i Österbotten anser man inte, snarare tvärtom.

Ny vindkraftspark byggs i Nykarleby

Den nya vindkraftsparken i Storbötet i Nykarleby har börjat byggas. 17 vindmöllor planeras till området.

Vindkraftsparken blir det franska energibolaget Noens fjärde vindkraftspark i Finland. 20 procent av projektet ägs av samma tyska koncern som vindkraftsbolaget Prokon är en del av.

Vindmöllorna kommer att resas nästa år och enligt planen ska vindkraftsparken i Storbötet tas i bruk år 2025.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida